Privatarkiv

Stavanger byarkiv har en omfattende samling privatarkiv. 

Disse dokumenterer Stavangers historie fra en annen vinkel enn offentlige arkiver. Stavanger byarkiv har som mål å dokumentere byens samfunn på en helhetlig måte og bevarer derfor også arkiver fra privat sektor.

"

Privatarkiv

Privatarkiver er arkiver fra private aktører, slik som bedrifter eller foreninger, enkeltpersoner eller private institusjoner. Disse arkivene er like forskjellige som aktørene er forskjellige.

 

I arkiver fra bedrifter kan vi finne styrereferater, bestillingslister, konstruksjonstegninger eller reklamemateriell. Arkiver fra personer inneholder kanskje fotografier, korrespondanse med slekt og venner, prosjekter eller dagbøker.  Foreninger har gjerne møtebøker, års- og jubileumsberetninger, regnskap eller medlemsfortegnelser i sine arkiv.

 

Alle disse forskjellige dokumentene i privatarkivene bidrar til å fortelle om de mange fasettene i byens og kommunens historie. Ved hjelp av disse vet vi i dag mer om tidligere tider – om hverdagslivet, om forholdene menneskene imellom, økonomiske forhold, eller hva folk drev med både i fritiden og for å livnære seg. Arkiver fra private aktører er viktige som supplement til offentlige arkiver fordi de viser en annen, privat side av byen.

 

Hos Stavanger byarkiv bevares i dag flere hundre privatarkiv. 

 

Vårt mål er å dokumentere byens historie på en helhetlig måte. Det betyr for oss at vi aktivt samler inn arkiver fra aktører som har satt eller setter sitt preg på vårt område. Her er det naturlig at næringer og kulturelle strømninger som var særs viktige for byen får større rom enn andre. Men for dokumentasjon av historien til Stavanger anser vi det som like viktig å bevare arkiver fra mindre bedrifter, særforeninger og privatpersoner.

 

Stavanger byarkiv tar imot både analoge og digitale arkiver. Som offentlig institusjoner er vi underlagt Stavanger kommune. Vi har gode rutiner å håndtere sensitiv og taushetsbelagt materiale, og tar ikke betalt for oppbevaring av privatarkiv som vi anser som viktige for ettertiden.

 

Har du et arkiv, dokumenter eller fotografier som forteller noe om historien til Stavanger, Rennesøy eller Finnøy og som du tenker burde bevares, ta kontakt med Stavanger byarkiv. 

 

Våren 2022 har Bevarings- og samhandlingsplanen for privatarkiv i Rogaland blitt ferdigstilt. Planen gir en oversikt over bevarte privatarkiv for nærings- og organisasjonslivet i Rogaland. Det gis anbefalinger for det videre systematiske arbeidet med innsamling av privatarkiv for regionene i fylket. 

I en videreføring av arbeidet med planen ble det opprettet et privatarkivnettverk i Rogaland. Stavanger byarkiv er en aktiv deltaker i dette nettverket.

Har du arkiver?

Har du liggende papirer etter mormors kolonialbutikk eller farfars sykkelverksted? Kanskje du eller noen du kjenner har dokumenter fra tiden i sangkoret eller fra engasjement for en politisk sak i byen? Eller har du arvet brevene eller dagboken etter en gammel grandtante? Dokumenter som forteller om levd liv, om alle små og store bedrifter, lag og foreninger i Stavanger, om kultur,fritid og politikk, ligger på mange loft og bakrom, kjellere og garasjer, men også på disketter og datamaskiner. Det er lett å tro at materialet ikke er av interesse, men kanskje har du ikke hjerte til å kaste det heller. Da kan det være en god grunn til å kontakte Stavanger byarkiv! Vi tar vare på historien!

Send en e-post til byarkivet@stavanger.kommune.no eller ring oss på 51 50 71 58.

Mer informasjon