Brukerveiledninger

Stavanger byarkiv kan hjelpe deg med å finne dokumentasjon om deg selv. Du kan for eksempel få innsyn i dokumenter om skolegang, fødselstidspunkt, vitnemål fra grunnskole, bosted og eiendom.

"

Hvordan går jeg frem for å få tilgang til arkivene?

Forespørsler om innsyn i de eldre, historiske arkivene, eller spørsmål av lokalhistorisk karakter, ønsker vi skriftlig. Send en forespørsel til byarkivet@​stavanger.kommune.no

Enkle forespørsler besvares per e-post, mens ved mer omfattende undersøkelser må du komme på lesesalen for å se gjennom arkivmaterialet selv.

Mye av det historiske materialet er digitalt tilgjengelig på www.stavangerbyarkiv.no eller på Digitalarkivet.

  • Byggesaksmapper, målebrev og reguleringsplaner får du kopi av hos Innbyggerservice.
  • For innsyn i barnevernsdokumentasjon, kontakt barneverntjenesten. Kontaktinformasjon til barneverntjenesten finner du her.
  • For innsyn i PPT-mapper, kontakt PPT. PPT finner du kontaktinformasjon til her.
  • For nyere, pågående saker, kontakt Innbyggerservice.
  • På Stavanger kommunes offentlige journal finner du postlistene der all innkommende og utgående post til og fra kommunen listes opp daglig. Dokumenter fra Stavanger, Rennesøy og Finnøy som blir til etter 01.01.2020 listes på samme journal. Her finner du også informasjon om hvordan du kan be om innsyn i eldre dokumenter.
  • På denne portalen legges plan-, bygge- og delingssaker i fulltekst. Dokumenter til politisk behandling fra 2016 og senere finner du her.
  • Eldre arkivmateriale fra andre offentlige institusjoner enn Stavanger kommune oppbevares av Statsarkivet i Stavanger. Her vil du også finne en mengde privatarkiver. For eldre arkiver etter de andre kommunene i Rogaland må du henvende deg til Interkommunalt arkiv, IKA Rogaland.

Arbeidsforhold

Hvis du er ansatt i Stavanger kommune kan byarkivet ha dokumentasjon på arbeidsforhold dersom virksomheten har avlevert dette. Kontakt den aktuelle virksomheten / avdelingen, eller send en henvendelse til byarkivet.

Vitnemål fra skole

Du kan få kopi av vitnemål fra skoler som er administrert av Stavanger kommune. Send en e-post til byarkivet@​stavanger.kommune.no med navn (tidligere navn dersom du har skiftet), fødselsdato, navn på skole og avgangsår.

 

For enkelte årskull ved noen skoler er ikke arkivmaterialet avlevert til oss, og da må du kontakte skolen direkte. For vitnemål fra videregående skoler, kontakt Rogaland Fylkeskommune.

Fødselsinformasjon

Fødselsinformasjon finner du ved å logge deg inn på helsenorge.no og klikke deg inn på valget «helseregistre», eller laste ned Helsenorge-appen til Iphone eller Android.

  • Er du født før 1967 kan byarkivet bistå med å finne fødselstidspunkt, vekt, lengde og hodeomkrets. Vi trenger da din fødselsdato, samt navn på dine foreldre.

  • Fødselsattest får du hos Skatteetaten.

  • Dåpsattest får du hos ditt lokale kirkekontor.

Barnevern

Innsyn i barnevernsmapper fås ved henvendelse til barnevernet. Kontaktinformasjon til barnevernet finner du her.

PPT

Innsyn i PPT-mapper fås ved henvendelse til PPT. PPT finner du kontaktinformasjon til her.