PA001 Trygve Anda

PA0002 Peder Eeg

PA003 Anton P. Torsvik: Sørlandsbanen og den indre stambane (Avisutklipp)

PA004 Gardsdokumenter fra Hjelmeland

PA005 Overretssakfører Carl Gulbrandsen

PA006  Journalist Knut Stahl

PA007 Advokat Trygve Wyller

PA008 Stavanger Forelesningsforening

PA009 Stavanger arbeidernes understøttelsesforening

PA010 Østre bydels historie

PA011 Firma O.R. Bøe, Sandvigen, Stavanger. The Forsberg Sardine Factory.

PA012 Idrettslaget Viking

PA013 Stavanger Handelsforening

PA014 Familien Nielsen – slektsdokumenter

PA015 Smedmester Marthon Larsen

PA016 Stavanger Handelskammer

PA017 Stavangeren, avis (1916-1967)

PA018 Stavanger Amtstidende og Adresseavis

PA020 Vestlandsposten, avis

PA021 Familiene Egenæs og Kydland – slektsdokumenter

PA022 Kinomusiker / komponist Harry Hagland 1896–1979

PA023 Stavanger Teaterforening

PA024 Tannlege Vatne, Kopervik

PA025 Valgprogram for Venstre – Kommunevalget 1951

PA026 Snekkermester N.E. Tjensvold (1841–1930)

PA027  Stavanger Kunstforening (overført til Statsarkivet i Stavanger)

PA028 Museumsdirektør Arne Bang Andersen

PA029 Universitetskomiteen for Rogaland

PA030 Forusutvalget

PA031 Stavanger Håndverks- og Industriforening

PA032 Blokkmaker A. Jensen, Verksgt 51, Stavanger

PA033 Johs Floor Bokhandel, Kirkegt 14, Stavanger

PA034  Norges storlosje av I.O.G.T. – avdeling Riska Losje nr 1721 – Hommersåk

PA035 Kassabok for Oppebørsler (1898–1901)

PA036  Stavanger Turistforening (overført til Statsarkivet i Stavanger)

PA037 Overlærer Ommund Lunde

PA038  Kjøpmann i Stavanger (1889-1900)

PA039 Familien Mæland, Haugesund – Skipshandel

PA040 Familien Ueland, Vigrestad

PA041 Stavanger Kristelige Ungdomsforening

PA042 Firma Erik Berentsen AS, Øvre Holmegt 1, Stavanger

PA043 Henry Imsland, tegner i Stavanger Aftenblad

PA044  Viggo Finne: Ungdomsminner

PA045 Fortellinger, dikt m.m. av Tf. Haraldstad

PA046  Lars H. Lendes Mekaniske Verksted og Nøklefabrikk / Nilssen og Mørks Maskinfabrikk

PA047 Thor Næsheim. Kannikbakken 6, Stavanger

PA048  Sverre Olsens samling

PA049  Norsk Folkehjelp Stavangerlaget

PA050 Stavanger radiolytterforening

PA051 Arkitekt Lars Storhaug

PA052 Sverre Henriksen Agentur

PA053 Stavangerlaget i Oslo

PA054 Jærens Ullvarefabrikker AS

PA055 Turisttrafikkomiteen for Stavanger og Rogaland

PA056 Slaktermestrenes Assuranseforening

PA057 Stiftelsen Njadarheim Veidemark

PA058  Stavanger Travklubb, Jæren Hesteavlslag (Overført til Statsarkivet i Stavanger)

PA060 Lesehjemmet, Løkkeveien 132

PA061 I.O.G.T. – Ora & Labora

PA062 I.O.G.T. – Kamp og Seier, Losje nr 10

PA063 I.O.G.T. – Asbjørn Kloster, Losje nr 684

PA064 I.O.G.T. – Rogaland, Losje nr 890

PA065 I.O.G.T. – Templernes Håp – Barnelosje nr. 7

PA066 I.O.G.T. – Heimly, Barnelosje nr 334

PA067 I.O.G.T. – Ottar Birthing – Ungdomslosje nr. 4

PA068 I.O.G.T. – Godtemplarnes Hus

PA069 I.O.G.T. – Stavanger Kretslosje

PA070 I.O.G.T. – Stavanger / Rogalands distriktslosje, Losje nr 5

PA071 I.O.G.T. – Felleslosjene

PA072  Odd Resser: Minner fra den gamle brandstasjonen i Stavanger (1901–1921)

