Skoler i Stavanger

Månedens slipp for november: Skoler i Stavanger

Offentlige grunnskoler

Askø skole

1884 – Nedlagt, omgangsskolen overført til Vaula skole. 

Landsskoleloven av 1860 stilte krav om overgang fra omgangsskoler til faste skoler. Skolekommisjonen i Rennesøy vedtok at gardene i Aske skolekrets som omfattet Aske, Vestre Åmøy, Sokn og Bru inntil videre skulle ha omgangsskole. Fjorden lå og skilte enten skolehuset ble bygget på Bru, Åmøy eller Aske. I 1882 ble det vedtatt av Mosterøy krets skulle deles i to kretser. Skolehuset på Kåda skulle flyttes til Kloster skolekrets, og nytt skolehus bygges på Vaula for gardene fra Aske til Kåda. Skolehuset stod ferdig i 1884. 

Arkiv:

A-0800, Rennesøy kommune. Askø skolekrets

Auglend skole

1963, Tatt i bruk 

Fortsatt i drift 

Adresse: Hjalmar Johansens gate 32 

Auglend skole er en av de største barneskolene i Stavanger kommune. Skolen har to avdelinger – og to språk. Norsk og tegnspråk. På landsbasis utgjør dette ett av de største skolemiljøene for hørselshemmede elever i grunnskolen. Det er i ca. 450 elever på skolen (2019), hvorav 5,3 % er hørselshemmede. Disse er fordelt på 1. – 7. klasse for hørende og 1. – 10. klasse for hørselshemmede. 

Stavanger spesialskole flyttet inn 18.11.1963, og de 10 første hørselsskadde elvene begynte 25.11.1963. Spesialskolen flyttet over til Tjensvoll allerede sommeren 1966. Fra høsten 1972 ble svaksynte og hørselsskadde elever for første gang forsøkt integrert i vanlige klasser. 

Arkiv:

A-0312, Stavanger kommune. Auglend skole 

A-0313, Stavanger kommune. Auglend skole, avdeling for hørselshemmede 

Auglend skolekorps 

Auglend og Tjensvoll skolekorps 

Austbø skole

1988, Tatt i bruk 

Fortsatt i drift 

Austbø skole er en ungdomsskole på Hundvåg. Skolen stod ferdig ved årsskiftet 1987/88, og ble renovert i 2013. 

Adresse: Austbøsvingene 50 

Arkiv:

A-0293, Stavanger kommune. Austbø skole 

Bjergøy skole

1965 – Overført fra Sjernarøy til Finnøy kommune ved kommunesammenslåing 

Adresse: Aubøsund 

Arkiv:

A-0902, Sjernarøy kommune. Bjergøy skole 

A-0852, Finnøy kommune. Bjergøy skole 

Digitalisert materiale

Blåsenborg skole

1834 – Tatt i bruk 

1849 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved byutvidelse 

Adresse: Øvre Blåsenborggate 2 

Blåsenborg var den første faste skolen i Hetland. Skolen ble opprettet i 1834 og lagt til Frue sogn på eiendommen til daværende Hetland prestegård 

Den ble overført til Stavanger ved forstedenes innlemmelse fra 1.1.1849. 

Brukt som skole for «evneveike» barn fra 1850 til ut i 1890-årene og gikk da under navnet «Skrabo». 

Arkiv:

A-0508, Stavanger kommune. Blåsenborg skole 

Bru skole

1884 – Overført fra Rennesøy til Mosterøy kommune ved kommunedeling  

1965 – Overført fra Mosterøy til Rennesøy kommune ved kommunesammenslåing 

1996 – Nedlagt, elever overført til Mosterøy skole 

Arkiv:

A-0919, Mosterøy kommune. Bru skole 

A-0728, Rennesøy skole. Bru skole 

Buøy skole

1861 – Fastskole 

1878 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved byutvidelse 

Fortsatt i bruk 

Først omgangsskole. Fastskole fra 1861, da skolehuset stod ferdig. Ny skole oppført i 1904. I 1955 kom nytt tilbygg med flere klasserom og skolekjøkken. 

Arkiv:

A-0307, Stavanger kommune. Buøy skole 

A-0309, Stavanger kommune. Buøy skoles foreldrelag 

A-0308, Stavanger kommune. Buøy skoles mødreklubb 

A-0310, Stavanger kommune. Buøy skoles musikkorps 

Byfjord skole

1966 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Soltunveien 28, 4026 Stavanger 

Arkiv:

A-0311, Stavanger kommune. Byfjord skole 

A-1262, PA-0210, Tasta Skolekorps 

Dale skole

1921, Opprettet, elever overført fra Jåtten skolekrets 

1965 – Overført fra Hetland til Sandnes kommune ved kommunesammenslåing 

1921 ble Dale utskilt fra Jåtten som en egen selvstendig krets. Dale fikk skolehus i 1920. 

Arkiv:

Hetland kommune: IKAR/K-100090 – Sandnes kommune – Dale skole 

Domkirkens skole

1843 – Tatt i bruk 

1879 – Nedlagt 

Domkirkens skole ble oppført i 1843 og lå mellom Domkirken og Skolebekken. Etter byutvidelsen i 1878 ble skolen revet og flyttet til Nymannsmarken (se Johannes skole). 

