PA-0574 – Lauritz Wanvik jr.

Slektsgransking er et gjøremål mange arkivbesøkende driver med. En av disse var Lauritz Wanvik jr. (1919-2018). Etter hans bortgang har familien hans gitt materialene han har samlet gjennom årene til Stavanger byarkiv.

Wanvik har ikke bare gransket sin egen slekt, men tok også oppdrag fra andre. Resultatet ble noen permer samt trykte hefter og bøker.

Ved siden av dette materialet finner vi i arkivet etter ham også materialet fra familien, så som korrespondanse fra ca. 1950 som var samlet i en brevordner, og fotografier. Noen av fotografiene er brukt i hans skrifter, noen ble tatt på turer i inn- og utland og mange er familiebilder.

Lauritz Wanvik jr., utsnitt fra bryllupsbildet.

Sammen med Lauritz Wanvik jr. sitt materiale kom også materiale som Stadsfysikus Eyvin Dahl for sine egne artikler. Dette materialet er innlemmet i Dahl sitt arkiv i Stavanger byarkiv.

Leave a Reply