PA073 Odd Resser: Iduns julekomedie

PA074 Stavanger Kolonialkjøpmenns forening

PA075 Skipper Worse – Vålands historie

PA076 Stavanger Tinfabrikk

PA077  Einar Heden – omvisninger / foredrag

PA078 Heimefrontens befrielsesfond

PA079 Emma Nielsen Øgreid – Soldathjemmet, Kongsgata 43

PA080  Emma Nielsen Øgreid – Stavanger Kvinne- og Spebarnshjem

PA081 Boligbygging for eldre

PA082 I.O.G.T. – Barnelosje Dovre nr. 65

PA083 I.O.G.T. – Sangkvartetten ”Huldren”

PA084  I.O.G.T. – Søster Wathnes Minde , Losje nr 349

PA085  I.O.G.T. – Hermod, Losje nr 231

PA086 I.O.G.T. – Symra, Losje nr 6

PA087 I.O.G.T. – Protector, Losje nr 13

PA088 Agenternes forening i Stavanger

PA089  Frisinn

PA090  Verdandi (Frisinn)

PA091  Stavanger Aftenblad 1894 – 1898 – overført til avissamling

PA092 Stavanger byorkester

PA093 Stavanger symfoniorkester

PA094  Stavanger orkesterforening / Stavanger faste scene / Stavanger teater

PA95 I. Omlands avissamling

PA096 Stavanger svømmeklubb

PA097  Andreas Jacobsen – bibel

PA098 Carl Andreas Olafsson, garvermester

PA099 Stavanger Handelstands forening

PA100 Ingvald M. Bredahl – Slektsgransker

PA101 Kaptein John H. Øvregaard

PA102  Kafe Internasjonal / Samvirkendes Forretningsutvalg

PA103 Asbjørn Vigrestad/Metall-Industri

PA104 Billedhugger Magnus Vigrestad

PA105 Overtollkontrollør Oscar Johan Todnem

PA106 Tasta Husmorlag

PA107 Birger Pedersen

PA108 St. Petri Asyl

PA109 Slekten Petersen von Fyren

PA110 Rektor A.E. Erichsens samlinger – arkivet er klausulert

PA111  Stavanger Filatelistklub

PA112  Firma Richard Johnsen

PA113 Ryfylkelaget

PA114 Stavanger Aktiemæglerforening (1917-1921)

PA115 Arbeidsutvalget for Britisk uke i Vest-Norge/Stavanger Committee Gateway to Britain Week

PA116  Stavanger Arbeidsskole for gutter

PA117  Stavanger Krets av Norges Lektorlag – Dokumenter fra lærerstriden under okkupasjonen

PA118 Foreningen Norden i Stavanger

PA119 Peder Eeg – Stavanger Turistforening (slått sammen med arkiv PA-002 Peder Eeg)

PA120 Stavanger Journalistlag

PA121 Stavanger Presseforening

PA122 Rogaland Travselskap (overført til Statsarkivet i Stavanger)

PA123 Dorothea og Ommund Viks samling

PA124 Diverse Stavangertrykkeri – Dreyers kalender og andre trykksaker

PA125  Boktrykker Dreyer

PA126 Samling av Stavanger-utklipp

PA127  Thor G. Norås

PA128 C.S. Pedersen

PA129 Arkitekt Gustav Helland

PA130 Jacob Albrigtsen – Visedikter

PA131 Ingvar Molaugs samling

PA132 Kaia Isachsen – dagbøker

PA133 Karoline Nielsen

PA134 Svithun Husflidlag – Samleregistrering av leker i Stavanger 1988

PA135 Jan C.W. Ivarsons samling

PA137 Tasta ungdomsforening

PA138 Tasta kvegavlslag (feavlslag)

PA139 Tasta landbrukslag

PA140 Madla landmannsforening – Madla Bondelag

PA141 Madla ungdomslag

PA142 Hans Holst og Anna Eegs skole, Kopervik

PA143 Henrichsen, Otto – papirer etter firmaet Johan Lie (Alf Lie)

PA144 Stavangerbrev fra krigsårene – disponent Eggert Andreassen

PA145 Andreas Nilsen Rygg – redaktør av Nordisk Tidende, New York

PA146  Nicolai Theodorius Rygg – sjefdirektør i Norges Bank

PA147 Sigurd Rygh – samling av gamle Stavangerviser/fattigforsorgsbestyrer Sara Berge

PA148 Madla Bondekvinnelag

PA149  Johannes Elgvin – kildesamling til boken ”En by i kamp” /notater om personer

PA150  Vestlandske turnkrets / Rogaland Turnkrets

PA151  Stavanger Idrettsforening (SIF)

