Musikvariatet-samlingen

Samlingen fra forretningen Musikvariatet i Oslo kom til Norsk lydinstitutt i desember 2006. Totalt inneholder samlingen ca 17 000 LP-plater og rundt 500 78-plater. Hovedtyngden ligger på det klassiske orkester og kammermusikkrepertoaret, samt opera. Det er også norsk musikk i samlingen, fra serien Norsk Kulturråds klassikerserie. Alle plater som kommer fra Musikvariatet er merket med en gul prikk på coveret. Samlingen er sortert og innlemmet i Lydinstituttets øvrige samlinger.

Musikvariatets historie

Av Rigmor Heistø Strand

Musikvariatet ble drevet av Morten Falkenberg Strand, født 28.02.1945. Strand begynte sin musikalske karriere i guttemusikken på Kolbotn der han vokste opp. Den virkelige musikk-interessen våknet først da han var i begynnelsen av 20 årene, da begynte han å spille fagott. Siden den tid har han vært fast medlem av Bærum Symfoniorkester, i svært mange år også i styret.

Strand er utdannet elektronikk-ingeniør og arbeidet i 25 år i firmaet Max Manus forskning der han utviklet intercom-systemer for Philips. Da PC-ene begynte å ta over kommunikasjonen, ble forskningavdelingen nedlagt. Strand ønsket nå å gjøre noe ut av sin musikk-interesse, og ville se på muligheten av å samle og selge brukte noter. Han er gift med en musiker, og hadde på den tiden 2 musikk-studerende døtre, så han visste at noter kostet penger!

Musikvariatet åpnet sine dører i Thereses gate 3, mellom Bislett og Adamstuen, i 1992. Hovedbestanddelen i forretningen skulle være noter, men raskt fulgte utvalget av LP-er, CD’er og bøker etter. Utvalget var ikke det største i begynnelsen, men i løpet av 10 år i lokalene, var det nesten ufremkommelig der. Det ble nødvendig å se etter nye lokaler, og i 2002 flyttet Musikvariatet til kjeller-lokaler i Johannes Bruns gate 13. Her disponerte Strand 250 m2, noe som var nødvendig for de store samlingene hans.

Platene ble stort sett kjøpt fra dødsbo i Oslo-området, men Strand var alltid åpen for å reise lenger unna dersom det var snakk om interessante samlinger. Til å begynne med var det klassiske plater han konsentrerte seg om, men mange samlinger inneholdt også annen musikk, og han kjøpte også denne. Han fikk hjelp til å sette seg inn i denne musikken. Musikvariatet ble etter hvert også attraktivt for samlere av jazz og pop/rock. Samlerne kjøpte LP-er, CD-ene ble kjøpt av de som var innom for å lytte og utvide sitt kjennskap til musikk. Så i det store og hele var interessen for LP-er absolutt størst.

Kundekretsen var trofast, de var entusiastiske, og det ble et møtested for musikk-interesserte. Strand trivdes veldig godt med dette.

Etter å ha drevet Musikvariatet i 14 år, fra 1992 til 2006, valgte Strand å legge ned forretningen. Dette til stor skuffelse for den trofaste kundekretsen som fant sine noter, plater og bøker hos Musikvariatet.

Musikvariatet eksisterer fremdeles som forhandler av musikkinstrumenter, se Musikvariatets nettsider

Samlinger
$

Davidson

$

Krogh

$

Dørumsgaard

$

Sanders

$

Semeonoff

$

Tandberg

$

Valen

$

Østbye