Arkiver fra kommunal sektor

Et offentlig arkiv blir til som et resultat av en offentlig virksomhet. Dokumentene som inngår i planlegging, saksbehandling, egenforvaltning og tjenesteyting blir i sum virksomhetens arkiv.

"

Hva er et offentlig arkiv?

Et offentlig arkiv blir til som et resultat av en offentlig virksomhet. Dokumentene som inngår i planlegging, saksbehandling, egenforvaltning og tjenesteyting blir i sum virksomhetens arkiv. Begrepet offentlig arkiv brukes for å skille disse fra private arkiv skapt av bedrifter, foreninger, organisasjoner og personer. Offentlige arkiv er underlagt arkivlovens regler for bevaring i tillegg til relevante lover om offentlighet og personvern.

Arkivplan

En arkivplan er en samling av dokumenter og har flere funksjoner:

  • Den skal beskrive hvordan arkivarbeidet er organisert, hvem som er ansvarlig og hvilke rutiner som gjelder.
  • Den skal inneholde en oversikt over datasystemer med bevaringsverdige arkiv.
  • Arkivplanen skal være en kilde til informasjon om virksomhetens arkiver og et redskap for intern planlegging.

Arkivplan for Stavanger kommune

Bevaring og kassasjon

Bevaring betyr i arkivsammenheng at virksomheten er ansvarlig for å ta vare på dokumentasjon, vanligvis for all framtid. Dokumentasjonen skal også være tilgjengelig for bruk.

Stavanger kommunes bevarings- og kassasjonsplan

Kommunale arkiver i byarkivet

Stavanger byarkiv forvalter de avsluttede arkivene fra Stavanger kommune.

I tillegg til Stavanger kommune forvalter vi arkivene fra Finnøy, Rennesøy, Hetland, Madla, Mosterøy og Sjernarøy kommune.  Arkivmaterialet strekker seg stort sett fra 1800-tallet og fremover.

Mange av de kommunale arkivene inneholder sensitive personopplysninger, og vil derfor ikke være fritt tilgjengelig for gjennomgang. Det kan allikevel søkes om innsyn i deler av materialet. Send forespørsel på forhånd, så behandler vi innsynforespørselen.