Vanlige spørsmål

Hva kan jeg søke etter?

Du kan søke i all informasjon som er lagt inn på hvert enkelt bilde. Det kan være adresser og gatenavn, ulike bygninger, kirker, skoler, institusjoner osv., navn på personer og bedrifter, navn på den enkelte fotograf, yrkestitler, eller typiske arrangementer og høytider som 1. mai og 17. mai eller jul.

Hvis du søker på mer generelle betegnelser som «handel», «fartøy», «idrett», «boliger», «politikk», «fabrikk», «industri» m.m., vil du kunne få opp svært mange flere resultater, men kanskje også akkurat det spesifikke motivet du leter etter som vi ikke har registrert med egennavn. Her er det bare å prøve seg fram.

De aller fleste av motivene befinner seg innenfor Stavangers kommunegrenser, men det kan dukke opp enkelte motiv fra andre steder i noen av samlingene. Søk derfor gjerne også på kommuner og stedsnavn utenfor Stavanger og se hva du får fram.

Samtlige av våre eldste fotoarkiv (fra før 1945) er publisert på Stavangerbilder.

Litt om det generelle innholdet i samlingene finner du her. Vi vil fortsette å lansere samlinger fortløpende etter hvert som de skannes og registreres.

Se også på våre søketips.

Finner jeg bilder av huset mitt?

Det er svært få hus vi har eldre nærbilder av. Søker du direkte på adressen vil det derfor mest sannsynlig ikke dukke opp noe resultat. Hvis du derimot utvider søket til kun gatenavnet, er sjansen større for å finne noe. Er søket fremdeles uten resultat, kan du enten prøve å søke på bydel eller på noen av gatene i nærheten. Du kan være heldig og finne huset i bakgrunnen på et bilde. Er søket fremdeles uten resultat, må du regne med at vi ikke har bilde av huset ditt.

Det er i vår samling av flyfoto fra Widerøe du har størst sjanse til å finne bildet av huset ditt.

Samtlige av våre eldste fotoarkiv (fra før 1945) er publisert på Stavangerbilder.

Hvorfor er bildedateringen vanskelig å lese?

Dette er beklageligvis forårsaket av en feil i programvaren som brukes. Leverandør er informert, og vi vil sørge for å få rettet dette opp så snart det lar seg gjøre.

Dateringsfeltet leses som ååååmmdd. Eksempelvis 19620527 skal være 27.05.1962.

Finner jeg mitt gamle klassebilde på Stavangerbilder?

Nei. Skolene avleverer sine eldre arkiv til oss, men klassebilder inngår ikke som en del av disse.

Klassebilder vil være en del av arkivet til den fotograf som tok dem. Byarkivet har i det hele tatt svært få fotoarkiv som inneholder klassebilder.

I de fleste tilfeller må bestilling av kopier gjøres via den enkelte fotograf.

Hvorfor finner jeg ikke et bilde som jeg vet har vært på trykk i Rogalands Avis?

Dette kan skyldes flere ting:

– Fotografiet er ennå ikke skannet og registrert.
Fotoarkivet vi har overtatt fra Rogalands Avis er svært stort. Det består av anslagsvis 300.000 fotografier. Foreløpig er ca. 25.000 av disse tilgjengelige på Stavangerbilder. Flere bilder blir lagt til etter hvert som vi skanner og registrerer dem.

– Fotografiet du leter etter er for gammelt eller for nytt.
Innholdet i arkivet går fra 1971 og ut 1998. Bare unntaksvis finner man eldre bilder enn dette. Perioden mai-desember 1996 mangler helt. Forespørsler om nyere bilder fra 1999 og framover må rettes til Rogalands Avis. (Vi gjør også oppmerksom på at arkivets hovedserie, som vi nå skanner fortløpende, ikke går lenger fram enn til 1995.)

– Fotografiet er levert med mangelfull informasjon.
Dermed har motivet kun blitt registrert på et minimumsnivå hos oss. Prøv å søke på noen av våre emneord i kombinasjon med “Rogalands Avis”. Mulig det kan gi resultat.

– Fotografiet har enten forsvunnet eller ikke blitt tatt vare på.
Arkivet til Rogalands Avis er ikke komplett. Bilder har forsvunnet opp gjennom årenes løp i forbindelse med flytting, utlån, etc. Det er heller ikke alt som har blitt tatt vare på.

