Auglendsveien, Hillevåg bydel, er opprinnelig en gammel bygdevei og gjennomfartsvei, som strakte seg fra Ullandhaugveien til Gamleveien på Hinna.

Navnet er knyttet til en gammel gård, gnr. 18, og betyr nærmest økningsland, dvs. land som er tillagt ved rydning, et vanlig gårdsnavn i Rogaland (og Agder). Veien ble oppstykket og lagt om i forbindelse med utbygging av Motorveien og boligbygging i området. Nå er Auglendsdalen og Auglendsbakken de veistykkene som skaper en naturlig fortsettelse av Auglendsveien. Til veien hører i hovedsak boliger, som er oppført over en lengre periode, fra gammelt av og til 70-tallet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...