Østervåg, Sentrum, Storhaug bydel, gågate og forretningsgate med butikker, serviceforetak og noen få boliger, går fra Lars Oftedals plass i nordlig retning til Nedre Holmegate. Fra et smug ved gatas nordligste punkt går det en gangvei i østlig retning til Havneringen.

Østervåg er kjent for handel og håndverk gjennom flere hundre år. Gata har navnet sitt etter Østre våg, som var betegnelsen på sjøstrekningen mellom Kjeringholmen og Jorenholmen. Østre våg var den naturlige havnen for lokalrutetrafikk og fiskeflåte. På 1700- og 1800-tallet satte kjølhalingsplassen Ytre Steinkar og virksomheten ved skipsverftene på Kjeringholmen og Jorenholmen preg på området. Reformasjonsbispenes brygge lå også her og ble på folkemunne kalt Bispabryggå.

Østervåg var også bydelsbetegnelse for den delen av byen som grovt sett var avgrenset av Holmen, Sølvberget og Verket. Et karakteristisk trekk ved gateløpet Østervåg er at den sørligste delen er forholdsvis smalt, mens fra nr.17 og 18 blir bredere. Dette markerer utbredelsen til bybrannen i 1860. Brannen startet i Østervåg, ved nåværende Breigata, og spredte seg sørover til Østervåg 25. Alle bygningen i den nordlige delen av Østervåg gikk med i brannen, og etter brannen ble denne delen regulert til økt bredde og en hel del sjøhus gjenreist. Disse sjøhusene er i dag vernet og brukes mest til kontor og forretningslokaler.

Bebyggelsen i gata representerer også mange senere epoker i arkitekturens utvikling, og gata har eksempler på murbebyggelse i historisme, jugendstil og funksjonalisme. Hovedregelen fra midten av 1890-årene var at eldre trebebyggelse som skulle saneres, skulle erstattes av bygninger i mur.

  • Østervåg 3: Euro Sko, tidligere Bredal Sko AS, skobutikk som startet i 1891 som S.S Bredal AS i Klubbgata. I 1991 flyttet butikken til Østervåg 3. Bredal Sko AS ble solgt til Euro Sko i 2007.
  • Østervåg 4: Murgård med jugendelementer, del av klesforretningen Joh. Mæhle & Co. AS.
  • Østervåg 6: Murgård i historisme, oppført i 1898.
  • Østervåg 7: Intersport Stavanger, bygd som byens første moderne varemagasin for Marnburg i 1937 i funksjonalistisk stil. Bygningen er vernet.
  • Østervåg 9/11: Tidligere Strong AS, manufakturforretning og fabrikk. Murbygningen mot Østervåg er oppført i 1905 i historistisk stil, bygningen som ligger mot Havneringen ble oppført i 1939 i funksjonalisme.
  • Østervåg 19: Hustvedt & Co. AS, sjøhusbygninger fra 1876, her lå Joh. Rasmussen & Racine AS jernvarehandel med mer i årene 1898-1970. Bygningen er vernet.
  • Østervåg 24: Murgård bygd ca. 1905.
  • Østervåg 26: Byens første forretningsgård, bygd i 1899 for Svend Øglend.
  • Østervåg 29: Vormestrand malerforretning. Bygningen er vernet.
  • Østervåg 39: Sjøhus fra 1891, vernet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...