Spør byarkivet

På veiledningstelefonen kan du få råd og hjelp med overordnede spørsmål, men vi kan ikke lete fram enkeltopplysninger eller gjøre oppslag i arkivmateriale.

"

Kontakt oss

Har du spørsmål om hva slags materiale vi har, ønske om lesesalsbesøk, eller noe annet du lurer på, kan du kontakte oss på e-post eller telefon: 51 50 71 58.

Spørsmål som gjelder innsyn i arkivmateriale ønsker vi skriftlig.

Husk å oppgi alle opplysninger som kan være relevante for å finne fram materialet: Aktuell tidsperiode, nåværende og tidligere navn, adresse, gårds- og bruksnr.  Opplys gjerne også om andre instanser du har vært i kontakt med.