Priser og generelle vilkår

Bildene kan lastes ned og brukes vederlagsfritt i den oppløsning de er publisert på Stavangerbilder.no. For bilder i høy oppløsning, uten vannmerke, må du sende en bestilling. Behandlingstid er, ut fra pågang, opptil 2 uker. Vi leverer kun bilder i digitalt format, evt. utskrifter må bestilleren ordne med og bekoste selv.

For å bli behandlet må bestillingen inneholde følgende:

 • Bildenummer/filnavn (Eks: ByStW_065293)
 • Hva bildet skal brukes til
 • Fakturaadresse: Fysisk postadresse

Vi opererer med følgende priser:

Ekspedisjonsgebyr (per bestilling, uavhengig av hvor mange bilder man bestiller): 150,-

I tillegg kommer følgende priser:

 • Privat bruk: 100,- per foto.
 • Vitenskapelig bruk¹, museumspublikasjoner eller lokalhistorisk litteratur utgitt av historielag og klubbaviser: 100,- per foto.
 • Redaksjonell eller offentlig bruk (bøker, aviser, tidsskrifter, nettsider og utstillinger – fysisk som digitale): 250,- per foto
 • Kommersiell bruk (reklame, annonser, kalendere, emballasje, brosjyrer, prospektkort, interiørutsmykning): 1000,- per foto.

Det gis halv pris for studenter og skoleelever mot framvisning av gyldig studentbevis. Det gis ingen annen form for rabatt eller prisavslag.

Alle henvendelser angående innhold og kjøp av bilder bes sendes til byarkivet@stavanger.kommune.no.

Vilkår for utstilling/publisering

 • Bildene lånes ut av Stavanger byarkiv for ett bestemt formål, og bildene forblir Stavanger byarkivs eiendom.
 • Bildene skal kun brukes til det avtalte formålet. Ny eller annen bruk av bildene skal, uavhengig av medium, reguleres av ny avtale. Videredistribusjon av bildet kan ikke skje uten at egen avtale om dette inngås.
  Stavanger byarkivs arbeid med klargjøring og ekspedering av utlånt materiale betales etter gjeldende priser.
 • Stavanger byarkiv skal alltid oppgis som kilde i forbindelse med gjengivelser av bildene. Kilden skal oppgis ved all bruk, slik: Foto: «Navn på fotograf» / Stavanger byarkiv
 • Stavanger byarkiv skal så snart som mulig motta et fullstendig eksemplar av publikasjoner hvor materialet eller deler av dette er gjengitt. Dette omfatter også lenke til nettpublisering.
 • Låntaker skal vise aktsomhet ved gjengivelse, jfr. Lov om opphavsrett til åndsverk §45c.
 • Fotografens, evt. kunstnerens navn skal alltid gjengis. Om denne ikke er kjent, skal det opplyses at opphavsmannen er ukjent, jfr. Lov om ophavsrett §3.
 • Brukes utsnitt av bildet, skal dette opplyses.

¹ – Vitenskapelig bruk gjelder kun for artikler og foredrag av vitenskapelig ansatte eller studenter under veiledning av vitenskapelig ansatt (ved universitet eller høgskole.)

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...