Kommunehistorikk

Området rundt dagens Stavanger har vært bebodd i mange tusen år. Nærheten til havet gjorde området til et naturlig sted for vikingene å bosette seg.

"

Historie

Området rundt dagens Stavanger har vært bebodd i mange tusen år. Nærheten til havet gjorde området til et naturlig sted for vikingene å bosette seg. Nye arkeologiske funn viser at Stavanger var en kaupang, hvor man i vikingtiden byttet varer og tjenester. I tillegg var det her Harald Hårfagre samlet Norge til et rike under slaget i Hafrsfjord i 872.

Vi vet ikke med sikkerhet når Stavanger oppstod som strandsted. Antagelig hadde stedet visse senterfunksjoner på 1000-tallet, men noen egentlig by var det neppe tale om før byggingen av Stavanger domkirke. Tradisjonelt regner man dette til 1125, da kirken ble påbegynt av den engelske biskop Reinald av Winchester*.