Annulerte skattetakseringskort

Annulerte skattetakseringskort

Gå til:  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   Æ   Ø   Å Annulerte skattetakseringskort A $ A.B.C. gata $ Admiral Cruys gate $ Almeveien $ Alsteinsgata $ Amtmannssmauet $ Adnasmauet $ Andrew Smiths gate...
Skattetakseringskort

Skattetakseringskort

Skattetakseringskort I flere år ble boligenes takstverdi ført på egne takseringskort. Disse dannet grunnlaget for kommunens innkreving av skatt på eiendom. Kortene viser ikke bare navn på eier og boligens verdi, men også byggeår (så sant huset ble oppført etter 1912),...
Annulerte skattetakseringskort

Om skattetakseringskort

Om skattetakseringskort I flere år ble boligenes takstverdi ført på egne takseringskort. Disse dannet grunnlaget for kommunens innkreving av skatt på eiendom. Kortene viser ikke bare navn på eier og boligens verdi, men også byggeår (så fremt huset ble oppført etter...
Om rådstueprotokollene

Om rådstueprotokollene

Om rådstueprotokollene For slektsgranskeren er kanskje opplysningene om de som fikk borgerskap i byen de mest interessante. Alle som skulle drive handel, måtte ha borgerskap i en by. Det samme gjaldt byens håndverkere. Disse måtte møte for magistraten og få utskrevet...
Diverse protokoller

Diverse protokoller

Diverse protokoller I denne samlekategorien finner du forskjellige dokumenter, alt fra fattigvesenet til borgerskapsfortegnelser. " Klikk for å åpne dokumenter $ Borgerskap i Stavanger 1851-1900 $ Fattigvesenets brevjournal 1846-1854 $ Havnevesenets vaktprotokoll...