Arkiv:

A-0014, Stavanger kommune. Stavanger almueskole 

Digitaliserte skoleprotokoller fra Stavanger almueskole

Eiganes skole

Eiganes skole 

1958, Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0269, Stavanger kommune. Eiganes skole 

Eiganes skolekorps 

Eltervåg skole

Eltervåg skole 

1859 – Omgangsskole, elever overført fra Riska skolekrets 

1883 – Fastskole 

1912 – Nedlagt, flyttet til Lauvås 

Eltervåg skolekrets inkluderte Usken, Lie, Kalvøy og Hellesøy. Læreren på Eltervåg hadde også skolen på Dale, Kvaløy og Hellesøy. Dette varte til 1882. 

Eltervåg fikk skolehus og lærerbolig i 1883 og nytt skolehus på Lauvås i 1912. 

Arkiv:

A-0153, Hetland kommune. Eltervåg skole/skolekrets 

Gausel skole

1981 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Gauselbakken 103, Stavanger 

Gautesete er en barneskole. Den ble tatt i bruk i høsten 1981. Skolen ble rehabilitert og utbygget i perioden 2006-2009. 

Arkiv:

A-0246, Stavanger kommune. Gausel skole 

Gautesete skole

1995 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Heddeveien 143, Stavanger 

Gautesete er en ungdomsskole i Hinna bydel. Skolen ble tatt i bruk 1995. 

Arkiv:

A-0554, Stavanger kommune. Gautesete skole 

Godeset skole

1988 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0250, Stavanger kommune. Godeset skole 

Gosen skole

1974 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0347, Stavanger kommune. Gosen skole 

A-0348, Stavanger kommune. Gosen skole. Avdeling for tilpasset opplæring (ATO) 

Finnøy sentralskule

Fortsatt i bruk 

En sentralskole er bygd ut slik at den kan gi et best mulig undervisningstilbud for elever fra et stort område. Elevene må skaffes skyss med buss eller båt, og noen skoler har internat. Ungdomsskolen i Finnøy er en sentralskole, men uten internat. 

Arkiv:

A-1004, Finnøy kommune. Finnøy sentralskule 

Finnøy Musikkorps 

Fogn skole

(Nordre Fogn skule)
1895 – Egen krets
1963, tatt i bruk. Erstattet Trevland skole og Sør-Fogn skole 

Adresse: Holmastø, Nord-Fogn 

Revet 2004


Arkiv:

A-0858, Finnøy kommune. Fogn skole 

Fogn oppvekstsenter

Arkiv:

Finnøy kommune. Fogn oppvekstsenter 

Frøiland skole

(Hommersand) 

1859 – Opprettet, elever overført fra Riska skolekrets 

1907 – Nedlagt etter brann og flyttet til Hommersåk 

Hommersand inkluderte Hofland og gården Dale. 

For Hommersand krets ble det bygd skolehus med lærerbolig på Frøyland i 1879. Dette huset brant i 1907, og nytt skolehus ble da satt opp på Hommersåk. 

Arkiv:

A-0154, Hetland kommune. Frøiland skole 

Hafrsfjord skole

1963, Tatt i bruk 

1965 – Overført fra Madla til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Adresse: Madlasandnes 7B, 4045 Hafrsfjord 

Arkiv:

A-0241, Madla kommune. Hafrsfjord skole/skolekrets 

A-0283, Stavanger kommune. Hafrsfjord skole 

Hafrsfjord skolekorps 

Halsnøy skole

1965 – Overført fra Fister til Finnøy kommune ved kommunesammenslåing 

2013 – Nedlagt 

Navneendringer: Halsnøy skule (1965-1995*) 

Adresse: Skartveit 

Arkiv:

A-0853, Finnøy kommune. Halsnøy skole 

Digitalisert materiale

Halsnøy oppvekstsenter

Arkiv:

A-0864, Finnøy kommune. Halsnøy oppvekstsenter 

Haualand skole/skolekrets

1920 – Nyopprettelse. Utskilt fra Riska skolekrets 

I 1920 ble det etablert småskolekrets for barna fra Haualand, Bjelland, Mæland, Hogstad, Skjørestad og Jødestad. Skolehus for denne kretsen ble satt på Haualand.  

Arkiv:

A-0155, Hetland kommune. Haualand skole/skolekrets 

Hausken skole

Nedlagt før 1971 

Navneendringer: Hausken skolekrets, Hauskeneidet (1911*), Hausken skole (1961*-1968*) 

Den første fastskolen kom på Hauske i 1850-51. 

I 1887 fikk Hauske, Sørbø og Hegland særskilt skole for småbarn  

Arkiv:

A-0801, Rennesøy kommune. Hausken skole 

Digitalisert materiale

Hegland skole

Skolen og lærerboligen ble oppført i 1867/68.  

Rennesøy kommune. Hegland skole 

Arkiv:

Digitalisert materiale

Hellesøy og Kalvøy skolekrets

1882 – Opprettet, utskilt fra Eltervåg skolekrets 

1927 – Nedlagt 

På Hellesøy og Kalvøy har det vært holdt skole – først på Hellesøy og fra 1906 til 1927 på Kalvøy. Da ble kretsen nedlagt. 

