Bestill vitnemål

Alle elever som har vitnemål fra en grunnskole i Stavanger kommune, Rennesøy kommune eller Finnøy kommune kan bestille nytt vitnemål.

"

Bestilling av vitnemål

Alle elever som har vitnemål fra en grunnskole i Stavanger kommune, Rennesøy kommune eller Finnøy kommune kan bestille nytt vitnemål.

Du må opplyse om fødselsdato, nåværende og ev. tidligere navn, i tillegg til hvilken skole du gikk på.

Vi gjør oppmerksom på at Stavanger byarkiv ikke oppbevarer originaler av selve vitnemålet, kun protokoller der avgangskarakterer for hele klassen din står oppført. Kun skolen du gikk ut fra kan lage nytt vitnemål.

Dersom saken haster, kan byarkivet lage en avskrift fra vitnemålsprotokollen. Avskrift fra vitnemålsprotokollen vil i mange tilfeller ikke være tilstrekkelig, og vi anbefaler derfor at skolen du gikk på lager nytt vitnemål for deg. 

For vitnemål fra videregående skole, ta kontakt med IKA Rogaland.