PA-0640 Rogaland Kunstsenter

Midt i Stavanger sentrum, på Nytorget, ligger en av de viktigste kunstinstitusjonene i byen – Rogaland Kunstsenter.

Siden kunstsenteret flyttet inn i den gamle jugendstilbygningen fra 1906, har den vært samlingssted for kunstnere, utstillingslokale og administrasjon for senteret.

Klikk for større bilde

Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst. Det er medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. Kunstsenteret utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlige og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere.

Kunstsenterets arbeidsoppgaver er i hovedsak knyttet til formidling av kunst. Det inneholder utstillingslokale og galleri, har deltatt i mange kunstprosjekt sammen med andre og organisert seminarer og debatter. I tillegg til dette er kunstsenteret rådgiver for Kunst i offentlige rom (KORO). Gjennom KORO har kunstsenteret ansvar for å utnevne konsulenter og godkjenne kunstplaner gjennom organet Regionalt samarbeidsutvalg (RSU).

Åpning av kunstsenteret 28. november 1980, f.v. daglig leder for Bildende Kunstneres Forening Rogaland Berit Wathne, representant for Stavanger kommune Tore Husebø, representant for Rogaland fylkeskommune Terje Rønnevik, representant for Norsk Kulturråd Ragnfrid Stokke, sekretær i Rogaland Kunstsenter Ragna Heigre og forkvinne i Bildende Kunstneres Forening Rogaland Martje Hofkamp. Fotograf Hans P. Jacobsen, Rogalands Avis/Stavanger byarkiv.

Rogaland Kunstsenter ble opprettet i 1978, som et resultat av Kunstneraksjonen-74. Kunstneraksjonen hadde som formål å bedre kunstnernes vilkår i Norge, og aksjonen førte til at det ble innført støtteordninger som fond, stipend og garantilønn for kunstnere. I tillegg til dette ble det også opprettet fem kunstsentre i landet, som skulle fungere som en motvekt til offentlige museer, kunstforeninger og private gallerier hvor kunstnerne selv hadde liten innflytelse. Kunstsentrene var en del av en treårs forsøksordning, som ble finansiert av Norsk Kulturråd. Forsøksordningen viste seg å være suksessfull. I dag er Rogaland Kunstsenter medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge.

Rogaland Kunstsenter var fra dens begynnelse organisert som en faginstitusjon med to eiere, som var Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). I dag er kunstsenteret organisert som en selvstendig faginstitusjon, og med de to over nevnte foreningene som kunstsenterets medlemmer.

Rogaland Kunstsenter fikk i 1995 status som regional formidlingsinstitusjon med fylkeskommunen som hovedsamarbeider. Dette førte til vedtektsendringer. Det ble etablert et representantskap som kunstsenterets høyeste beslutningsorgan. Det ble også gjort navneendring i 1995, fra kunstnersenter til Rogaland Kunstsenter. I dag (2020) fastsetter representantskapet hovedretningslinjer for kunstsenterets virksomhet, og skal føre tilsyn med styret og forvaltningen av kunstsenteret.

Hovedtyngden for Rogaland kunstsenterets arbeid ligger i utstillingsvirksomheten og koordinerende organ for utsmykkinger av offentlige- og private bygg i Rogaland.

Utstillinger

Berit Wathne reklamerer for høstsesongen med brosjyrer fra 1978 på gaten foran galleriet i Verksgata. Foto: Hans Petter Jakobsen, Rogalands Avis/ Stavanger byarkiv.

I 1966 åpnet Bildende Kunstneres Forening i Rogaland (BKFR) eget galleri. Det var det første kunstnerstyrte galleriet utenfor hovedstaden. Etter opprettelsen av Rogaland Kunstsenter overtok senteret utstillingsvirksomheten.

Utsmykkinger

Rogaland Kunstsenter har i lang tid jobbet med utsmykkingsprosjekter for både offentlige og private oppdragsgivere. Den største og viktigste oppdragsgiveren har vært kommunal sektor hvor utsmykking av skoler, sykehus, alders- og sykehjem har dominert. Innenfor den statlige sektoren har utsmykking av høyskoler, forsvaret, posthus og lufthavner dominert. Etter bankkrisen på slutten av 80-tallet begynte kunstsenteret i større grad enn tidligere å sette søkelyset mot privat sektor. Hvor kunstsenteret arrangerte kunstutstillinger sammen med private firma i tillegg til utsmykkingsoppdrag.

Sykkelfabrikken

Mellom 1989 og 2003 eksisterte «Sykkelfabrikken» et atelier- og verkstedtilbud for kunstnere fra inn- og utland på Sandnes. Det var Rogaland Kunstsenter som administrerte tilbudet.

Sykkelfabrikken lå i den gamle fabrikkbygningen til Jonas Øglænd. Den bestod av en stor monumentalavdeling og et grovverksted som skulle brukes til utsmykkingsprosjekter. Videre fantes faste atelierer og gjesteatelierer. Formålet med stedet var å skape et felles fagmiljø for billedkunst og kunsthåndverk. Det ble brukt til å iverksette prosjekter og tiltak som kunne stimulere til nytenkning, forskning, eksperimentell virksomhet i tilknytning til offentlige og private utsmykkingssaker. Bygningen til Sykkelfabrikken ble revet i 2003 og prosjektet dermed avsluttet. Sykkelfabrikken fikk en etterfølger som heter «Stasjon K» lokalisert i den gamle brannstasjonen på Sandnes og administrert av Sandnes kommune.

Arkivet fra Rogaland Kunstsenter i Stavanger byarkiv er svært omfattende. Det inneholder materiale fra hele virksomheten til kunstsenteret. Vi finner referater fra både representantskapet og styret, organisering og gjennomføring av utstillinger og utsmykkingsprosjekter i Rogaland. Arkivet inneholder viktige kilder om kunstnerisk virksomhet og kunstlivet i Rogaland.

Arkivkatalogen er publisert i arkivportalen.no.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...