Arkiv:

Hetland kommune. Hellesøy og Kalvøy skolekrets 

Hesby skole

Adresse: Steinnesvåg 

Neset skolehus på Vignes ble flyttet til Steinnesvåg som Hesby skole, og Lyngbø skolehus ble ombygd til lærerbolig. 

Arkiv:

A-0854, Finnøy kommune. Hesby skole 

Digitalisert materiale

Hetlandsmarken skole

1834 – Opprettelse av fast skole på Blåsenborg 

1923 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved byutvidelse 

Den første faste skolen i Hetland ble etablert i 1834 for barna fra Hetlandshalvøya, Våland og Hillevåg. Det var Blåsenborgskolen, som Stavanger overtok ved byutvidelsen i 1848. Etter den tid holdt skolen på Hetland til ei stue på prestegården. I 1865 ble det bygd nytt skolehus med bolig og jord på Hetland. Siden 1910 har dette huset vært nyttet til framhaldsskole. Skolehuset og lærerboligen ble overført til Stavanger kommune i 1923. 

Kvaleberg ble utskilt i 1869. 

I 1897 ble Holen skole storskole for Hetland krets, mens det kun var småskule i Hetland krets. Hetland ble selvstendig krets og fikk igjen storskolen i 1902. 

Våland ble i 1907 overført til Kvaleberg krets. 

I 1923 ble hele Hetlandsmarken krets overført til Stavanger. 

Arkiv:

A-0519, Hetland kommune. Hetland skole/Hetlandsmarken skolekrets 

Hinna skole

1967: Åpnet 

Arkiv:

A-0068, Stavanger kommune. Hinna skole 

Holen skole

Hetland kommune. Holen (Skankeholen) skole 

1897 – Nyopprettelse. 

1907 – Nedleggelse. 

I 1897 ble Holen skolekrets etablert. Der skulle det bare være storskole for barna fra Kvaleberg krets (dvs. Auglend, Mariero, Kristianslyst, Sandvig, Kvaleberg og Hillevåg), Tjensvoll krets og Hetland krets (dvs. Hetlandshalvøya og Våland). Hetland ble selvstendig krets og fikk igjen storskolen i 1902. 

Hommersåk skole

(Hommersand) 

1907 – Nyopprettelse. Oppgaver overført fra Frøyland skole. 

1965 – Overført fra Hetland til Sandnes kommune ved kommunesammenslåing 

For Hommersand krets ble det bygd skolehus med lærerbolig på Frøyland i 1879. Dette huset brant i 1907, og nytt skolehus ble da satt opp på Hommersåk. Samtidig ble det bygd hus og kjøpt jord til læreren. Et stykke av jorda ble en tid nyttet til skolehage. 

Arkiv:

A-0151, Hetland kommune. Hommersåk skole/skolekrets 

IKAR/K-100092 – Sandnes kommune – Hommersåk skole 

SAST/A-100825 – Pa 0701 – Hommersåk Skolekorps 

Hundvåg skole

1872 – Fastskole 

1879 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved byutvidelse 

Buøy skolehus fra 1861 ble overført til Stavanger ved byutvidelsen i 1879. Hundvåg fikk skolehus i 1872. 

Arkiv:

A-0150, Hetland kommune. Hundvåg skole/skolekrets 

A-0287, Stavanger kommune. Hundvåg skole 

Hundvåg skolekorps 

Johannes skole

1879 – Tatt i bruk 

1970 – Nedlagt  

Adresse: Bratteberggata 18 

I 1879 ble Domkirkens skole nedlagt og flyttet inn til Nymannsmarka, der den fikk navnet Johannes skole. Til flyttingen bidro både Sparebanken, Brennevinssamlaget og private med midler. Gymnastikk- og sløydbygning fikk skolen i 1892. Skolen ble nedlagt som grunnskole i 1970, og deretter benyttet til forskjellige andre skoleformål, blant annet fremmedspråklig undervisning for innvandrere. 

Arkiv:

A-0445, Stavanger kommune. Johannes skole 

A-0447, Stavanger kommune. Johannes skoles foreldrelag 

A-0448, Stavanger kommune. Johannes skoles mødreklubb 

A-0446, Stavanger kommune. Johannes skolekorps 

Jørstad skole

1965 – Overført fra Sjernarøy til Finnøy kommune ved kommunesammenslåing 

Navneendringer: Jørstad skule (1965-1995*) 

Adresse: Jørstadvåg 

Arkiv:

A-0900, Sjernarøy kommune. Jørstad skole 

A-0855, Finnøy kommune. Jørstad skole 

Digitalisert materiale

Jåtten skole

1896 – Fastskole  

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

I 1921 ble Dale utskilt fra Jåtten som en egen selvstendig krets. Jåtten fikk skolehus og lærerbolig i 1896. Skolehuset ble utvidet i 1914 og i 1920. I 1918 ble det oppsatt en lærerbolig til. 