Hvorfor finner jeg ikke bilder fra alle samlingene som omtales på byarkivets hjemmeside?

Vi har fremdeles ikke publisert alle samlingene våre. De vil bli publisert etter hvert som vi har lagt inn nødvendig metadata.

Hvor kan jeg sende opplysninger om et motiv eller meldinger om feilregistrering?

Har du informasjon om enkelte av bildene, det være seg navn på personer, eksakt årstall, informasjon om bedrifter eller butikker, så vel som meldinger om feil, send oss en e-post på byarkivet@stavanger.kommune.no. Byarkivet ønsker å ha så komplett informasjon som mulig om våre bilder og setter stor pris på eventuelle bidrag fra publikum. NB! Husk å oppgi bildenummer.

Hvorfor kommer det ingen bilder opp når jeg søker?

Eldre versjoner av Internet Explorer fungerer dårlig mot fotoportalen. Prøv å oppdatere til nyeste versjon, eller forsøk en annen browser (Google Chrome og Safari pleier å fungere bra.)

En annen årsak til at du ikke får opp noe resultat kan rett og slett være stavefeil i søkeordet, eller at vi simpelthen ikke har noe registrert på det ordet du søker på.

Hvorfor er bildene vannmerket?

Bildene er fra historiske samlinger som Stavanger byarkiv har overtatt og nå forvalter. Vi ønsker at folk på egenhånd mest mulig skal kunne lete i – og hygge seg med fotosamlingene. Vannmerkingen er derfor gjort så diskret at den ikke er sjenerende for å kunne se detaljer i bildene. Ønskes bilder i høyere oppløsning og uten vannmerke, må disse bestilles.

Stavanger byarkiv bruker mye tid og ressurser på ordning, forsvarlig pakking, digitalisering og registrering. Vi ønsker derfor at all bruk av bildene våre skal klareres med oss, slik at nødvendig kreditering og korrekt informasjon blir gitt når bildene gjengis.

Grunnet stor pågang med bestillinger og forespørsler, som kan være svært tidkrevende å betjene, ser vi oss også nødt til å operere med et ekspedisjonsgebyr, i tillegg til ulike priser i henhold til bruk. Du vil nok likevel finne at vårt prisnivå er noe rimeligere enn andre, tilsvarende aktører innenfor arkiv- og museumsbransjen som det er naturlig å sammenlikne oss med. Våre priser og bruksvilkår finner du her.

Hvor kan jeg bestille kopier?

Du kan bestille digitale kopier i høy oppløsning, uten vannmerke ved å sende en bestilling til byarkivet@stavanger.kommune.no

Se våre priser og bruksvilkår.

Hvorfor får jeg ikke se bildene i større oppløsning?

Vi har valgt å vise bildene i en gitt størrelse sammen med et diskret vannmerke. Dette mener vi er tilstrekkelig for å kunne se innholdet i bildene. Bilder i høyere oppløsning må bestilles og all bruk klareres på forhånd.

Se våre priser og bruksvilkår.

Hvor kan jeg henvende meg for motiver jeg ikke finner på Stavangerbilder?

Det er flere institusjoner i fylket som forvalter store samlinger og fotoarkiver fra regionen.

For å nevne de viktigste:

Flere av historielagene i Stavanger har også vært aktive med å samle inn fotografier fra sine respektive bydeler. Forhør deg gjerne med ditt lokale historielag om de kan ha det du leter etter.

Finner jeg arkitekttegninger av huset mitt?

Nei, mest sannsynlig ikke. Tegningsarkivet Stavanger byarkiv oppbevarer er etter Byarkitekten, som først og fremst inneholder tegninger til offentlige bygninger; i tillegg har vi tegningsarkivene etter arkitektene Michael Slettebø, Sigrid Buch og Lars Storhaug. Du kan lese mer om disse her.

For hustegninger og oppdatert eiendomsinformasjon, må du undersøke byggesaksmappa til huset ditt. Byggesaksarkivet er i daglig bruk og dermed ikke avlevert til byarkivet. Innsyn i byggesaksmapper fås ved henvendelse til Stavanger kommunes servicetorg i Olav Kyrres gate 23, tlf. 51 50 70 90.

Fullstendig arkivliste over disse arkitektarkivene finner du enten på våre hjemmesider eller www.arkivportalen.no.

