Rådstueprotokoller

I magistratsprotokollene, eller rådstueprotokollene som de også kalles, kan en finne mange forskjellige opplysninger. En kan lese om de som fikk tillitsverv i byens styre og stell, og om de som ble ansatt som offentlige tjenestemenn. Videre finner man mange typer attester og vitnemål (rådstueattester), blant annet om arverett og slektskap.

"
Klikk for å åpne dokumenter
$

Om rådstueprotokollene

$

Rådstueprotokoll 1769 - 1801

$

Rådstueprotokoll 1801 - 1829

$

Rådstueprotokoll 1829 - 1851

$

Rådstueprotokoll 1851 - 1859

$

Rådstueprotokoll 1859 - 1871

$

Rådstueprotokoll 1871 - 1881

$

Rådstueprotokoll 1881 - 1894

$

Rådstueprotokoll 1894 - 1903

$

Rådstueprotokoll 1904 - 1923