Arkiv:

A-0148, Hetland kommune. Jåtten skole/skolekrets 

A-0316, Stavanger kommune. Jåtten skole 

Jåtten skolekorps 

Kampen skole

1926 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0376, Stavanger kommune. Kampen skole 

Kampen skolekorps 

Kannik skole

Se også A-0499 

Navneendring: Kannik ungdomsskole 

Arkiv:

A-0256, Stavanger kommune. Kannik skole 

Kristianslyst skole

1970 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0366, Stavanger kommune. Kristianslyst skole 

A-0367, Stavanger kommune. Kristianslyst skole, voksenopplæringen 

A-0368, Stavanger kommune. Kristianslyst skoles foreldrelag 

Kvaleberg skole

1869 – Opprettet 

1907 – Fastskole  

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Utskilt fra Hetland skolekrets i 1869. Ble selvstendig krets i 1907 med små- og storskole, da Holen ble nedlagt. Kvaleberg fikk skolehus og bolig i 1907, da skolehuset i Holen/Skankeholen ble flyttet hit. Det ble utvidet i 1913 og i 1920, og i 1917 ble det satt opp en lærerbolig til i kretsen. I det nyeste skolehuset var det i 1937 skolebad og 3 lærerinneboliger. 

Arkiv:

A-0145, Hetland kommune. Kvaleberg skole/skolekrets 

A-0276, Stavanger kommune. Kvaleberg skole 

A-0279, Stavanger kommune. Kvaleberg skoles 17. mai-komite 

A-0280, Stavanger kommune. Kvaleberg skolekorps 

A-0281, Stavanger kommune. Kvaleberg skoles foreldrelag 

Digitalisert materiale

Kvernevik skole

1970 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0265, Stavanger kommune. Kvernevik skole 

Kvernevik skolekorps 

Kvitsøy skole

1923 – Overført fra Mosterøy til Kvitsøy kommune ved kommunedeling 

Arkiv:

Skoleprotokollene fra Mosterøy kommune befinner seg i dag i dette arkivet: 

IKAR/K-100574 – Kvitsøy kommune – Skolestyret 

Kyrkøy skole

1965 – Overført fra Sjernarøy til Finnøy kommune ved kommunesammenslåing 

Adresse: Eik i Ryfylke 

Arkiv:

A-0901, Sjernarøy kommune. Kyrkjøy skole 

Finnøy kommune. Kyrkjøy skole 

Digitalisert materiale

Lassa skole

1998 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

Stavanger kommune. Lassa skole 

Lauvsnes skole
Lauvås skole / Eltervåg skolekrets

1912 – Opprettet, flyttet fra Eltervåg skole 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Nytt skolehus på Lauvås i 1912. 

Arkiv:

A-0152, Hetland kommune. Lauvås skole/Eltervåg skolekrets 

Lunde skole

2001 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk

Arkiv:

Stavanger kommune. Lunde skole 

Lyngbø skole

Nedlagt 1902? 

1902?: Det gamle skolehuset fra Vignes ble flyttet til Steinnesvåg, og Lyngbø skolehus ble ombygd til lærerbolig. 

Arkiv:

A-0857, Finnøy kommune. Lyngbø skolekrets 

Digitalisert materiale

Madla skole

1965 – Overført fra Madla til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Arkiv:

A-0218, Madla kommune. Madla skole/skolekrets 

Madlamark skole

1965 – Overført fra Madla til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0221, Madla kommune. Madlamark skole/skolekrets 

A-0288, Stavanger kommune. Madlamark skole 

A-0289, Stavanger kommune. Madlamark skoles foreldrelag 

Madlamark skolekorps (Madla skolekorps) 

Madlavoll skole

1981 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0339, Stavanger kommune. Madlavoll skole 

Mosterøy skoler

Se Vaula skoler 

Utbyggingen av Mosterøy skole slik den er i dag startet med byggingen av Mastrahallen i 1990.  Skolen bruker hallen som gymsal, og det ble også bygget en fløy med klasserom til praktiske fag.  I 1997 sto første byggetrinn ferdig med fire nye klasserom på andre siden av veien i tilknyning til hallen.  På denne tida omtalte vi byggene som avdeling 1, det gamle bygget, og avdeling 2, det nye bygget på andre siden av veien. Byggetrinn to med enda to nye klasserom sto ferdig i 1999, og det skulle ta tolv år før det siste store byggetrinnet kom.  I 2011 sto Mosterøy skole ferdig utbygget for to paralleller på hver trinn.  Det førte til at vi flyttet ut av avdeling 1, og at hele skolen nå er samlet i ett bygg på andre siden av veien. 

Arkiv:

A-0927, Rennesøy kommune. Mosterøy skoler 

A-0924, Rennesøy kommune. Mosterøy skoler, foreldrelaget 

Mosvoll skole

1978 – Tatt i bruk 

Arkiv:

A-0387, Stavanger kommune. Mosvoll skole 

Nord-Talgje skole

Tidligere Talgje skole i Sjernarøy. 

Adresse: Helgøysund 

Arkiv:

Finnøy kommune. Nord-Talgje skole 

Nylund skole

1917 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0072, Stavanger kommune. Nylund skole 

A-0073, Stavanger kommune. Nylund skoles foreldrelag 

A-0075, Stavanger kommune. Nylund skoles mødreklubb 

Nylund skolekorps 

Ombo oppvekstsenter

2020 – Overført fra Finnøy til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Ombo oppvekstsenter er et nytt bygg. Bygget stod ferdig høsten 2000. På oppvekstsenteret er det både barnehage og skole.  

