Nettutstillinger

Byarkivet besitter et rikholdig materiale som kan bidra til å gi et spennende innblikk i Stavangers historie. Her finner du et lite utvalg presentasjoner.

"
Gravplasser

Gravplasser

GravplasserArkivdagen 2024Vi omtaler ofte arkivene som vår felles hukommelse. Det er hukommelsen som gjør menneskene forskjellig fra andre skapninger. Ved å bygge videre på egne og andres erfaringer utvikler vi samfunnet rundt oss. Kirkegårdene eller gravlundene er...

Tuberkulose

Tuberkulose

TuberkuloseSykdommen som herjet i 100 årEpidemier og pandemier har rammet Rogaland til alle tider. Fra middelalderens lepra og pest, via tyfus, kolera og kopper og fram til moderne tid med turberkulose, polio, spanskesyken, meslinger og korona.Av Kjetil Vagle og Frank...

Grethe Helene Johnsen

Grethe Helene Johnsen

Grethe Helene JohnsenGrethe Helene Johnsen - Østerlides "mor"Mange kvinner engasjerte og engasjerer seg i sosiale foreninger, men få etterlater spor som kan sees den dag i dag. Grethe Helene Johnsen var en av dem. Vi skal følge noen av hennes spor i Stavanger byarkivs...

Brannbåten «Nøkk»

Brannbåten «Nøkk»

Brannbåten "Nøkk"Månedens slipp for september: Brannbåten "Nøkk"Allerede i 1879 besluttet Stavanger formannskap å anskaffe sjøbrannsprøyte. Båten ble levert av det svenske firmaet Jusne Mekaniske, ankom Stavanger september 1880, hvor den ble døpt "Nøk". D/S «Nøk»...

Vaulen skole

Vaulen skole

Vaulen skoleMånedens slipp for august: Vaulen skoleBlant arkivsakene som Vaulen skole har avlevert til Stavanger byarkiv finnes 11 album med minner fra skolens over 60 leveår. Disse består av både foto, utklipp og tekster som i sin helhet byr på en reise gjennom...

Røykeloven

Røykeloven

RøykelovenMånedens slipp for juli: RøykelovenTobakkskadeloven har gått gjennom flere endringer etter at den først trådte i kraft 1. juli 1975. I første omgang var det bare selve produktet som ble regulert. Dette innebar et forbud mot reklame for tobakk i for eksempel...

Dyr i arkivet

Dyr i arkivet

Dyr i arkivetMånedens slipp for juni: Dyr i arkivetI dag markeres Arkivdagen i hele Norden. Målet med arkivdagen er å gi folk innblikk i hva som finnes i arkivene og vekke interesse for arkivene som samfunnets minne - både i fortid og framtid. Årets tema er dyr i...

Kjøttkontrollen og det kommunale slakteanlegg

Kjøttkontrollen og det kommunale slakteanlegg

Kjøttkontrollen og det kommunale slakteanleggAlle tre arkivskapende myndigheter har hatt tilhold på Kjerringholmen. Siden kjøttkontrolløren også var slakthusdirektør gjennom størsteparten av tiden, er arkivene for kjøttkontrollen og slakteanlegget innvevd i...

Byens vognmenn

Byens vognmenn

Byens vognmennHestene holdt byens transportsystem i gang. Mange bedrifter, private og kommunale, hadde sine egne hester, staller og kusker. En gruppe blant disse var vognmennene. De hadde én eller flere hester og drev transportforretning på kommunal bevilling.Byen...

Gartnere i Stavanger

Gartnere i Stavanger

Gartnere i StavangerMånedens slipp for mai: Gartnere i StavangerStavangers første gartnereBispehagen er nevnt i Stavanger allerede i 1299, men noe navn på gartnere har vi ikke fra den tiden. Den første gartneren i Stavanger vi finner i de skriftlige kildene, er Nils...

Ungdomsarbeid i Stavanger

Ungdomsarbeid i Stavanger

Ungdomsarbeid i StavangerMånedens slipp for april: Ungdomsarbeid i StavangerDet har lenge eksistert et variert tilbud for ungdom i Stavanger uten at Stavanger kommune har vært direkte involvert. Først i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1965 og ny lov om 9-årig...

Øyposten

Øyposten

ØypostenMånedens slipp for januar: ØypostenØyposten er Finnøys egen lokalavis. Avisa startet som et kommunalt informasjonsblad i 1970, og utgavene som er publisert på digitalarkivet.no og linket til her, er fra den kommunale perioden 1970-1999, før Øyposten ble...

Martha Mortensen Persen

Martha Mortensen Persen

Martha Mortensen PersenMånedens slipp for oktober: Martha PersenMartha Mortensen Persen var den første kvinnelige legen i Stavanger. Hun var privatpraktiserende lege med kontor i Kongsgata og hun var 17 år lege ved det kommunale barnehjemmet i Stavanger, underviste i...

