Bystyreforhandlinger

Bystyreforhandlingene fra 1837 og fremover finner du på byarkivets lesesal, innbundet og fritt tilgjengelig. For årene 1861-1999 finnes også register. Disse har vi valgt å legge ut her. Registrene er også OCR-skannet slik at du kan søke direkte i dem (trykk F3).

"
Klikk for å åpne dokumenter
$

1861-1895

$

1896-1920

$

1921-1940

$

1940-1945

$

1945-1957

$

1958-1984

$

1985

$

1986

$

1987

$

1988

$

1989

$

1990

$

1991

$

1992

$

1993

$

1994

$

1995

$

1996

$

1997

$

1998

Stavanger byarkiv ble formelt opprettet som byens arkivdepot i 1967, men byens arkiver har en historie som går mye lengre tilbake.

I byarkivet kan man finne informasjon knyttet til Stavanger by gjennom historien. Om kommunens administrasjon og virksomheter, om bygninger og eiendom, gater og parker. Om hvem som har bodd i byen og deres liv, om bedrifter, lag og foreninger, eldre fotografier og mye mer.

Byarkivet har ca. 40 ansatte fordelt på tre seksjoner: Arkivdanning og postmottak, System og utvikling og Bevaring og formidling.

Mer informasjon