Arkiv:

Finnøy kommune. Ombo oppvekstsenter 

Petri skole

1857 – Tatt i bruk 

1935 – Nedlagt 

Petri skole ved Nytorget ble innredet i Møbelmagazinet som ble kjøpt av kommunen i 1857. I 1876-1877 ble det oppført en ny skolebygning ved siden av den gamle mot Brødregata. I 1893 fikk skolen gymnastikk- og sløydlokale i egen bygning. Skolen ble nedlagt i 1935. Bygningene ble revet i 1960, og nye bygning for politikammeret ble bygd på samme sted. 

Arkiv:

A-0014, Stavanger kommune. Stavanger almueskole 

A-0504, Stavanger kommune. Petri skole 

Digitalisert materiale fra Stavanger almueskole

Reilstad skole

1992 – Nedlagt 

Navneendringer: Reilstad skole (1960*-1992) 

Adresse: Reilstad, Judaberg 

Også Trevland. 

1901?: Kingestad/Kindingstad skolehus ble flyttet til Reilstad 

Arkiv:

A-0859, Finnøy kommune. Reilstad skole 

Digitalisert materiale

Rennesøy skole

1966 – Tatt i bruk 

Navneendringer: Rennesøy skole (1971*) 

Arkiv:

A-0753/0804, Rennesøy kommune. Rennesøy skole 

Revheim skole

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

I 1891 ble det vedtatt å slå sammen Madla og Sunde skolekretser til en storskolekrets og bygge nytt skolehus for storskolen på Revheim. 

Arkiv:

A-0219, Madla kommune. Revheim skole/skolekrets 

A-0078, Stavanger kommune. Revheim skole 

Riska skolekrets

1859 – Nedlagt. Oppgavene overført til Hommersand, Eltervåg og Åmøy skolekretser 

Skolekretsen inkluderte Riska, Åmøy og gården Dale. 

Før 1859 var Riska et skoledistrikt og en lærer, som også hadde skolen på Austre Åmøy. I 1859 ble Riska delt i to skoledistrikt, Hommersand og Eltervåg. 

Omgangsskole. 

Arkiv:

Hetland kommune. Riska skolekrets 

Roaldsøy skole

1907 – Tatt i bruk 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Roaldsøy fikk skolehus og bolig i 1909. Skolehuset ble utvidet i 1922. 

Arkiv:

A-0205, Hetland kommune. Roaldsøy skole/skolekrets 

A-0074, Stavanger kommune. Roaldsøy skole 

Sandvigen skole

1859 – Tatt i bruk 

1926 – Nedlagt 

I 1859 ble den tidligere lasarettbygningen i Sandvigen tatt i bruk til skolelokale. I 1892 fikk skolen et større tilbygg, og året etter en egen gymnastikk- og sløydbygning. Skolen ble nedlagt i 1926, og nye Kampen skole tatt i bruk samme året. 

Arkiv:

A-0065, Stavanger kommune. Sandvigen skole 

Sjernarøy skole

1965 – Overført fra Sjernarøy til Finnøy kommune ved kommunesammenslåing 

2000 – Overført fra Finnøy til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Navneendringer: Sjernarøy skule (1968*-1995*) 

Adresse: Aubøsund 

I 1963 ble det vedtatt å slå sammen alle øyene utenom Ombo og bygge ny sentralskole på Kalvaneset. Skolen fikk navnet Sjernarøy skole. 

Arkiv:

A-0860, Finnøy kommune. Sjernarøy skole 

Skeie skole

1982 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0315, Stavanger kommune. Skeie skole 

Skeie skolekorps 

St. Svithun skole

(Stavanger Kommunale Middelskole) 

1918 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Vikedalsgata 11 

St. Svithun skole, Vikedalsgata 11, grunnskole for ungdomstrinnet (8.-10. klasse), grunnlagt i 1918 som Stavanger Kommunale Middelskole. Permanent skolebygning ble tatt i bruk i 1919. 

I periodene 1920-27 og 1939-68 var det også gymnas med engelsklinje og reallinje i bygget. Det nye gymnaset på Tjensvoll, som etter hvert fikk navnet St. Svithun videregående skole, overtok gymnasdelen i 1964. Da realskolene ble avløst av ungdomsskoler, ble St. Svithun en ungdomsskole for elever fra Storhaug og byøyene. Siste realskolekull ble tatt opp ved skolen i 1965. 

Framhaldsskolen hadde lokaler på St. Svithun skole fram til 1953, mens Stavanger Handelsgymnasium (St. Olav videregående skole) hadde tilhold på skolen fra handelsgymnaset ble startet i 1921 og til 1957, da det flyttet til nytt skolebygg i Møllegata 40. 

Hetland Realskole holdt til på St. Svithun skole i perioden 1945-59. Andre skoler som har hatt undervisning på skolen, er Retz og Renbergs realskole og gymnas, Lektorenes gymnas- og realskolekurs, Den tekniske fagskole og Rogaland fylkeshusflidskole. Vestlandske skolemuseum holdt til på loftet fram til 1956. Språkstasjon for minoritetsspråklige fra hele Stavanger kommune hadde også tilhold på St. Svithun skole. Den tyske okkupasjonsmakten okkuperte skolen fra 1942 til 1945.  

