PA-0559 – Ingrid Økland

Ingrid Økland (1925-2016) var født på Hadland i Time. Etter folkeskolen på Vestly, Jæren folkehøgskole og Rogaland off. landsgymnas, begynte hun å studere til lærer i Oslo. Hun startet yrkeslivet på Evje i Bærum og Våland i Stavanger. 1966 ble hun ansatt som norsklærer ved Stavanger American School som senere skiftet navn til International School of Stavanger. Hun var lærer på skolen fram til hun pensjonerte seg i 1996.

PA-0559.U0002.05.02
Ingrid Økland ved siden av et bildeteppe, laget av skoleelever juni 1991. Fotograf: Ukjent

Arkivet etter Ingrid Økland inneholder både personlige dokumenter så som dokumenter fra hennes yrkesliv. Vi finner mange dokumenter og fotografier fra det sosiale livet rundt og på skolen. Disse er et godt vitnesbyrd hvordan mennesker som ofte bare en kort stund bodde i byen, levde og ble kjent med Norge og Stavanger.

PA-0559.F0001.04.01.jpg
Invitasjon til avslutningsarrangementet for skoleåret 1972/1973.

Sammen med arkivet kom en serie med årbøker fra Stavanger American School/International School of Stavanger. Den er innlemmet.

Arkivliste

3 thoughts on “PA-0559 – Ingrid Økland

Leave a Reply