Forklaring på roder

Folketellingsprotokollene fra denne perioden er inndelt etter roder. En alfabetisk oversikt over hvilke gater som lå under de ulike rodene finner du nedenfor (gammel skriveform er benyttet.)

Listen er satt opp slik:
Gatenavn: Rode(r) hvor gaten finnes.

ABCgt.: 10. rode

Almenningsgt.: 10. rode

Amtmannssmuget: Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Andasmuget: Klevens rode, Strandens rode, 7. rode

Arbeidergt.: 11. rode

Arneageren: Østervågs rode, Uhrens rode

Asylgata: 8. rode

Badehusgt.: 11. rode

Bakgt.: 11. rode

Bakergt.: 10. rode

Bakkegt.: Bakkens rode

Banegt., Nedre: 11. rode

Banegt., Øvre: 11. rode

Baneviksgt.: 11. rode

Bergelandsgt.: 8. rode

Bergsmuget: Strandens rode

Blidensol: Klevens rode

Blidensolstredet: Klevens rode, Strandens rode

Blåsenborg: 9. rode, 11. rode

Blåsenborg, Nedre: 10. rode

Blåsenborg, Øvre: 9. rode

Bratteberggt.: 9. rode, 11. rode

Brattebergsmuget: 11. rode

Brattegt.: Uhrens rode

Bredbakken: 8. rode, Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Breigt.: Bakkens rode

Brødregt.: 8. rode, 9. rode

Brønngt.: 7. rode

Bækkegt.: Klevens rode

Bøkkergt.: 9. rode, 11. rode

Bøkkersmuget: 11. rode

Børrehaugen: Holmens rode

Bådegt.: Holmens rode

Dalgt.: Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Dalgt., Mellom: 9. rode

Dalgt., Nedre: 9. rode

Dalgt., Øvre: 9. rode

Doksmuget: 11. rode

Dronningensgt.: 7. rode

Egenes: 7. rode

Egenesvn.: 7. rode

Erikstrupsgt.: 8. rode

Fjellsmuget: 9. rode

Gitlesmuget: 11. rode

Grensestensgt.: 11. rode

Harald Haarfagres gt.: Rode 11

Haugvaldstadsgt.: Klevens rode, 7. rode

Hetlandsgt.: 8. rode, 9. rode

Holmegt., Nedre: Holmens rode, Bakkens rode

Holmegt., Øvre: Holmens rode, Bakkens rode

Hospitalsgt. (Grindegt.): Uhrens rode

Høkergt.: 11. rode

Hølleberggt.: Bakkens rode, Østervågs rode

Jorenholmsgt.: Østervågs rode

Kaigt.: Holmens rode

Kaisegt.: 11. rode

Kannikbakken: 8. rode

Karlsminnegt.: 9. rode

Kirkebakken: Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Kirkegt.: Holmens rode, Bakkens rode, Uhrens rode

Kirkegårdsstredet: Klevens rode

Klausegt.: Strandens rode

Klevegt., Nedre: Klevens rode

Klevegt., Øvre: Klevens rode

Klinkenbergbakken: Klevens rode

Klinkenberggt.: 7. rode

Kongsgt.: 8. rode

Kongstensgt.: 8. rode, 9. rode, Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Kongstenssmuget: 8. rode

Lagårdskleven: 7. rode, Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Lagårdsvn.: Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Langgt.: 9. rode, 10. rode, Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Laugmannsgt.: Uhrens rode

Lillegt.: 7. rode

Lysefjordgt.: 9. rode

Løkkeveien: Klevens rode, 7. rode, 8. rode

Løvdahlsgt.: 7. rode

Mellemgt.: 11. rode

Mellom Strandgt.: Klevens rode

Midtgt.: 7. rode

Murgt.: 7. rode

Muségt.: 8. rode

Møllegt.: 7. rode

Nedstrandsgt.: 11.rode

Nordbøgt.: Holmens rode

Normannsgt.: 9. rode

Nygata: Østervågs rode, Uhrens rode

Nykirkebakken: Østervågs rode, 10. rode

Nymannsgt.: 9. rode, 11. rode

Nytorvet: 10. rode

Olav Kyrres gate.: 7. rode

Olavskleven: Uhrens rode, Klevens rode, 7. rode

Opheimsgata: 11. rode

Oscarsgt.: 7. rode

Peder Klowsgt.: 7. rode

Pedersbakken: 8. rode

Pedersgt.: 9. rode, 10. rode, 11. rode

Prinsensgt.: 7. rode

Privatgt.: 8. rode, 9. rode

Provstebakken: Uhrens rode

Ramslandsberget: 11. rode

Ramslandssmuget: 11. rode

Risbakken: 9. rode

Rosenbergbakken: Strandens rode

Rosenberggt.: 7. rode

Rosenkildehagen: 10. rode

Salveagergt.: Bakkens rode

Sandeidgt.: 9. rode

Sandsgt.: 11. rode

Sangesandsgt.: Østervågs rode, 10. rode

Sankt Hansgt.: 9. rode, 11. rode

Skagen: Holmens rode, Uhrens rode

Skansegt.: Holmens rode

Skippergt., Lille: 11. rode

Skippergt., Store: 11. rode

Skolegt.: 9. rode

Smalgt.: 10. rode

Smedgt.: 8. rode

Solandsbryggen: Bakkens rode

Spilderhauggt.: 11. rode

Spilderhaugsmuget: 11. rode

Stengt.: 7. rode

Stenkargt.: Bakkens rode

Stiftelsesgt.: 8. rode, Lervik / Thaulovhaven / Paradis / Lagårdsveien / Tastastranden

Stokkeveien: 7. rode

Storhaugv.: 11. rode

Strandgt., Nedre: Klevens rode, Strandens rode

Strandgt., Øvre: Klevens rode

Støperigt.: 11. rode

Sølvberggt.: Østervågs rode

Sømmesmuget: 7. rode

Søregt. (Vevergt.): Østervågs rode

Tidesmuget: 7. rode

Torvet: Uhrens rode

Trappegang, Lille: Klevens rode

Trappegang, Store: Klevens rode

Tårngt.: 9. rode, 10. rode (Finner den også i 11. rode i 1900)

Urgt.: Uhrens rode

Vaisenhusgt.: 8. rode

Valberget: Holmens rode, Bakkens rode

Valberggt.: Holmens rode

Verksgt.: 10. rode, 11. rode

Vindmøllebakken: 11. rode

Vindmøllegt.: 11. rode

Vinkelgt.: 10. rode

Østervåg: Bakkens rode

Østervågalmenningen: Østervågs rode

Østervåggt.: Østervågs rode

Aadlandssmuget.: 7. rode

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...