Stavanger domkirke

Stavanger domkirke

Stavanger domkirkeMånedens slipp for januar: Stavanger domkirke«At skrive Domkirkens Historie, er omtrent at skrive Stavanger Byes, med Kirken staar og falder St. Svithuns stad – for underlig nok i vaare Dage atter at reise seg i forynget Skikkelse over det...

Skoler i Stavanger

Skoler i Stavanger

Skoler i StavangerMånedens slipp for november: Skoler i StavangerOffentlige grunnskoler1884 – Nedlagt, omgangsskolen overført til Vaula skole.  Landsskoleloven av 1860 stilte krav om overgang fra omgangsskoler til faste skoler. Skolekommisjonen i Rennesøy vedtok at...

Kommunale elektrisitetsverk

Kommunale elektrisitetsverk

Kommunale elektrisitetsverkMånedens slipp for september: Kommunale elektrisitetsverkKraftbehovet var økende i 1890-årene. Industriveksten var stor, og særlig hermetikkindustrien vokste, som igjen førte til stor tilflytning til byene. Spørsmålet om å bygge...

Vi rusler

Vi rusler

Vi ruslerMånedens slipp for juli: Vi ruslerJournalist Mass og fotograf Hans Thostensen hadde i 1950-1951 en spalte hver lørdag i avisen «1ste Mai», som de kalte «Vi rusler».Stavanger byarkiv har arkivet etter 1ste Mai(Rogalands avis), og fotograf Hans...

Da Esbjerg kom med mat til Stavanger

Da Esbjerg kom med mat til Stavanger

Da Esbjerg kom med mat til StavangerJuni 1945Situasjonen i Norge under og like etter krigen var preget av mangel på alle varer.I Danmark gikk det rykter i Esbjerg om at det sto særlig dårlig til med mat i noen av byene, særlig Stavanger. På grunn av dette satte den...

Friluftsliv – 150 år med turglede

Friluftsliv – 150 år med turglede

Friluftsliv150 år med turglede“Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land” – Thomas Heftye, DNTs stifter.Siden Turisforeningens far, Thomas Heftye, stiftet foreningen 21. januar 1868, har dette sitatet...

Carl E. Buch

Carl E. Buch

Carl E. BuchOptisk og mekanisk forretning Forretningen ble startet av Oluf Glad Backe som finmekanisk og nautisk forretning i Skagen 4 i slutten av 1870-årene. Han overlot firmaet til Garman Netland i begynnelsen av 1880-årene og dro til Amerika. Firmaet ble avviklet...

Gard Paulsen

Gard Paulsen

Gard PaulsenStavanger byarkiv bevarer privatarkiv fra byens bedrifter, lag foreninger og privatpersoner. I dag presenterer vi privatarkiv PA-0503 - Gard Paulsen og PA-0335 Patrioten.Gard Paulsen var både optiker, fotograf og fotoforhandler i Stavanger. Han...

Jærbanen 140 år

Jærbanen 140 år

Jærbanen 140 årDiskusjonen om å anlegge Jærbanen startet i 1860-årene. Det var Fogd A. Hansen, som i 1866 først foreslo å bygge en jernbanelinje mellom Stavanger og Egersund.Det ble øyeblikkelig møtt med begeistring, kanskje særlig fra kjøpmannshold og embetsmenn i...

Svein Magnus Håvarstein

Svein Magnus Håvarstein

Svein Magnus HåvarsteinMånedens slipp for juni: Svein Magnus HåvarsteinMånedens slipp for juli handler om Svein Magnus Håvarstein, kunstneren fra Rennesøy som har satt spor etter seg både i Rogaland og ellers i landet. I Rogaland fylke kan man se bronseskulpturer som...

17.mai-komiteen og 17.mai-program

17.mai-komiteen og 17.mai-program

17.mai-komiteen og 17.mai-programMånedens slipp for mai: 17. maiDen første feiring av 17. mai skjedde trolig i Trondheim alt året etter at Grunnloven ble laget. I 1815 ble dagen feiret med en stor fest for noen av de rikeste og mektigste i byen.I 1836 feiret...

Julehefter

Julehefter

JulehefterNissens jul – utgitt av Bladkompaniet. «Nissens julehelg» ble startet av Bladkompaniet i 1929 og fikk fra 1945 navnet «Nissens jul». Dette juleheftet kommer fortsatt ut. Juleheftet er en blanding av fortellinger, bildefortellinger, tegneserier og...

Heimdrag

Heimdrag

HeimdragStavanger byarkiv markerer arkivdagen med digitalisering av lokalavisa HeimdragHeimdrag - liste(Prøvenummer)Stavanger byarkiv ønsker å bidra til at kilder fra Rennesøy og Finnøy blir mer tilgjengelige. I forbindelse med arkivdagen har Stavanger byarkiv...

