Privatgata, Bergeland, Storhaug bydel, liten boliggate fra Vaisenhusgata i østlig retning til Kongsteinsgata.

Denne gatestumpen ble opprinnelig kalt Smalagadå på folkemunne. Kommunen bestemte i 1880-årene at små, privat anlagte gater skulle benevnes som «smug». Smalagadå fikk derfor da navnet Christian Jacobsens smug, oppkalt etter legatstifter i byen. Men beboerne var ikke fornøyde med dette. Etter et møte ble de enige om å fjerne de nye navneskiltene. Deretter rykke de følgende annonse inn i byens aviser:

«Herved bringes til almindelig Kundskab, at samtlige Beboere af «Kristian Jacobsens smug» have nedtaget Skiltene, hvorpaa ovennævnte Gadenavn var anført, idet vi forgjæves have ansøgt den ærede Kommunebestyrelse om at faa Navnet forandret fra «Smug» til «Gade». Vi have saaledes nu Givet Gaden Navn af, hvad den oprindelig er, «Privatgaden», og skulde vi selv sørge for ordentlige Skilter med sidsnævnte Angivelse opslaade i de nedtagnes Sted.» Stavanger 17de Januar 1884. Samtlige beboere af «Privatgaden».

Denne beboeraksjonen førte fram. I 1893 ble det vedtatt å endre navnet til Privatgata. Christian Jacobsen fikk så en annen gate oppkalt etter seg. I dagligtale fortsatte imidlertid mange å bruke betegnelsen «Smalagadå».

Navnevedtak: 1893

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...