Foto

Stavanger byarkiv har over én million fotografier. De eldste går tilbake til 1860-tallet. Du kan finne bilder av gater, bygninger, personer og hendelser fra hele regionen, men mesteparten av bildene er tatt innenfor kommunens egne grenser. På www.stavangerbilder.no kan du søke i nærmere 100.000 digitaliserte fotografier.

"
Nyttige linker
$

Søketips

$

Vanlige spørsmål

$

Priser og generelle vilkår

$

Stavangerbilder

Utvalgte fotosamlinger

 • Aprildagene 1940: Her finner du bilder fra Stavanger tatt like etter Tysklands invasjon.

 • Byarkivets fotosamling: I dette fotoarkivet finnes en rekke bilder med motiver fra Stavanger fra rundt forrige århundreskifte og fram til 1930-tallet.

 • Byarkivets postkortsamling: Dette fotoarkivet består av ulike postkort som har blitt donert til Stavanger byarkiv. De viser hovedsakelig motiver fra Stavanger og Rogaland i perioden 1900-1940.

 • Formannskapets fotoarkiv: I formannskapets fotoarkiv vil du finne bilder tatt eller kjøpt inn i anledning ulike saker formannskapet har hatt til behandling, samt fotografier tatt i anledning ulike hendelser og begivenheter i regi av Stavanger kommune.

 • Fotograf Carl J. Jacobsen: I dette arkivet finner du bilder etter firmaet Jacobsen, blant annet sentrale bymotiver, seilskuter og portretter av hele bystyret i Stavanger 1902-04.

 • Fotograf Hakon Johannessen: I dette arkivet vil du finne bilder av bygninger, fabrikker, arbeidsliv, butikker, hermetikkindustrien og arbeidslag i Stavanger i perioden 1907-1940. (Firmaets virksomhet pågikk imidlertid helt fram til 1988 og Statsarkivet i Stavanger oppbevarer også en del av Johannessens arkiv, både eldre materiale, men også den senere delen etter 1940.)

 • Fotograf Hans Henriksen: Hans Henriksen (1893-1942) drev fotoforretning i Kirkegata og leverte i tillegg reportasjefotografier til Stavanger Aftenblad. I dette arkivet vil du finne motiver fra politiske møter, idrettsarrangementer, folkeliv, butikker og bedrifter.

 • Fotograf Gard Paulsen: Fotograf og optiker Gard Paulsen var reportasjefotograf for 1ste Mai (forløperen til Rogalands Avis) på 1930-tallet. I dette arkivet finnes bilder fra idrettsarrangement og fotballkamper, kulturbegivenheter og dagligliv m.m.

 • Gabriel Espedals panoramafoto: 200 flotte panoramafoto fra Stavanger, Rogaland og flere andre steder i landet.

 • Holmeegenes, familien Pedersen: Private fotografier etter familien Pedersen som drev gartneriet på Holmeegenes og blomsterutsalg i Kirkegata og Verksgata.

 • Ommund Lundes lysbildearkiv: Ommund Lundes fargedias med bymotiver, er vår største fotosamling med fargebilder. Lysbildene er tatt i perioden 1960-1980 og dokumenterer mye av bebyggelsen og utviklingen av Stavanger i denne perioden.

 • Bokhandler Floors postkort: Postkortsamling fra ca. 1900-1940 med motiver fra Stavanger, Rogaland og landet for øvrig.

 • Rogalands avis: I 2008 avleverte Rogalands Avis sitt gamle fotoarkiv til Stavanger Byarkiv. Her vil du finne bilder fra ulike begivenheter, bymotiver og personportretter fra både Stavanger og nabokommunene i perioden 1965-1998.

 • Skipsreder Georg T. Monsen: Skipsreder Georg T. Monsen (1866-1926) var en ivrig hobbyfotograf. I denne samlingen finnes skipsmotiver, familie- og feriebilder fra hele fylket, samt noe fra Hordaland og Europa.

 • Stadskonduktør Michael Eckhoffs fotoarkiv: Denne samlingen inneholder glassnegativer og en rekke stereoskopier fra familien Eckhoffs liv i Stavanger tidlig på 1900-tallet.

 • Stavanger brannvesen:  Fotoarkivet etter Stavanger brannvesen er et av de større kommunale fotoarkivene våre. Her finnes fotografier fra den gamle brannvakten ved Domkirkeplassen, så vel som da brannstasjonen på Lagårdsveien var ny.

 • Stavanger Kinematografer: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.

 • Stavanger kommunes modellverksted: I dette arkivet finner du kommunens egne fotografier tatt i forbindelse med ulike utbyggingsprosjekter. Billedmaterialet strekker seg fra slutten av 1940-tallet til begynnelsen på 90-tallet.

 • Widerøes flyfoto: Dette arkivet inneholder skråfoto tatt over Stavanger kommune i perioden 1936-1970. Det er i denne samlingen du har størst sjanse for å finne gamle bilder av huset ditt.