Les mer om eiendomsdokumentasjon på våre hjemmesider.

Hva finner jeg under de ulike fanene?

  • Foto: Her finner du våre digitaliserte fotografier.
  • Kart: Her finner du historiske kart som viser utviklingen i Stavanger. Kartene spenner over perioden 1726 -1989. I tillegg finner du en serie eldre reguleringsplaner over områder i Stavanger fra perioden 1857-1957. For andre reguleringsplaner må du henvende deg til Servicetorget.
  • Byarkitekten: Her finner du arkitekttegninger av ulike offentlige bygg. Det kan være skoler, kirker, brannstasjon, idrettsanlegg, gamlehjem osv. Les mer her.
  • Tegninger: Her finner du tegningsarkivene til Stavangerarkitektene Sigrid Buch, Michael Slettebø og Lars Storhaug. Les mer om tegningsarkivene her.
  • Ukjent motiv: Denne fanen inneholder bilder med mangelfull informasjon. Det kan dreie seg om steder, gatenavn og adresser, navn på personer, virksomheter eller begivenheter. Sitter du på opplysninger om et bilde, send dem gjerne til oss på byarkivet@stavanger.kommune.no

Har dere bilder fra krigen?

Krigen er et stadig tilbakevendende tema. Det finnes imidlertid svært få bilder tatt under okkupasjonen grunnet bildeforbudet. Stavanger byarkiv har en unik, liten serie fra aprildagene 1940 som viser tyske tropper som ankommer sentrum. De kan du se her. Utenom disse har vi svært lite. Derimot finnes en del bilder tatt like etter frigjøringen.

Søk på «andre verdenskrig», «2. verdenskrig», «frigjøringen» eller «frigjøringsdagene» og du vil få opp det vi har av bilder relatert til disse temaene.

Finner jeg bilder av mine gamle slektninger?

Sannsynligvis ikke. Med mindre personen du leter etter var en kjent person i lokalpolitikk eller næringsliv, så vil vedkommende neppe være registrert ved navn.

Det er selvsagt ikke utenkelig at din slektning kan figurere i bakgrunnen på et bilde tatt ved en offentlig anledning, kanskje under et idrettsarrangement eller 17. mai; men da skal du virkelig ha flaks. Det forutsetter selvsagt også at du vet hvordan vedkommende så ut for å kunne klare å kjenne ham eller henne igjen. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette vil være særdeles tidkrevende og gitt de små sjansene for resultat er ikke dette å anbefale.

Dersom du vet hvilket yrke aktuelle person hadde, hvor vedkommende jobbet, eller om han/hun var medlem av en bestemt forening, kan du heller prøve å søke på dette.

Avslutningsvis så har vi en håndfull portretter av ukjente personer i ulike arkiver. Dersom du søker «ukjent mann» eller «ukjent kvinne», vil du få opp disse. Med godt over gjennomsnittlig flaks dukker kanskje nettopp den personen du leter etter opp.

Ønsker byarkivet digitale kopier av gamle bilder jeg sitter på?

Byarkivet er i utgangspunktet interessert i alt som er relatert til Stavanger, men som bevaringsinstitusjon har vi en policy på at vi kun mottar arkivmateriale i den form det er skapt, og kun arkiver vi overdrar eierskap til. Vi takker derfor alltid nei til digitale kopier, selv om vi ofte får tilbud om dette. Dette har delvis med bruksrett å gjøre, samt tilgangen til å kunne skanne bilder på nytt hvis det trengs.

Stavangerbilder er en side for fotosamlinger som fullt og helt er i byarkivets eie. Det kan fort bli problematisk dersom vi også skal vise kopier fra samlinger som tilhører en rekke ulike privatpersoner. Vi er nødt til å være konsekvente her. Ønsker du derimot å levere originalmaterialet du sitter på, så er vi åpne for å ta imot dette, men da helst ikke før vi har kommet inn i våre nye lokaler på Ullandhaug høsten 2017.

Vær imidlertid oppmerksom på at etterslepet på de fotoarkivene vi allerede besitter er stort. Ordning, forsvarlig pakking, skanning og registrering av store fotosamlinger er svært tidkrevende arbeid. Køen av uregistrerte samlinger er stor og byarkivets bemanning er begrenset. Det vil derfor gå svært lang tid før evt. nye avleveringer blir å se på Stavangerbilder.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...