Stavanger Kinematografer

I Stavanger byarkiv finner du arkivet etter Stavanger kinematografer, i dag SF Kino Stavanger. Arkivet inneholder ikke bare gamle protokoller og papirer, men også platesamlingen fra den gang man viste stumfilmer og musikken måtte spilles på grammofonspiller, og mange gamle filmruller med lokale opptak gjort av den kommunale kinoen.

Etter det vi kjenner til, ble den første filmfremvisningen i Stavanger holdt i desember 1899. Da viste et omreisende kinokompani «Levende bilder med Nutidens beste Kinematografmaskine» i Stavanger Arbeiderforenings lokaler i Bergelandsgata 24.

Første kino

Norsk Kinematograf Aktieselskap fra Kristiania etablerte de to første kinoene i Stavanger. Byens første, faste kino, startet visninger i 1905 og het Stavanger Kinematograf-Theater. Filmvisningen foregikk på Victoria Hotel. Året etter opprettet samme firma også Østervaag kinematograf. I de neste årene etablerte lokale forretningsmenn flere private kinoer i Stavanger. Etableringen krevde ofte ikke de store investeringene, da de fleste av disse kinoene holdt til i enkle lokaler, gjerne bakrom til forretninger.

Moralsk kontroll

I 1911 var antall kinoer økt til 8 kinoer med 1,24 millioner besøkende. På det meste var det 10 kinoer i Stavanger. Den harde konkurransen førte til lave billettpriser og dristige programtilbud. Filmer med erotisk og voldelig innhold vakte moralsk forargelse i mange kretser. Foreninger som Lærerlaget, Stavanger Kvinneraad og flere religiøse organisasjoner kjempet for kommunal kontroll med kinodrift og innhold. For å føre kontroll med filmens moralske innhold ble Kinoloven innført i 1913.

Kommunalt styre

1. nyttårsdag 1920 ble Stavanger kinematografer opprettet for å vise film i kommunal regi i byens da åtte kinoer, hvorav Verdensteateret og Folketeateret var de største. Driften ble underlagt et kinostyre, med en kinosjef med ansvar for den daglige driften. På grunn av sikkerhets- og hygieneforhold ble flere av de mindre kinoene nedlagt i 1920-årene.

Fra stumfilm til talefilm

I 1925 vedtok bystyret å bygge ny kommunal kino på Arneageren og 28. mars 1927 ble det nye Filmteateret åpnet. Dette var landets mest moderne kinobygg. Samme år gjorde imidlertid lydfilmen sitt gjennombrudd, og kinoen måtte bygges om. Filmteateret viste sin første lydfilm i 1930, Verdensteateret i 1931 og i 1932 ble Folketeateret, den siste stumfilmkinoen, nedlagt.

Klikk for større bilde

Ny kino på Sølvberget

Med økende innbyggertall ble Stavangers to gjenværende kinoer etter hvert for små, og etter langvarig debatt ble det i 1939 vedtatt å bygge ny kino på Sølvberget. Planene ble forsinket av krigen, og de utfordrende økonomiske årene som fulgte. For å bøte på noe av kapasitetsproblemene ble Folketeateret, festsalen i Folkets hus, leid fra 1946.

I 1971 ble Verdensteateret totalskadet i brann. Dette førte til at debatten om ny kino fikk ny næring. I 1978 vedtok bystyret å bygge Stavanger kulturhus, Sølvberget, med Filmteateret som en integrert del. Med flere kinosaler kunne man ha et mer variert filmtilbud.

Aksjeselskap

I 1999 vedtok bystyret å omgjøre Stavanger kinematografer til aksjeselskapet Stavanger Kino AS, og i 2000 ble alle kinosaler oppgradert og utbedret. Samtidig innredet man Nordens første kinosal med luksusstandard. I 2000 ble også det kommunale aksjeselskapet KinoZ etablert ved en sammenslåing av kinoene i Stavanger og Sandnes, og med det var det 80 år lange kinomonopolet i Stavanger opphevet. I 2003 skiftet KinoZ navn til Kino1 Stavanger – Sandnes AS. I 2008 kjøpte svenske SF Kino aksjepostene til Kino1-gruppen (49 % prosent). De resterende 51 % er eid av Stavanger kommune (33,15 %) og Sandnes kommune (17,85 %).

Foto: Modellverkstedet / Stavanger byarkiv, BySt020_Ud_0092

Kinoreklame

Her har vi hentet frem noen av gamle dagers bortgjemte kinoreklamer. Vi brukt annonser for Carl E. Buchs optikerforretning, K. Grudes Konfeksjonsfabrikk, Svithun sykler, brusmerket Solex, Vakuskum skumplast og klesmerket Grace.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...