I magistratsprotokollene, eller rådstueprotokollene som de også kalles, kan en finne mange forskjellige opplysninger. En kan lese om de som fikk tillitsverv i byens styre og stell, og om de som ble ansatt som offentlige tjenestemenn. Videre finner man mange typer attester og vitnemål (rådstueattester), blant annet om arverett og slektskap.

Om rådstueprotokollene

Rådstueprotokoll 1769-1801

Rådstueprotokoll 1801-1829

Rådstueprotokoll 1829-1851

Rådstueprotokoll 1851-1859

Rådstueprotokoll 1859-1871

Rådstueprotokoll 1871-1881

Rådstueprotokoll 1881-1894

Rådstueprotokoll 1894-1903

Rådstueprotokoll 1904-1923