St. Johannes kirke er en kirke på Storhaug fra 1909. Det var Hans Jacob Sparre fra Kristiania som var arkitekt. Opprinnelig var det egentlig Hofflund & Kielland sitt utkast til kirke som vant arkitektkonkurransen om kirkebygget, men utkastet ble forkastet da det ble ansett som for dyrt å bygge det. Byggearbeidet gikk stort sett bra, bortsett fra da korbuen styrtet sammen i 1908.

Kirken er bygget i pusset tegl, med utstrakt bruk av hugget granitt som artikulerende element. Kirken er en langkirke, og bygningskroppen avsluttes av et kraftig og bredt tårn. Altertavlen ble utført av Valentin Kielland, med tittelen «Kommer hit til mig alle som arbeider og har det tungt».

Over 10 000 mennesker møtte opp til grunnsteinsnedleggelsen 8. november 1907. To år senere var kirken ferdig, og ble innviet 15. desember 1909.

Kirken hadde da den var ny 1150 sitteplasser, i dag har den 700 sitteplasser.

Stereofotografi. Kier oppført i nyromansk stil, lett nasjonalromantisk stil.

I perioden 2007 til 2009 ble kirken restaurert. Et minnesmerke over lærer Gabriel Olsen, og en statue av Johan Peter Lunde er plassert ved kirken.