Musikk og historikk

Mye av historien til Rogalands sang-, musikk- og sceneliv er lite kjent. Mange personer har vært med å forme vår felles historie, og mange er forsvunnet inn i glemselens slør. Det er derfor tatt et initiativ til å samle inn og ta vare på historien for ettertiden gjennom arkiver, bilder, trykksaker, lyd og minner. Materialet vil bli oppbevart og tilgjengeliggjort lokalt av Stavanger byarkiv, i Arkivenes hus på Ullandhaug. Målet er å sikre arkivene for framtiden, både med tanke på samfunnsdokumentasjon, forskning og kulturformidling. Plater, cd-er o.l. vil bli oppbevart i Musikkbiblioteket i Kulturhuset.

Alle spor etter aktivitet fra organisasjoner, grupper og enkeltutøvere er verdt å ta vare på. Det kan være alt fra et enkelt bilde, et avisutklipp, en plakat, til hele arkiver, forteller Hans Eyvind Næss, en av initiativtakerne.

Lokalt initiativ til opprettelse av Musikkarkivet                                        

En aksjonsgruppe bestående av Hans Eyvind Næss, Per Inge Torkelsen, Engwall Pahr-Iversen, Eva Espensen og Stavanger byarkiv v/ Lars Olsen Neby har tatt initiativ for å samle inn og bevare minner om sang-, musikk- og scenelivet i Rogaland. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Musikkbiblioteket ved Stavanger Bibliotek v/ Olav Nilsen, Norges Musikkorps Forbund Rogaland (NMF Rogaland) v/ Lilli Grong, Rogaland musikkråd v/ Liv Tjemsland samt en rekke andre ressurspersoner innenfor sang- og musikklivet. Initiativet støttes av bl.a. Caspar Hennig, Britt-Synnøve Johansen, Gretelill Tangen og Morten Abel.

Spørsmål og henvendelser om musikkarkivet kan rettes til:

byarkivet@stavanger.kommune.no

Presse: 

 

Aftenbladet