Stadsfysikus Wyllers gate, Hillevåg bydel, ligger i trekanten mellom Ullandhaugveien, Armauer Hansens vei og Fylkeslege Ebbels gate.

Stadsfysikus Wyller var en av flere personer i Stavanger som ble hedret for sitt humanitære arbeid. Wyller var kjent som lege, bylege og senere stadsfysikus. Han døde i 1921.

Gatene som har fått navnet sitt fra disse personene, ligger i området rundt sykehuset. Boligene som er oppført her i 1953, er kjent for sin spesiell utforming, tegnet av arkitektene Retzius og Bjoland.

Wyller var en allsidig mann. Han engasjerte seg sterkt i politikken, var medlem Bystyret, flere komiteer og varaordfører en tid. Dessuten var han en populær foredragsholder og kunne behandle vitenskapelige emner på lettfattelig og muntert vis.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Jacobsen, Torhild F.: Gatenavn i Stavanger, Stavanger Aftenblad 1994

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...