PA152 Fotballklubben Gjøa

PA153 Inge Bø – privat samling av segl

PA154  Rogaland Krets av Norges Musikk Forbund

PA155  Arbeidsstuen for barn

PA156  Røde Kors – Stavanger krets av Norges Røde Kors

PA157 AS Øyane

PA158 Stavanger West Inner Wheel Club

PA159 Finn Larsen, født 1914 – formannskapsmedlem for Arbeiderpartiet

PA160  Skipsfører Einar Bendiks Bentsen – dagbøker fra krigens år

PA161  Byggmester Kristoffer Dørheim

PA162 Stavanger Røde Kors Østerlide

PA163 Fotballklubben Vidar

PA164 Bokhandler Carl Bang

PA165 Arkitekt Michael Slettebø

PA166 Naturvernforbundet i Rogaland

PA167 Stavanger Fattigpleies Industri

PA169 Rogaland Livredningsselskap 

PA170 Portugisisk Konsulat

PA171 Andreas Jacobsen – “Ajax”

PA172 Stavanger Video og Smalfilmklubb

PA173 Stavanger Frisinnede Forening – Venstre v/Birger Pedersen

PA174 Stavanger Trekkspillklubb

PA175 Tjøl Oftedal – redaktør og kinosjef

PA176 Stavanger Musikkorps av 1919

PA177 Thalia – Christiania skuespillerpersonale/Det Norske Teater

PA178 Øvre Blåsenborg 8 – hjemmelsdokumenter

PA179 Julehefter

PA180 Hinna Speidertropp – Blå Kors

PA181 Redd Barnas Lokalkomité Stavanger

PA182 Stavanger Kommunes Gamaldanslag – Komdansen

PA183 Stavanger Pedagogiske Forening

PA184 Stavanger Offentlige Pensjonistforening

PA185 Stavangerlærernes Pensjonistlag

PA186 Stavanger Arkitektforening

PA187 Stavanger Agentur

PA188 Bernt Pedersen – baker, kjøpmann, bankbestyrer, viseordfører for Venstre

PA189 Øvre Kannik Beboerforening

PA190 Stokka Landbruksforening

PA191 Einar Hageseter – driftsbestyrer i Stavanger Aftenblad

PA192 Aksjonskomiteen for ”Leros Strength”-forliset

PA193  Sands Laksefiske A/S

PA194 Arkitekt Sigrid Buch

PA195 Hinna Bridgeklubb/Vaulen Bridgeklubb

PA196 Johan Westlye

PA197 Streikeavisen Rogaland – Stavanger Aftenblad

PA198 Hjemmenes Vels barnehage

PA199 Arbeidsstuene for barn

PA200 Arkitekttegninger vedr Frimurerlosjen St.Svithun og villa for konsul C. Middelthon

PA201 Skipsmekler Alf Wathne AS

PA202 Norges Brannkasse – Avd. Rogaland/Vest-Agder

PA203  Erling Johnsen & CO AS

PA204 Reidulv Skjelstad – lektor på St. Svithun skole – avisartikler med lokalhistorisk stoff

PA205 Fjermestad, Ths., Støpegods og Jernvarehandel

PA206 Knud Rønneberg – bilder og krigsnotater

PA207 Advokat Erling Ueland – artikler fra 2.verdenskrig

PA208 Advokat Sophus Smedsvig – protokoller med avisutklipp fra 2.verdenskrig

PA209  Driftsbestyrer Hagbart Henningsen – protokoll med avisutklipp og aviser fra 2.verdenskrig

PA210 Tasta Skolekorps

PA211 Martin Årre – arkivmateriale vedr 2.verdenskrig

PA212  Anna-Margrethe Olden – tegne- og formingslærer, fange på Grini

PA213 Stavanger Badeanstalt

PA214 Sigurd Refheim – lektor og forfatter av ”Gard og ætt i Madla”

PA215 Stavanger Barber og Frisørmesterforening

PA216 Stavanger Damefrisørlaug

PA217 Stavanger og Jæren Herrefrisørlaug

PA218 Stavanger Frisørlaug

PA219 Forsamlingshuset ”Fredtun”

PA220 Per Barkved – journalist i Stavanger Aftenblad, ordfører i Hetland kommune, Varaordfører i Stavanger kommune, formann i Unge Venstre

PA221 Gottfred Borghammer – forfatter, kåsør, avholdsmann m.m.