Vinterleker

Vinterleker

VinterlekerMånedens slipp for februar: VinterlekerDet er ikke bare i Beijing det har blitt arrangert vinterleker, visste du at det har vært både slalåmbakke og blitt arrangert hopprenn på Ullandhaug?Vinterleker SkihoppUtforskVinterleker SlalåmUtforskVinterleker...

Vinterleker: Skøyter

Vinterleker: Skøyter

Vinterleker: SkøyterMånedens slipp for februar: VinterlekerLeketøy eller fremkomstmiddel? Med hurtigløp snakker vi om verdens raskeste idrett på flat mark – uten egen motor.Med nye, moderne klappskøyter kommer løpere som trener her i Stavanger opp i hastigheter opp...

Vinterleker: Slalåm

Vinterleker: Slalåm

Vinterleker: SlalåmMånedens slipp for februar: VinterlekerHistorikk slalåm: Slalåm har sin bakgrunn fra Telemark i 1860-årene, men ble fra 1920-årene utviklet i Mellom-Europa til sin nåværende form. De første skiløperne i Morgedal skilte løypene sine...

Vinterleker: Langrenn

Vinterleker: Langrenn

Vinterleker: LangrennMånedens slipp for februar: VinterlekerLangrennshistorikk Skigåing har man gjort i Norden og i Sibir fra forhistorisk tid, og muligens like lenge av urbefolkningen i Nord-Amerika. Ski var et nyttig hjelpemiddel i jakt og fangst, i tillegg til...

Vinterleker: Skihopp

Vinterleker: Skihopp

Vinterleker: SkihoppMånedens slipp for februar: VinterlekerHopprenn på Ullandhaug er det mange som har hørt om. Det første, som ble arrangert 4. jauar 1939, huskes kanskje best.Stavanger Skiforening ble stiftet i 1934. Tannlege Johan Forsberg, som var foreningens...

Julekort

Julekort

Julekort i byarkivets samlingerMånedens slipp for desember: JulekortÅ skrive julekort er en utbredt juletradisjon. Det første julekort i nyere tid ble sannsynligvis tegnet av briten John Calcott Horsley (1817-1903) i 1843.Rundt 1900 ble det vanlig å sende julekort i...

Stavanger turnforening

Stavanger turnforening

Stavanger turnforening - 160 årMånedens slipp for mai: Stavanger turnforeningStavanger turnforening er det eldste idrettslaget i Rogaland, og var i mange år Stavangers klart største idrettslag. Foreningen utviklet et omfattende tilbud innen gymnastikk og turn for alle...

Illegale aviser

Illegale aviser

Illegale aviser i Stavanger under krigenMånedens slipp for april: Illegale aviserUnder okkupasjonen 1940-1945 ble det utgitt omtrent 300 illegale aviser i Norge. Dette var illegale aviser som ble sendt fra leser til leser i hemmelighet.De fleste illegale aviser ble...

Karantenekommisjonen

Karantenekommisjonen

Karantenekommisjonen og bekjempelsen av epidemierMånedens slipp for mars: KarantenekommisjonenSunnhetsvesenet i Norge ble ikke skikkelig organisert før med sunnhetsloven av 1860. Før den tid var det blitt opprettet midlertidige sunnhetskommisjoner til bekjempelse av...

A/S Tou

A/S Tou

A/S TouMånedens slipp for mars: A/S TouVinteren 2021 hentet Stavanger byarkiv et billass med arkivmateriale etter tidligere A/S Tou fra Ringnes AS sin vareutlevering på Ganddal. Hoveddelen av materialet var fotografier og materialet fra reklameavdelingen. Kort tid...

Musikkpaviljong

Musikkpaviljong

MusikkpaviljongMånedens slipp for juni: MusikkpaviljongI andre halvdel av 1800-tallet var både Europa og Norge opptatt av ideer om hvordan byene skulle formes, slik at de var gode å bo i for innbyggerne. Økt befolkning og regulerte arbeidstider, førte til behov for...

Valg

Valg

ValgMånedens slipp for september: ValgValgordningen ved stortingsvalg Opp gjennom årene har vi hatt flere forskjellige valgordninger her i landet. I årene 1815-1905 praktiserte vi indirekte valg (først valgte vi valgmenn, som senere foretok det endelige valg). Valgene...

Skolestart

Skolestart

SkolestartMånedens slipp for august: Skolestart19. august er det skolestart i Stavanger. For førsteklassingene som skal ha sin første dag på skolen, blir dette en spennende dag med mange inntrykk. Nå skal man klare seg litt på egenhånd, ta initiativ og egne...