Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om å få se slikt materiale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. 

"

Søk innsyn til faglige formål

Arkivmateriale kan være sperret fordi det kan inneholde taushetsbelagte opplysninger. Hvem som helst kan imidlertid be om å få se slikt materiale. Hvis materialet viser seg å inneholde taushetsbelagte opplysninger må du ha godkjent innsyn for å se det. Forskere kan søke innsyn i taushetsbelagte opplysninger for forskningsformål. Det er også mulig å søke innsyn til andre faglige formål.

Egne regler for innsyn i opplysninger som gjelder deg selv: Link

Forskerinnsyn

Dersom du ønsker forskerinnsyn i taushetsbelagt materiale, må du søke gjeldende departement.

Søknaden må være skriftlig og undertegnet og gjelde et spesifisert materiale. Det gis ikke tilgang til andre deler av arkivene enn det som er nødvendig for prosjektet. Det må foreligge en kort prosjektbeskrivelse som redegjør for problemstillinger og for hvordan opplysningene er tenkt brukt. Forskere må oppgi sin vitenskaplige stilling, eventuelt dokumentere sin forskningskompetanse på en annen måte. Studenter må legge ved bekreftelse fra sin faglige veileder. 

De som får innsyn i taushetbelagt materiale har taushetsplikt, jf. Forvaltningslovens § 13e. Det må også undertegnes en taushetserklæring.