PA222  Erstatningsrådet – råd vedr erstatning for norske konsentrasjonsleirfanger

PA223  Stavanger Cementvarefabrikk A/S

PA224 Stavanger og omland krigsinvalideforening

PA225 Olaus Olsens Teater

PA226 Stavanger Faste Scene

PA227 Stavanger Teater

PA228 Stavanger Musikalske Selskap

PA229 Stavanger Musikkforening

PA230 Stavanger Orkesterforening

PA231 Rogaland Hotell- og Restaurantforening

PA232 Sangkvartetten ”Njørd”

PA233 Stavanger Amts husmorskole på Sømme

PA234 Slekten Thilo – slektsdokumenter

PA235 Byrettsdommer Håkon Benneche

PA236 Familien Weidemann – slektshistorie

PA237 Ingrid Møller – turistbilder

PA238 St. Johannes Kirkering

PA239 Martin Lindgren – medlem i NKP Norges Kommunistiske parti

PA240 I.O.G.T. Ungdomsheimen Vonheim, Hillevåg

PA241 I.O.G.T. – Barnelosjen Ungskog, Buøy

PA242 I.O.G.T. – Bjørk og Ungbjørk, Hillevåg

PA243 I.O.G.T. – Ljose Voner, Tjensvoll

PA244 I.O.G.T. – Ungdomslosjen  Rogaland

PA245 I.O.G.T. – Stavanger Godtemplar ungdomslag

PA246 I.O.G.T. – Barnelosjen Rogaland

PA247 I.O.G.T. – Tonleik

PA248 Kongsgata 62 – hjemmelsdokumenter

PA249 Familien Eide – familiedokumenter m.m. – Arkivet er klausulert

PA250 Stavanger Rotary Klub Stavanger Vest Rotary Klubb

PA251 Otto Arnfinn Steinberg – avisutklipp med lokalhistorie Stavanger og Mandal

PA252 Nordsjølægterkompaniet AS

PA253 Leversen, Sigurd AS – deler av arkivet er klausulert

PA254 Carl Mathiesen AS – kles- og skredderforretning

PA255 Foreningen Musikkens Venner i Stavanger

PA256 Lundes Kolonial, Hundvåg

PA257 Matvareutdelingskomiteen/Frivillige organisasjoner

PA258 Johannes Ludvigsen – biografiske opplysninger om prester

PA259 Stavanger Venstre

PA260 Stavanger Skoglag

PA261 Tankrederiet ”AS Samtank”

PA262 Tasta Blindelag

PA263 Fortidsminneforeningen avdeling Stavanger

PA264 Stavanger Amatørscene

PA265 Stavanger Brukskunstforening

PA266 Driftsbestyrer Sigurd Indrehus ved Stavanger Telefonforretning

PA267 Siri Todleivsdatter

PA268 Malde på Torvet – jernvareforretning

PA269 Johan Abrahamsens pelsvareforretning

PA270 Stavanger Kjøpmannsforenings Opplysningskontor

PA271 Bokseren Jarl Johnsen

PA272 Stavanger Maskinlag

PA273 Rogaland Mediesenter

PA274 Torsdagsforeningen

PA275 Bjarne Fjermestad – Stavanger Busselskap m.m.