I 1983 ble Buøy skole både barne- og ungdomsskole, og de elevene fra Buøy som gikk i 7—9. klasse på St. Svithun skole, ble flyttet dit. Fram til 1987/1988 tok St. Svithun skole også imot ungdomsskoleelever fra Hundvåg, og fram til 1992 også fra Roaldsøy, Bjørnøy og Ormøy. Noen elever fra Austre Åmøy går ungdomstrinnet på St. Svithun.  

I 2005—2007 ble St. Svithun skole rehabilitert. 

Arkiv:

A-0375, Stavanger kommune. St. Svithun skole 

Stavanger kommune. St. Svithun skolekorps 

St. Svithun skolekorps fulgte med da gymnaset (St. Svithun videregående skole) flyttet til Tjensvoll. 

Smiodden skole

Åpnet i 1983 

Arkiv:

A-0285, Stavanger kommune. Smiodden skole 

Solvang skole

Åpnet i 1899 

Arkiv:

A-0076/ A-0406, Stavanger kommune. Solvang skole 

Storhaug skole

Åpnet i 1902 

Arkiv:

A-0262, Stavanger kommune. Storhaug skole 

A-0263, Stavanger kommune. Storhaug skoles foreldrelag 

Storhaug skolekorps 

Sunde skole

Fastskole fra 1870 

1930 – Overført fra Håland til Madla kommune ved kommunedeling 

1965 – Overført fra Madla til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Fortsatt i bruk 

I 1957 ble Revheim skolekrets delt i to, slik at nordre del fikk navnet Sunde krets og søndre del Hafrsfjord krets. Gamleskolen ble for liten og revet høsten 1960, samtidig som nytt skolebygg ble tatt i bruk. 

Arkiv:

A-0220, Madla kommune. Sunde skole/skolekrets 

A-0274, Stavanger kommune. Sunde skole 

Sør-Fogn skole

Omgangsskole (Søndre Fogn og Hanesand skolekrets) 

Fastskole fra 1877 

1894: Nordre og Søndre Fogn skulle ikke lenger har lærer sammen. 

Skolehuset ble tatt i bruk fra årsskiftet 1876/1877. I 1985 ble skolehuset flyttet til Universitetsområdet i Stavanger. 

Arkiv:

A-0862, Finnøy kommune. Sør-Fogn skole 

Digitalisert materiale

Sørbø skole

I 1887 fikk Hauske, Sørbø og Hegland særskilt skole for småbarn. Skolebygningen oppført 1870. 

Arkiv:

A-0805, Rennesøy kommune. Sørbø skole 

Digitalisert materiale

Talgje skole

Fastskolen på Talgje stod ferdig i 1870 på Gard. Lærerstillingen var kombinert med stillingen som klokker, og det lille gårdsbruket var et tillegg til postene. Ordningen med omgangsskolen hadde vart frem til «kretsstua» stod ferdig på Gard i 1870. I 1949 ble det bygd ny lærerbolig på gården, og gamlebygget ble etter hvert tatt i bruk som skolehus. Det ble påbygd og ombygd flere ganger. Johan Hovda var den siste som bodde i boligen og brukte jorda. 

I 1994 ble det bygd nytt skolehus med gymnastikksal, barnehage og plass til flere aktiviteter. Lærerboligen ble revet. Det gamle skolehuset ble revet i 1997. 

Arkiv:

Sjernarøy kommune. Talgje skole 

Finnøy kommune. Talgje skole 

Tasta skole

Åpnet i 1853 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Fortsatt i bruk. 

Skolekretsen inkluderte fra starten også Tjensvoll og Stokka. Tasta fikk skolehus med bolig og gård for læreren i 1853. 

Arkiv:

A-0146, Hetland kommune. Tasta skole/skolekrets 

A-0247, Stavanger kommune. Tasta skole 

A-0248, Stavanger kommune. Tasta skoles foreldrelag 

Tasta skolekorps 

Digitalisert materiale

Tastarustå skole

Åpnet i  2002

Arkiv:

Stavanger kommune. Tastarustå skole 

Tastaveden skole

(Tasta ungdomsskole) 

1962 – Tatt i bruk 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Den nye ungdomsskolen på Tasta stod ferdig med klasserom høsten 1962, mens de øvrige bygg kom i løpet av 1963. De første årene, før overgang til 9-årig grunnskole, hadde skolen bare framhaldsskole- og realskoleklasser. Dessuten måtte skolen ta imot noen klasser fra 1.-3. trinn til avlastning av Tasta skole som ikke lenger hadde plass. Fra skoleåret 1965/66 tok skolen imot de første fire 7. klasser som nå leste etter læreplan for 9-årig skole. 

Arkiv:

Hetland kommune. Tasta ungdomsskole 

A-0301, Stavanger kommune. Tastaveden skole 

Teinå skole

1997 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Eldfiskbakken 11, 4028 Stavanger 

Skolen startet opp i 1997 med elever fra 1.-10.klasse. Fra og med skoleåret 2014-2015, er Teinå en ren barneskole. 

Arkiv:

A-0729, Stavanger kommune. Teinå skole 

Tjensvoll skole

Fastskole fra 1885 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Tjensvoll hørte opprinnelig til Tasta skolekrets.  

