Hos Stavanger Byarkiv finner du flere hundre privatarkiver etter enkeltpersoner, bedrifter, foreninger og lag med tilknytning til byen.

Innsyn i privatarkiver fås ved henvendelse på forhånd. Send en mail til byarkivet@stavanger.kommune.no. Byarkivet kontakter deg for å avtale besøk på lesesalen når ønsket arkivmateriale er funnet fram.

Der det er tilgjengelig digital arkivliste har vi lenket til denne.

Vær oppmerksom på at enkelte arkiv er klausulert, og dermed ikke fritt tilgjengelig for publikum.

Alle disse arkivene finner du også ved å søke i www.arkivportalen.no, hvor du kan søke i arkiver fra hele landet.

Har du arkiver?

Har du liggende papirer etter mormors sybutikk? farfars konfeksjonsagentur eller kolonialbutikk? Kanskje noen var ildsjel i nabolaget eller drev en husmorforening? Dokumenter som forteller om levd liv, om alle små og store bedrifter, lag og foreninger i Stavanger, om kultur og fritid, ligger på mange loft og bakrom, kjellere og garasjer. Det er lett å tro at materialet ikke er av interesse, men kanskje har vi ikke hjerte til å kaste det heller. Da kan det være en god grunn til å kontakte Stavanger byarkiv! Vi tar vare på historien!

Send en e-post til byarkivet@stavanger.kommune.no eller ring oss på 51507158.