PA276  Snekkermester Hans J. Petersen – barndomsminner

PA277 Georg Helland – biografiske dokumenter

PA278 Tore Jacob Øglænd – opptegnelser som gjelder krigsfangenskap

PA279 Kongsgata 52 – hjemmelsdokumenter

PA280 Jens Zetlitzgate 45 – hjemmelsdokumenter

PA281 Aktiv Gymnastikkforening

PA282 Borgerklubbens medlemmer

PA283 Asbjørn Kloster

PA284 Stavanger Borgerlige Infanterikorps

PA285 Byfogd Oluf Andreas Løvold

PA286 Stavanger Amts Venstreforening

PA287 Tømmermann Simon Lønning – Hjemmelsdokument vedr. Øvre Strandgate 56

PA288 Bypoet Reinhold Nicholay

PA289 M. Østgaard

PA290 Sorenskriver Thaulow

PA291 Ulsbergleitet Beboerforening

PA292 Stavanger turnforening

PA293 Norem Baade AS

PA294 Jaattens Gjødselkompagnie

PA295 Gundersen & Slettebø A/S

PA296 Inge S. Årstad

PA297 Anne Sofie og Ingolf Jensen

PA298 Maskingrossisternes forening/Arbeidsutvalget for tyske lagre

PA299 Oltedal AS

PA300 Sirdalsutvalget

PA301 Stavanger Guideservice

PA302 Politiinspektør Thorleif Karlsen

PA303 Stiftelsen Ung Agenda 21

PA304 Alfred Hauges manuskripter og brevsamling

PA305 Jens Tvedt, forfatter og sjefsbibliotekar

PA306 Hans Thostensen – fotograf og journalist

PA307 Helge R. Myhre AS

PA308 Kjøpmannsfamilien Gabrielsen

PA309 Joen Fredrik Hansen

PA310 Rogaland Infanteriregiment

PA311 Skolebestyrer Peder Charles Pedersen

PA312 Kammerkoret Cantemus

PA313 Tasta bedehus

PA314 Byhistorisk Forening Stavanger

PA315 Tjensvold Forsamlingshus

PA316 K. Kristiansens Kolonial

PA317 Rydberg & Petterson Mekaniske Verksted AS

PA318 Hans Lange

PA319 Familien Johannes og Åge Ågesen

PA320 Professor M. Scheldrup

PA321 Josephines Stiftelse

PA322 Rosenberggata 21 B

PA323 Hasso Arthur Iwolit

PA324 Stavanger Domkor

PA325 Stavanger musikklærerforening

PA326 Hegre & Frafjord, slaktere

PA327 Buegatens Byggelag

PA328 AS Stavanger Automobil-Omnibusselskab

PA329 Stavanger private diakonisseforening

PA330 Stavanger Telefonforretning AS

PA331 Norsk Tidend, eksilavis

PA332 Vaulen og Hinna husmorlag

PA333 Sola Terminalbygg AS

PA335 Patrioten, illegal avis

PA336 Rogalands Avis

PA337 Komiteen for Det Britiske og Udenlandske Bibelselskab

PA338 Kampen husmorlag

PA339 Familien Svennungsen

PA340 Olavshagen velforening

PA341 Stavanger og Omland Krigsinvalideforening

PA342 Huldeborg Barkved

PA343 Balliage de Rogaland

PA344 Komiteen for bevilling

PA345 Svend Åge Hansen, arkitekt

PA346 Iris Kemiske Fabrik AS

PA347 Televerket. Stavanger Teleområde

PA348 Feiermesternes landsforening, avdeling Stavanger

PA349 Norges Hermetikkfagskole, tegningsarkivet

PA350 Buch, Carl Emil, optisk og mekanisk forretning

PA351 Rogaland optikerlaug

PA352 Stavanger Amatørsymfoniorkester

PA353 Storm, Haakon og Ludvig Monsen, evangelister

PA354 Jacob og Arna Margrethe Kvæstad

PA355 Stavanger Fjord Sightseeing AS

PA356 Unnleiv Bergsgard

PA357 Stavanger Handelstands Sangforening

PA358 Egil Bjørøen

PA359 Stavanger Athenæum, leseselskap

PA360 Det nye Stavangerske Læse-Selskab

PA361 Det Stavangerske og Jedderens Læse-Selskab

PA362 Stavanger Gilde

PA363 Holmeegenes

PA364 Lindøens Opdragsanstalt og Redningshjem

PA365 MT Senator skipsbibliotek

PA366 Oddmund Vik, politiker og redaktør

PA367 Nemnda for vern av jord og jordbruksinteresser i Stavanger og Arealvurderingsutvalget i Stavanger

PA368 Torgrim Titlestad, professor og historiker

PA369 Tormod Torfæus-stiftelsen

PA370 M. Andreassen rammeforretning og kunsthandel

PA371 Petter Reed

PA373 Mexico Aksjonen, avdeling Norge

PA374 Bate boligbyggelag

PA375 Einar Jaatun

PA376 Stavanger hørselsforening

PA377 Hafrsfjord hørselslag

PA378 Tore Bjørnsen, skiltmakerforretning

PA379 Caspar Brochmann, løytnant

PA380 Okkupasjonens første dager

PA381 Rønneberg & Co. (Knud Rønneberg), fotservice og ortopedisk skomakeri

PA382 Stavanger skomakerforening

PA383 Gerda Knutsen (1900-1956)

PA384 Erling og Minna Ramsland

PA385 Carl Fredrik Bassøe, ingeniør og direktør

PA386 Alternativt marked, Stavanger A/L

PA387 Arbeidernes turn og idrettslag (A.T.I.L), Stavanger

PA388 Frisinn Sportsklubb

PA389 Familien Bærland

PA390 Rune Helgø

PA392 Familien Seeman Svendsens fotosamling

PA393 Stavanger Handelsstands Understøttelsesforening

PA394 Sverre Tønnessen, fotosamling

PA395 Stavanger fredslag

PA396 Dreyer Aksjeselskap

PA397 Sigmund Rege, arkitekt

PA398 Stavangeren, avis (1852-1899)

PA399 Midtre Våland beboerforening

PA400 Hetland tuberkulose- og helselag

PA401 Velforeningen Våland Syd

PA403 Stavanger Handelsstands kvinneforening

PA404 Commiisjonen for skibsmaalinger (1838-1889)

PA405 Astrid Hesby, fotoarkiv

PA406 Erik Holgersen, disponent

PA407 Odd Inge Worsøes fotoarkiv

PA408 Halvor Sivertsen

PA409 Sunde Sanitetsforening

PA410 Trønderlaget i Stavanger og omegn

PA411 Kjell Husebø, glassdias-samling

PA412 Colin R. MacIntosh

PA413 Søilands Papirhandel

PA414 Glassdias

PA415 Ukjent lysbildesamling

PA416 Fotograf E.W.S. AS

PA417 Hinna Sanitetsforening

PA418 Fotosamling

PA419 Stavanger Mercantile Club

PA420 Stavangerbokens Venner

PA421 Promenaden AS

PA422 Andreas Hillberg, dikter

PA423 Musègata58

PA424 Ole Dahle, kolonialhandel

PA425 Familien Osjord og Hagerup Nielsen

PA426 Platou skole

PA427 Frøknene Rings pikeskole

PA428 Storms skole

PA429 Einar Andreassen, motstandsmann og redaktør

PA430 Kari og Duane Mills

PA431 Stavanger Almueskolelærerforening

PA432 Jacob Hidle, fotograf

PA433 Ukjent samling glassdias

PA434 Magnus Samuelsen, sanger

PA435 Erik Erga, arkitekt

PA436 Familiene Falck og Daae

PA437 Skipet “Nanna”

PA438 Innbundne noter

PA439 Tannlege Justina Haukelid

PA440 Stiftelsen Sinnslidendes Venner Rogaland

PA441 Lilleborg Fabriker AS, Stavanger

PA442 Stavanger Aftenblad, avis

PA443 Christian Jacobsen, snekkermester

PA444 Axel Kiellands samlinger

PA445 Christopher Ertzager Lassen, megler (1835-1855)

PA446 Engel Hansen

PA447 Eiganes Mølle

PA448 Samling av privat avlevert eiendomsdokumentasjon

PA449 Byarkivets samlinger, samling av løse dokumenter og gjenstander

PA450 Arve Simonsen, fagleder trafikksikring i Stavanger kommune

PA451 Knud Baade Helland

PA452 Jan Hendrich Lexow

PA454 Odd Jan Svensson – kart

PA455 Erik Landmark – skattesedler og menighetsblad

PA456 1ste Mai, avis

PA457 Fotoserie med malerier av Lars Hertervig

PA458 Lillian Michaelsen – postkortsamling

PA459 Eyvin Dahl, stadsfysikus

PA460 Arild Jacobsen, fotografier

PA461 Birger Eikeland

PA462 Nokas, film

PA463 Sverre Hodne, forfatter

PA464 The Bohemian Jazz Club

PA465 Seven Up 7 Up, dixielandband

PA466 Næringsforeningen i Stavanger-regionen

PA467 Hindal gård

PA468 I.O.G.T. Fjellbekken

PA469 Knut Høylands kvartett

PA470 Madla kontrollag

PA471 Malde Aktiemølle

PA472 Madla-Revheimsmyra kanalselskap

PA473 Malde agentur av Storebrand

PA474 K. Opsanger bokhandel

PA475 Norwegian Engineers Society of New York

PA476 Nils Iversen Hiorth. Fattigfogd og gullsmed

PA477 Jernbanepersonalets Interessekontor Stavanger

PA478 Harald Sem. Fotograf og XU-agent

PA479 Hans Emil Hansen, konfeksjonsselger og motstandsmann

PA480 Ukjent fotoalbum

PA481 Madla, gnr. 38, bnr. 27

PA483 Seniorklubben Danske Bank – fotoalbum

PA484 Tønnes Sandstøl, lærer

PA485 Hakon Johannessen, fotograf

PA486 Erling Sømme

PA487 Familien Gabrielsen, Nedre Strandgate 13

PA488 Odd Ressen

PA489 Richard Johnsen, kjøpmann

PA490 P. Pedersen & Søn, Cigar og Tobaksfabrik

PA491 Alf Axelsen, forlegger

PA492 Familien Greve

PA493 Familien Tjensvold, Kongsgata 34

PA494 Stavanger Dampkjøkken, Nedre Strandgate 11

PA495 Stavanger kolonihager

PA496 Ledaal Vest beboerforening

PA497 John Karlstrøm

PA498 J.G. Ferveda, fotosamling

PA499 Nancy Thorsen, fotosamling

PA500 Johan A. Jacobsen. Bilder fra okkupasjonen og frigjøringen

PA501 Flyvåpenet – avgradert luftfoto

PA502 Knut Thorsen Sørnes, gårdbruker (1835-1915)

PA503 Gard Paulsen, fotograf og motstandsmann

PA504 Inge Bø, professor

PA505 Waldemar Eide, fotograf

PA506 Halvor Pedersen, forlegger

PA507 John Kjølvik, skomaker og fotograf

PA508 Brit Jacobsen Kavli, fotosamling

PA509 Villa Blidensol – fotoarkiv

PA510 Orre, bruk nr. 2

PA511 Harry Nor-Hansen, fotograf

PA512 Paul Jähre, fotografier fra krigen

PA513 Friestad Tjensvold-familen

PA514 Ivar Holm. Glassdias

PA515 Marcel Svendsen. Fotoarkiv

PA516 Julie Lund

PA517 Familien Kielland. Gruppebilde

PA518 Reinhold Mæland. Haugesund. Fotoarkiv

PA519 Chr. Bjelland & Cos barnehage – fotoarkiv

PA520 Stavanger Filatelistforening – fotoarkiv

PA521 Magne Soma. Gullsmed – fotoarkiv

PA522 Jens Helland Strøm – fotoarkiv

PA523 Fam. Svendsen, Monsen og Gabrielsen – fotoarkiv

PA524 Skipsfører Jensen – fotoarkiv

PA525 Else Margrethe Larsen – fotoarkiv

PA526 Thore Thorsen – fotoarkiv

PA527 Rogalandsbanken – fotoarkiv

PA528 Malde Jernvarehandel – fotoarkiv

PA530 Rogaland krigshistoriske museum

PA531 Carl Sundt Hansen – fotoarkiv

PA532 Bilder fra boken Stavanger Næringsliv

PA533 Tysklandsbrigaden – fotoarkiv

PA534 Skipsreder Georg T. Monsen

PA535 Endre Qvie Berner, kjøpmann og skipshandler

PA536 Sandnes Næringsforening

PA537 Lions Club Stavanger

PA538 J. Jacobsen, direktør ved Stavanger Støberi & Dok. – fotoarkiv

PA539 Stavanger Tuberkuloseforening

PA540 Berto Haugland

PA-541 Leif Bowits, Emigrasjons- og Agenturforretning

PA542 Rogalands folkeblad, avis

PA543 Stavanger Avis (I) (1889-1911)

PA544 Rogaland Blad for avhold og fred

PA545 Vestlandet, avis

PA546 Dyrebeskyttelsen Sør Rogaland

PA547 Stavanger Socialdemokrat, avis

PA548 Stavanger Morgenblad, avis

PA549 Krig & Fred, avis

PA550 The Saga, avis (1976-1984)

PA551 Dagbladet Rogaland, avis

PA552 Stavanger morgenavis (tidl. Stavangeren)

PA553 Vestlandets Avis

PA554 Rygja Tidend, avis

PA555 Hafrsfjordposten, avis

PA556 Molboposten, vittighetsblad

PA557 Stavanger Avis (II)

PA558 Folkeakademi Rogaland

PA559 Ingrid Økland

PA565 Peder Klow (1764-1824)

PA568 SIF Eldre

PA569 Pensjonistkoret “Sangbrødrene”

PA-572 Jonas Aadnøy Entreprenørforretning / A/S Jonas Aadnøy

PA-573 Spenncon AS

PA574 Lauritz Wanvik jr.

PA575 Forus Bedehus og Forus kristelige forening

PA-576 Hinna guttelag

PA-577 Hinna Kr. Ungdomsforening

PA582 Familien Skjæveland

PA583 Helgø, Agnes (1922-) og Johan (1915-2001)

PA584 Wilhelm Zachs – fotoarkiv

PA585 Erling Sømme Kielland

PA586 Odd Noreger Pisani – fotoarkiv

PA587 Ludvig Haga – fotoarkiv

PA588 Erik Thoring – fotoarkiv

PA589 Stavanger kjøpmannsforening – fotoarkiv

PA590 Ingrid Sømme – fotoarkiv

PA591 Wolfram Richter – fotoarkiv

PA592 Albert Barstad, fotografier, utklipp og samlinger

PA593 Odd Fellow Loge nr. 5 Vesterlen

PA594 Forus Næringspark AS

PA595 Stavanger mellom sild og olje – fotoarkiv

PA596 Stavanger bys 800-årsjubileum

PA597 Oscar Gulliksen – fotoarkiv

PA598 Olav Knutsen – fotosamling

PA599 HIFO Rogaland

PA600 Zacharias Zachariasen

PA601 Rogaland Asian Culture & Art Society

PA602 Rogaland Pakistan Welfare Organization/Pakistan Velferds Gruppen

PA603 The Muslim Association of Rogaland

PA604 Rogaland Muslim Society Norway

PA605 Fortidsminneforeningen Rogaland

PA606 Toralf Kaada Arkitekter AS

PA607 Det hvite Kors, kvinneforening

PA608 Unge Kvinners Kristelige Forening (U.K.K.F.), Stavanger

PA609 Storhaug bydelsavis

PA610 Stavanger biblioteks avissamling

PA615 Arkitekt Kirsti Kroken Solheim / KS-tegneservice

PA617 Norsk kolonihageforbund, Rogaland krets

PA618 Edvard J. Torgersen

PA619 Rennesøy Husflidslag

PA620 Østhusvik Foreldrelag

PA621 Møsterøy Husmorlag

PA622 Rennesøy Musikkorps

PA623 Rennesøy Bygdekvinnelag

PA624 Rennesøy Sanitetsforening

PA625 Rennesøy Venstre/Rennesøy Venstrelag

PA627 Hjørdis Riise

PA629 Hinna Idrettslag

PA630 Human Etisk Forbund, Rogaland fylkeslag

PA631 Jåttåvågen Båtforening

PA632 Oline Svendsen

PA633 Bjørn Hansen – fotoarkiv

PA634 Anna Bjørklund

PA635 Arne Kaada – fotograf

PA636 Lorentz Hirz Aurbakken

PA637 Kari Helliesen – fotoarkiv

PA638 Landsturnstevnet 1911 i Stavanger – fotoarkiv

PA639 Saltnes båtforening Hundvåg

PA640 Rogaland Kunstsenter

PA641 Bildende Kunstneres Forening Rogaland

PA654 Stavanger omegn lokallag og Norges Fibromyalgi Forbund

PA 655 Familien Leversen – fotoarkiv

PA 656 Buøy barneparkering

PA 658 Hundvåg Båtforening

PA 659 Hundvåg Folkedanslag

PA 660 Buøy båtforening

PA 661 Rogaland Trafikktekniske Forening

PA 662 Finnøe Læseselskap

PA 663 Østhusvik Handelslag

PA 664 Utstein Kloster Skytterlag

PA 665 Utstein Kloster Skytterlag

PA 666 Sørbø Landbruksforening

PA 667 Rennesøy og Mosterøy assuranselag for lausøyra

PA 668 Rennsøy pelsdyrforlag

PA 669 Rennsøy og Mosterøy hestealslag

PA 670 Rennesøy Meieri

PA 671 Rennesøy Gjensidige Fartøyforsikring

PA 672 Rennesøy Bondelag

PA 673 Mosterøy og Kvitsøy gjensidige branntrygdelag

PA 674 Døskeland, Larsina

PA 675 Losje Bru og Søkn nr. 1779

PA 676 Finnesand, Kristian

PA 677 Innakleivs Feavslag

PA 678 Vetrhus, Håvard

PA 679 Rennesøy Fiskarlag

PA 680 Rennesøy Bondeparti/Rennesøy Senterparti

PA 681 Barnelaget Matravarden

PA 682 Elisabeth Edlands legat

PA 683 Kart over Godeset

PA 685 Mosterøy Lærerlag

PA 686 Paulene og Marie Vik

PA 687 Sørbø Ungdomslag

PA 688 Rennesøy Venstreforening

PA 689 Håkon Galta

PA 690 “Nybrot” ungomslag

PA 691 Rennesøy sangkor og musikklag

PA 692 IOGT-Losje Trygve Olavson Bru

PA 693 Firma Jakob Håvarstein, Vikevåg

PA 694 Barnelosje “Hausken”

PA 695 Leiv Oma, lærer

PA 696 Mosterøy Folkeakademi

PA 697 Rennesøy Skibsassuranseforening

PA 698 Rennesøy Forbruksforening

PA 699 Rennesøy sangkor og musikklag

PA 700 Mosterøy Trygdelag for hester

PA 701 Kreditorforeningen for Stavanger og Rogaland

PA 702 Mosterøy hestetrygdelag

PA 703 Mosterøy bygdemuseum

PA 704 Mosterøy ungdomslag

PA 705 Finnøy fråhaldslag

PA 706 Finnøy bondelag

PA 707 Chr. Hanasands og hustrus legat

PA 708 Aamund Salveson, skulestyrar

PA 709 Rygjabø fylkesskule

PA 710 IOGT-barnelosje “Ungdomsheimen”, Skartveit

PA 711 Jørstad gård

PA 712 Fråhaldslaget “Smørblomen”, Skartveit

PA 714 Finnøy lærerlag

PA 715 Finnøy Bondeparti

PA 716 Sjernarøy Helselag

PA 717 Sigrid Hidle

PA 718 Sjernarøy Bondelag

PA 719 Sand, Kåre, førsteamanuensis i arealplanlegging

PA 720 Svanholm, Familie

PA 721 Finnøy kristelege ungdomsforening

PA 722 Finnøy kristelege ungdomslag

PA 723 Rennesøy folkedanslag

PA 724 Mannskoret “Nøkken”