Ble selvstendig krets i 1907 med små- og storskole, da Holen ble nedlagt. 

Arkiv:

A-0147, Hetland kommune. Tjensvoll skole/skolekrets 

A-0320, Stavanger kommune. Tjensvoll skole 

A-0329, Stavanger kommune. Tjensvoll skolekorps 

Auglend og Tjensvoll skolekorps 

Digitalisert materiale

Trevland skole

1963 – Nedlagt, elever overført til «nye» Fogn skole. 

Skoleåret 1962-63 har de to barna som var i småskolen ved Sør-Fogn skole, gått ved Trevland skole. Fra 22.5.1963 har den nye Fogn skole vært brukt. 

Skolestua på Trevland, var kretsstue for Nord-Fogn etter at skolen på Bø ble avviklet i 1880. Trevland skole lå på Storhaug frem til 1923 da det ble flyttet til Eikhaug. Huset ble da gjort noe større, fikk to skolerom og sløydrom i kjelleren. I skoleåret 1923/24 måtte undervisningen da holdes hjemme hos læreren Rasmus Vetrhus og naboen Ola Trevland. Skolestua på Trevland var i bruk til 1963. 

Arkiv:

A-0987, Finnøy kommune. Nordre Fogn/Trevland skole 

Ullandhaug skole

1955 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk
Adresse: Hjalmar Johansens gate 13, 4019 Stavanger 

Arkiv:

A-0270, Stavanger kommune. Ullandhaug skole 

A-0271, Stavanger kommune. Ullandhaug skoles foreldrelag 

Utstein Kloster skole

1854? – Opprettet 

1882 – Fastskole 

1884 – Overført fra Rennesøy til Mosterøy kommune ved kommunedeling 

1965 – Overført fra Mosterøy til Rennesøy kommune ved kommunesammenslåing 

1990 – Nedlagt 

Kloster krets 1854-1882. Kloster og Vaula kretser 1882-1916, Vaula krets 1916- 

Skolehuset fra Kåda ble flyttet hit i 1882. Nytt skolebygg stod ferdig i 1933. Skolen var 7-årig skole frem til 1966. 

I 1966 vedtok kommunestyret å slå sammen Kloster skolekrets og Vaula skolekrets med Vaula som skolested. Siden Vaula ikke hadde tilstrekkelig plass, skulle alle elever fra hele Mosterøy gå på Utstein Kloster skole fra 1. til 3. klasse. Ordningen varte til 1990, da skolen ble nedlagt. 

Arkiv:

A-0803, Rennesøy kommune. Utstein Kloster skole 

A-0920, Mosterøy kommune. Utstein Kloster skole 

Vardenes skole

1975 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Adresse: Gamle Dusevikveien 4, 4029 Stavanger 

Vardenes skole er en barneskole i Tasta bydel bygget i 1975. 

Arkiv:

A-0343, Stavanger kommune. Vardenes skole 

Vardenes skolekorps 

Vassøy skole

1897 – Opprettet 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Adresse: Sørstrandveien 28, 4076 Vassøy 

Vassøy fikk skolehus i 1902, og ble utvidet i 1918. Lærerboligen er fra 1920. 

Arkiv:

A-0149, Hetland kommune. Vassøy skole/skolekrets 

A-0204, Stavanger kommune. Vassøy skole 

Vaula skole

1884 – Fastskole 

1965 – Overført fra Mosterøy til Rennesøy kommune ved kommunesammenslåing 

Første skole bygget i 1884. Ny skole bygget i 1940. 

Ved innføring av 9-årig obligatorisk skole i 1966, ble elvene på ungdomstrinnet overført til ungdomsskolen på Rennesøy. 

Fra 1966 ble skolene på Utstein Kloster og Vaula samlet under navnet Mosterøy skoler.  1.-3.klasse gikk på Utstein Kloster skole og 4.-6.klasse gikk på Vaula skole. Da Mastrahallen sto ferdig i 1990 ble Utstein Kloster skole lagt ned. Alle elevene ble samlet på Vaula, og skolen fikk navnet Mosterøy skole. 

Arkiv:

A-0921, Mosterøy kommune. Vaula skole 

A-0806, Rennesøy kommune. Vaula skole 

Vaulen skole

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Arkiv:

A-0334, Hetland kommune. Vaulen skole/skolekrets 

A-0330, Stavanger kommune. Vaulen skole 

A-0331, Stavanger kommune. Vaulen skoles foreldrelag 

Vaulen skolekorps 

Vestre Åmøy skole

1884 – Overført fra Rennesøy til Mosterøy kommune ved kommunedeling 

1958 – Nedleggelse. Elever overført til Austre Åmøy skole.

Arkiv: 

A-0922, Mosterøy kommune. Vestre Åmøy skole 

Våland skole

1910 – Tatt i bruk 

Fortsatt i bruk 

Arkiv:

A-0266, Stavanger kommune. Våland skole 

A-0317, Stavanger kommune. Våland skole, avdeling for undervisning av fremmedspråklige 

A-0268, Stavanger kommune. Våland skoles foreldrelag 

Våland skolekorps 

Østhusvik skole

Nedlagt før 1971 

Navneendringer: Innakleivs skolekrets, Heggland skole (1961*), Østhusvik skole (1968*-1971*) 

I 1887 fikk Hauske, Sørbø og Hegland særskilt skole for småbarn.  

