Søk innsyn til personlige formål

En rekke opplysninger som gjelder deg selv regnes som personlige forhold og er underlagt taushetsplikt. Du har rett til å se opplysninger som gjelder deg selv, men du må søke om innsyn. 

"

Slik søker du om innsyn

Forespørsler om innsyn i de eldre, historiske arkivene, eller spørsmål av lokalhistorisk karakter, ønsker vi skriftlig. Send en forespørsel til postmottak@​stavanger.kommune.no

Enkle forespørsler besvares per e-post, mens ved mer omfattende undersøkelser må du komme på lesesalen for å se gjennom arkivmaterialet selv.

Mye av det historiske materialet er digitalt tilgjengelig på www.stavangerbyarkiv.no eller på Digitalarkivet.

  • Byggesaksmapper, målebrev og reguleringsplaner får du kopi av hos Innbyggerservice.
  • På denne portalen legges plan-, bygge- og delingssaker i fulltekst. Dokumenter til politisk behandling fra 2016 og senere finner du her.
  • For nyere, pågående saker, kontakt Innbyggerservice.
  • For innsyn i barnevernsdokumentasjon, kontakt barneverntjenesten. Kontaktinformasjon til barneverntjenesten finner du her.
  • For innsyn i PPT-mapper (lese- og skrivevansker, bekreftelse på dysleksi m.m.), send henvendelse til PPT på eget skjema. PPT-henvisningsskjemaer.
  • For innsyn i elevmapper og skoledokumentasjon, send henvendelse til Oppvekst og levekår
  • For helsekort, send henvendelse til skolehelsetjenesten (For innsyn i sykehusjournal, kontakt enten SUS eller Statsarkivet i Stavanger for gamle Stavanger sykehus)
  • På Stavanger kommunes offentlige journal finner du postlistene der all innkommende og utgående post til og fra kommunen listes opp daglig. Dokumenter fra Stavanger, Rennesøy og Finnøy som blir til etter 01.01.2020 listes på samme journal. Her finner du også informasjon om hvordan du kan be om innsyn i eldre dokumenter.
  • Eldre arkivmateriale fra andre offentlige institusjoner enn Stavanger kommune oppbevares av Statsarkivet i Stavanger. Her vil du også finne en mengde privatarkiver. For eldre arkiver etter de andre kommunene i Rogaland må du henvende deg til Interkommunalt arkiv, IKA Rogaland.

Les mer om taushetsbelagte opplysninger og innsyn.