Oversikt over personarkiv

“Begrepet personarkiv omfatter en variert gruppe arkiver. Privatpersoner som har offentlige eller private verv, eller som på annen måte deltar aktivt i samfunnslivet, kan skape omfattende privatarkiver. De aller fleste personarkiver har et relativt lite omfang. De er gjerne av typen «etterlatte papirer.” -Utdraget er hentet fra boken «Privatarkiver» av Wilhelm Lange, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard.