Våre ansatte

Stavanger byarkiv har ansvar for kommunens arkiver og for rettighetsdokumentasjon til innbyggerne.

"

Organisering

Stavanger byarkiv har ansvar for kommunens arkiver. Vi er delt i tre seksjoner:

  • Arkivdanning og postmottak er kommunens postmottak og oppretter saker fortløpende. All post som kommer inn til og går ut fra kommunen havner på postlistene, som du finner på kommunens offentlige journal.

  • Arkivbevaring og formidling er Stavanger kommunes arkivdepot med ansvar for bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av eldre og avsluttede arkiv. Her behandles de fleste forespørslene fra innbyggere og forskere, og hit kan kommunale og private arkiver avleveres.

  • Arkivsystem og utvikling har bl.a. ansvar for arkivplanen og jobber med rutiner for og drift av sak- og arkivsystemet som alle avdelinger og virksomheter bruker. Vi deltar også i digitaliseringsprosjekter i kommunen.

Ledelsen i byarkivet

Mentz von Erpecom Vikse

Mentz von Erpecom Vikse

Arkivsjef

Lars Olsen Neby

Lars Olsen Neby

Seksjonssjef for Arkivbevaring og formidling

Anne Hagen

Anne Hagen

Seksjonssjef for Arkivdanning og postmottak

Ann-Helen Midbrød Finnesand

Ann-Helen Midbrød Finnesand

Seksjonssjef for Arkivsystem og utvikling

Arkivbevaring og formidling

Aina Velle, Rådgiver

Berit Bass, Rådgiver

Dan Roger Luneborg Kvilstad, Rådgiver

Elise Rekdal, Rådgiver

Elizabeth Staurland, Rådgiver

Eva Karin Hildre Paulsen, Innovasjonsrådgiver

Frank Skagemo, Rådgiver

Kjetil Vagle, Rådgiver

Nicolai Myrland, Rådgiver

Silje Ildgruben, Rådgiver

Tore Meberg, Rådgiver

Filmen om byarkivet

Woldcam har laget en film som presenterer Stavanger byarkivs tjenester, ansatte og lokaler på en helt ny måte.