Oversikt over institusjons- og organisasjonsarkiv

Frivillige organisasjoner, lag eller foreninger er sammenslutninger av medlemmer med en bestemt interesse eller formål. De driver f.eks. med idrett, musikk eller sosialt arbeid; andre samles i forening om en bestemt ideologi eller politisk interesse.

I mai 2021 hadde Stavanger byarkiv arkiver nesten 300 arkiver etter lag og foreninger i sine samlinger. Disse er listet opp på denne siden etter organisasjonskategoriene. Fra listen linkes det til arkivkatalogene i arkivportalen.no eller i enkelte tilfeller til presentasjoner av foreningene på vår nettside.

Organisasjoner innen industri og håndverk
Organisasjoner innen handel
Foreninger innen bank, forsikring, transport og service
Foreninger innen produktivitet og teknikk
Organisasjoner innen vitenskap, kultur og internasjonalt arbeid
Fritidsorganisasjoner
Idrettslag

 

Sang, musikk, teater

 

Kvinneorganisasjoner

 

Barne- og ungdomsorganisasjoner

 

Andre fritidsorganisasjoner
Religiøse og livssynsorganisasjoner
Kristelige organisasjoner og bedehus

 

Andre religiøse organisasjoner
  • Rogaland Muslim Society Norway (PA-0604)
  • The Muslim Association of Rogaland (PA-0603)

 

Livssynsorganisasjoner
  • Human etisk forbund, Rogaland Fylkeslag (PA-0630)
Humanitære og sosiale organisasjoner
Organisasjoner innen helse og sosial velferd

 

Avholdsforeninger

 

Velforeninger

 

 

 

 

Forskjellige humanitære og sosiale organisasjoner
Politiske partier og kampanjer
Politiske partier

 

Kampanjer og bevegelser