I 1919 ble Hanasand lagt til Hegland skolekrets. 

I 1905 fikk Hegland nytt skolehus, som ble påbygget i 1919. 

Arkiv:

A-0802, Rennesøy kommune. Østhusvik skole 

Digitalisert materiale

Åmøy skole

1869 – Opprettet, utskilt fra Riska skolekrets 

1881 – Fastskole 

1965 – Overført fra Hetland til Stavanger kommune ved kommunesammenslåing 

Åmøy fikk skolehus med bolig i 1881. I 1903 ble skolen flyttet og fikk nye skolehus og lærerbolig i Jubedalen. I 1933 ble skolen utvidet. Ny interkommunal skole for Bru, Sokn, Vestre- og Austre Åmøy tatt i bruk i 1974. 

Arkiv:

A-0958, Hetland kommune. Åmøy skole/skolekrets 

A-0062, Stavanger kommune. Åmøy skole og barnehage 

A-0959, Stavanger kommune. Åmøy skoles foreldrelag 

Tvangsskoler og skolehjem

Stavanger kommunale tvangsskole

1899 – Tatt i bruk 

Nedlagt 1946 

I 1946 brant skolen og ble ikke gjenoppbygget. 

Arkiv:

A-0070, Stavanger kommune. Stavanger kommunale tvangsskole 

Lindøy skolehjem

1907 – Tatt i bruk 

1951 – Overtatt av Staten 

Lindøy skolehjem ble først fra 1900 brukt til kommunal tvangsskole, men ble i 1903 godkjent som skolehjem for 30 gutter. Det drives av Stavanger kommune som kollektivanstalt uten gruppedeling. Stavanger vergeråd har førsterett til halvdelen av plassene, resten kan belegges med gutter fra alle landsdeler. Fra 1951 overtok Staten driften av Lindøy skolehjem. 

Arkiv:

A-0071, Stavanger kommune. Lindøy skolehjem 

SAST/A-102055, Lindøy Skole (Arkivverket Stavanger) 

Spesialskoler

Johannes læringssenter

(Johannes voksenopplæringssenter) 

Johannes Læringssenter gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere, både barn og voksne, som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. De har også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel. 

Arkiv:

A-0032, Stavanger kommune. Johannes læringssenter 

Lenden skole og ressurssenter

2007 – Nyopprettelse 

Lenden skole og ressurssenter ble etablert som egen virksomhet høsten 2007, etter sammenslåing av Ramsvik skole, Lunden læringssenter og spesialavdelingen ved Teinå skole. 

Arkiv:

A-0077, Stavanger kommune. Lenden skole og ressurssenter 

Lunden læringssenter

1996 – Nyopprettelse. 

2007 – Nedleggelse ved sammenslåing. Oppgaver overtatt av Lenden skole og ressurssenter. 

Underlagt: Tasta skole 

Er en kommunal avdeling for elever på grunnskolens mellomtrinn som viser store psykososiale vansker. 

Ved Tasta skole ble det i 1996 etablert en avdeling – et læringssenter – for inntil 8 elever med store psykososiale problemer, 4.-6. klassetrinn. Det gjelder elever som i en periode har behov for et annerledes skoletilbud fordi de ikke kan dra nytte av vanlig klasseundervisning. 

Arkiv:

Stavanger kommune. Lunden læringssenter 

Lundsvågen naturskole

Arkiv:

A-0758, Stavanger kommune. Lundsvågen naturskole 

Ramsvik skole og daghjem

(Ramsvik daghjem for åndssvake) 

2007, Nedleggelse ved sammenslåing. Oppgaver overtatt av Lenden skole og ressurssenter.  

Arkiv:

A-0260, Stavanger kommune. Ramsvik skole og daghjem 

Stavanger hjelpeskole

Arkiv:

A-0500, Stavanger hjelpeskole 

Stavanger spesialskole

1977 – Overført fra Staten. 

1981 – Nedlagt, elever overført til Madlavoll skole og Gosen skole 

Navneendringer: Nylund Spesialskole (-31.7.1964), Stavanger spesialskole (1.8.1964-1978*) 

Adresse: Auglend skole (1963-1966), Tjensvoll skole/Tjensvollveien 54 (1966-1971) 

Byst. 190/1977 (3.10.1977) 

Eksternatskole for evneveike. 

Stavanger spesialskole rykket inn på Auglend skole 18.11.1963. Spesialskolen flyttet over til Tjensvoll skole allerede sommeren 1966. 

Stavanger spesialskole ble overført til kommunal drift fra 1.8.1977, jf. byst. 190/1977. 

Fra skoleåret 1981/82 ble ungdomstrinnet fra tidligere stavanger spesialskole overført fra Kristianslyst til Gosen skole. Dette for å få en så nær forbindelse som mulig med spesialskolens barnetrinn som samtidig var blitt overført fra Tjensvoll til Madlavoll skole. 

Arkiv:

A-0395, Stavanger kommune. Stavanger spesialskole 

Østerlide CP-skole

Arkiv:

A-0498, Østerlide CP-skole 

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...