PA-0628 Brynes Planteskoler

Historien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.

Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie. Etter læreårene hos Endre Dahl, gikk han inn i bedriften til sin far Andreas Bryne. Thorstein Bryne startet planteskolen på sin eiendom på Paradis ved Hillevågsvatnet. Noen år senere kjøpte han i tillegg et gartneri på Holmeegenes.

Det var produksjon av roser og frukttrær, Brynes Planteskoler skulle bli kjent for.

Etter 25 år, i 1912, overtok Thoralf Bryne, Thorstein Brynes sønn, ledelsen i bedriften. I de følgende årtier ekspanderte bedriften. På 1930- og 1940-tallet tok planteskolen i bruk arealer på både Hillevåg og Boganes. I 1958 overtok Arne Fasting Bryne, sønnen til Thoralf Bryne, eierskapet. Den etterfølgende tiden var preget av flere forsøk å gå nye veier ved siden av planteskoledriften. Fra 1960-årene eide Brynes Planteskoler flere hagesentre. På 1980-tallet ble det gjort forsøk å etablere seg i anleggsbransjen.

I 1987 overtok datteren og svigersønnen, Torhild og Svein Ringstad Bryne, ledelsen.

I 2020 deponerte Brynes Planteskoler AS sitt arkiv i Stavanger byarkiv. Arkivet inneholder en samling av bedriftens kataloger fra 1902 til 1974.

Arkivkatalogen til Brynes Planteskoler AS er publisert i arkivportalen.no.

Flere innlegg
De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...

Litterært storverk

Litterært storverk

Litterært storverk utan like125 band har Arne Dørumsgaard (1921-2006) gjeve oss kremen av poesi frå Kina, Japan og Korea, samstundes med at han presenterer diktarane og deira tid. Då siste band i denne unike samlinga, Viften av Perlemor, vart presentert på...