Eiendomsopplysninger

Stavanger byarkiv kan hjelpe deg med å finne informasjon om deg selv. Du kan få innsyn i dokumenter om bosted og eiendom.

"

Bosted og eiendom

  • Kopi av byggesaksmapper, målebrev, delesaker og reguleringsplaner fås hos Innbyggerservice.
  • Delesaker eldre enn 1986 fås hos byarkivet.
  • Adressebøker: Her finner du et utvalg av våre adressebøker
  • Skattetakseringskort: I flere år ble boligenes takstverdi ført på egne takseringskort. Disse dannet grunnlaget for kommunens innkreving av skatt på eiendommen. Kortene viser ikke bare navn på eier og boligens verdi, men også byggeår, så sant huset ble oppført etter 1912.
  • Matrikler: I Stavanger byarkiv finnes matrikler for hvert tiår fra 1901 og fram til 1960-tallet. Disse gir opplysninger om verditakst og hvem som var eier av hvert hus. 
  • Folketellinger: De årlige folketellingene dekker perioden 1894-1916. 
  • Forklaring på roder: Folketellingsprotokollene 1894-1900 fra denne perioden er inndelt i roder. En alfabetisk oversikt over hvilke gater som lå under de ulike rodene finner du her. 

NB! Grunnet en brann i 1929, hvor mange kommunale arkiver gikk tapt, finnes det dessverre lite dokumentasjon over byens bygningsmasse fra før 1930. Dette gjelder vel å merke kun eiendommer som lå innenfor Stavangers gamle kommunegrenser.