Diskusjonen om å anlegge Jærbanen startet i 1860-årene. Det var Fogd A. Hansen, som i 1866 først foreslo å bygge en jernbanelinje mellom Stavanger og Egersund. Det ble øyeblikkelig møtt med begeistring, kanskje særlig fra kjøpmannshold og embetsmenn i Stavanger. Også amtet mente dette kunne bli et prosjekt av stor betydning.

Før jernbanelinjen ble tatt i bruk hadde man vært avhengig av hest og kjerre for å transportere varer og mennesker over Jæren; men veier og stier var få og dårlige. Den eneste offentlige veien var den såkalte Kongeveien fra Stavanger og sørover Jæren. En tur til byen kunne ta lang tid. Fra de øverste gårdene på Varhaug, kunne en hest med 80-100 kg korn på ryggen, bruke 4-5 dager på å komme frem og tilbake fra markedet i Stavanger.

Amtmann Morgenstierne brukte ikke lang tid på å sende jernbaneforslaget videre til departmentet. Det ville bety særlig mye for oppdyrking av Jæren, der 512000 mål steinet lynghei og myr ventet på plogen

400-2
Stavanger Jernbanekomité

Da banen ble vedtatt bygget, av Stortinget den 3. juni 1875, var det etter en grundig debatt om valg av linje, sporvidde, finansiering og alle andre momenter som måtte vurderes når det gjaldt en så stor investering. Det som skulle bygges var først og fremst en distriktsbane for Stavanger, Sandnes, Jæren og Egersund. Kostnaden var stipulert til 1096000 spesidaler, av dette var 344000 spesidaler offentlige og private tilskudd fra distriktet. På lang sikt skulle banen også være utgangspunkt for en jernbanelinje langs kysten mellom Stavanger og jernbanenettet på Østlandet. Anleggsarbeidet startet i september 1875, og 27. februar 1878 var det klart for offisiell åpning.

“Jæderbanen” til Egersund åpnes

BySt1985_01a_106.jpg

Den 27. februar 1878, nøyaktig klokken 12, ruller ett lite damplokomotiv ut fra perrongen, fra den nybyggede jernbanestasjonen på sørsiden av Breiavatnet. Om bord er flere betydningsfulle herrer samlet, blant annen statsråd Nils Vogt, Amtmann Ludvig von Munthe af Morgenstierne, byfogd Halvor Olaus Christensen, Stavanger sin ordfører Christian Becker Svendsen og flere andre. Toget har satt kurs mot Egersund, “Jæderbanen” tas i bruk.

Christian Becker Svendsen
100 års jubileum for Jærbanen. Fra Rogalands Avis

Ved åpningen disponerte Jærbanen fire lokomotiver, ulike passasjervogner med en samlet kapasitet på 716 plasser og 40 godsvogner. Jærbanen hadde en lengde på 76,3 km, og reisetiden mellom Egersund og Stavanger var tre timer og tjue minutter.

Snømasser langs Jærbanen på Nærbø, vinteren 1899/1900
Snømasser langs Jærbanen på Nærbø, vinteren 1899/1900 Fotograf: Georg T. Monsen

Det ble stopp, sang og taler i hver kommune som ble passert sørover til Egersund. Der erklærte statsråden høytidelig banen for åpnet, og deretter var det frokost på Hotel Jæderen. Vel tilbake i Stavanger igjen mot kvelden, ventet mer feiring, nye begeistringstaler og en større forsamling i Stavanger Sparekasse sin festsal.