Gartnere i Stavanger

Månedens slipp for mai: Gartnere i Stavanger

Stavangers første gartnere

Bispehagen er nevnt i Stavanger allerede i 1299, men noe navn på gartnere har vi ikke fra den tiden. Den første gartneren i Stavanger vi finner i de skriftlige kildene, er Nils Olsen Langaard eller Nils «Urtegaardsmand». Han er nevnt i 1692 i tilknytning til amtmannens hage på Kongsgård, og hadde ansvar for datidens renessansehage utenfor Kongsgård, som den gang var amtmannsbolig. Dessuten hadde han sin egen urtehage, der han dyrket og solgte Biskjøkkenurter, og drev øltapperi. Han tok borgerskap og endte etter hvert som kemner i Stavanger.

På 1700-tallet dukker det også innimellom opp mennesker med gartneryrke. «Haveopvogter» Simon Jyde og Frantz «Urtegaardsmand» er begge tilknyttet Kongsgård. I forbindelse med anlegging av hager for Kielland-familien på 1770-årene er det nevnt to tyske gartnere. Den ene Johan Gotthilf Kalbus, tegnet trolig lysthagen på «Caanaen», mens Johan Godtfred Kennewald fra Hildesheim mulig står bak barokkhagen på Ledaal.

Poul Holst Poulsson

Den første egentlige handelsgartner får vi først med P. H. Poulsson. Han var svensk, født i 1834, og hadde fått sin gartnerutdannelse i Tyskland. Det var stadshauptmann Lauritz Wilhelm Hansen som fikk den unge og begavede gartneren til Stavanger i 1856. Hansen skulle anlegge en representativ hage på sitt lyststed i Bjergsted, og Bjergsted-parken ble Poulssons første verk her i byen. Siden kom han til å anlegge flere parker og større hager. Han står blant annet bak Muséparken, Amtmannsboligens hage på Lagårdsveien, Blidensol på Løkkeveien, Monsens hage i Tananger med flere.  Det var også han som utformet Nygårdsparken i Bergen. Han etablerte seg som handelsgartner i 1864. I 1867 kjøpte han et større areal av Egenes løkke nr. 5, og startet sitt handelsgartneri der. Det var den såkalte «Olafshaven» i begynnelsen av Eiganesveien. Våningshuset, som i dag har adresse Arne Rettedals gate 14, er bevart i sin opprinnelige sveitserstil. Huset er tegnet av Conrad Fredrik von der Lippe. Han drev utenom hagearkitektvirksomheten, blomsterdyrking, planteskole og frøhandel. Poulsson hadde kunder over hele landet, og hadde ord på seg for alltid å levere planter av høy kvalitet. Det er bevart en lang rekke hagetegninger etter ham til hageanlegg fra Kristiansand til Bergen. 

Poulsson etablerte også byens første blomsterforretning. Den lå i Kirkegata, der Floors bokhandel senere lå. Her kunne man kjøpe både potteplanter og snittblomster til bryllup, begravelser og andre viktige anledninger. 

Gartner Poulsson fungerte også som byens kirkeverge, og sørget for at gravlundene fikk en rik og variert beplantning, dels av eksotisk karakter. Han var også medlem av Stavanger bystyre. 

Eggert Nandrup Zetlitz

I slutten av 1880-årene startet Eggert Nandrup Zetlitz et handelsgartneri på sin svigerfars, kjøpmann Søren Berners eiendom, på Storhaug. Det sies at han var svært innflytelsesrik når det kom til hvilke inneplanter som ble moderne blant de høyere sosiale lag i Stavanger, med spesialiteter innenfor palmer og lignende til finstuer og salonger. Araucaria (Apens skrekk) var en av hans store artikler, og mange kjøpte seg et slikt tre til sin hage. Mot slutten av århundret ble han rammet av økonomiske vanskeligheter og emigrerte til Amerika. 

Klikk for større bilde

Thorstein Bryne – Brynes Planteskoler

Grunnleggeren til Brynes Planteskoler, Thorstein Bryne, var en mann med mange jern i ilden. Han drev handelsvirksomhet i Stavanger, eide båter, grunnla to hermetikkfabrikker og var politiker i hjembyen, for å nevne noe. I begynnelsen av 1880-årene kjøpte han en eiendom i Paradis, i utkanten av byen. Her grunnla i 1887 sin planteskole. Senere kjøpte Thorstein Bryne og hans arvtakere eiendommer både på Holmeegenes, i Hillevåg og på Boganes for å produsere planter der. Brynes Planteskoler var i mange år mest kjent for sine roser og frukttrær. 

Hagesenteret Brynes Planter på Jåttå i Stavanger finnes den dag i dag og er dermed gartneriet med den lengste uavbrutte historien i Norge. 

Brynes Planteskoler har overlevert sitt arkiv til Stavanger byarkiv. Mer informasjon om arkivet finnes på vår hjemmeside. 

Digitaliserte plantekataloger:

Plantekatalog 1914

Roseliste 1914 

Plantekatalog

Plantekatalog

Plantekatalog

Klikk for større bilde

Holmeegenes gartneri

Holmeegenes ble først bebygd som lystgård av Gabriel Kielland. I 1896 kjøpte Peder Sandved eiendommen, og etablerte gartneri her. Året etter overtok Bernt Pedersen eiendommen, og i 1915 overdro han eiendommen og gartneriet til sin sønn Birger Pedersen (f. 1874) som hadde drevet gartneriet siden 1897. Birger Pedersen var eneeier av Holmeegenes frem til sin død i 1954. Pedersen var en meget aktiv lokalpolitiker som kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem for partiet Venstre. Han var også styremedlem i en rekke komiteer og selskaper. 

Holmeegenes gartneri hadde utsalg i Kirkegata 17 i mange år. Gartneriet hadde senere også utsalg i Versksgata 10. Gartneriet vant en rekke priser for sine blomster. 

Cornelius Christophersen

På Tasta etablerte Cornelius Christophersen seg med handelsgartneri. Han var den første i Stavanger som drev med tidliggrønnsaker dyrket fram under glass. 

Flyfoto fra Tasta. Her var det mange gartneri, men Cornelius Christophersen var den første som drev med dyrking under tak. 

Bygartneren

I de store byene ble det i tiden før og etter 1900 ansatt bygartnere til å styre med plantinger, grøntanlegg og parker. Før det tid var det ofte byselskapene som stod for den type oppgaver på privat initativ, slik Stavanger Byselskab gjorde her i byen Stavanger. I Stavanger fikk vi en kommunalt ansatt bygartner i 1900, og fra 1915 ble dette skilt ut som en egen admnistrasjon til det som senere ble Stavanger parkvesen. De første 15 årene virket den svenske gartneren Carl Anderson som bygartner. Fra 1915 tok Sivert Johan Løken (1882-) over. Løken var fra Sunnfjord, utsannet i Norge, Danmark og Tyskland. Han har satt mange spor etter seg i bybildet. Bygartnerene hadde også ansvaret for kirkegårdene fra 1915. 

Skrevet av Lars Olsen Neby og Berit Bass

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...