Røykeloven

Månedens slipp for juli: Røykeloven

Tobakkskadeloven har gått gjennom flere endringer etter at den først trådte i kraft 1. juli 1975. I første omgang var det bare selve produktet som ble regulert. Dette innebar et forbud mot reklame for tobakk i for eksempel butikkvindu, aldersgrense for kjøp ble satt til 16 år, og man måtte merke tobakksvarer med en advarsel om helsefare.

Klikk for større bilde

Det som folk kaller «røykeloven» ble innført 1. juli 1988 som §6 i tobakkskadeloven, denne skulle gi et vern mot passiv røyking. Paragrafen ga et forbud mot røyking i lokaler og transportmidler hvor allmenheten har adgang. Følelser ble satt i sving, noen syntes det var vanvittig, andre mente det var på tide. Unntaket fra paragrafen var restauranter, hoteller, barer og kafeer.

Fra 1. juli 1993 ble det krav om røykfrie arealer på restauranter, hoteller og serveringssteder. Fra 1. januar 1998 kunne røyking bare tillates ved inntil halvparten av bordene og sitteplassene i lokalet.

Til sist den 1. juni 2004 ble alle serveringssteder helt røykfrie.

Formålet var selvsagt å begrense helseskader som bruken medfører, men også for å forebygge at barn og unge skulle begynne å bruke tobakksvarer.

I arkivet til skolekontoret i Stavanger kommune kan man finne ulik dokumentasjon på forebyggende arbeid rundt tobakk, alkohol og narkotika.

I forbindelse med at læreplanene i skolen skulle legge større vekt på å opplyse om skadevirkningene av tobakk, kan man se i dette rundskrivet fra 1969, som er sendt til skolene fra kirke- og undervisningsdepartementet, at det er ønskelig at også lærerne går frem som et godt eksempel og ikke røyker innenfor skoletiden. På denne tiden var det en oppfordring, men i dag er det forbudt å bruke tobakk i barnehager, grunnskolen og videregående skolers lokaler og uteområder etter §26 og §27 av 2013.

Klikk for større bilde

Videre på 70- og 80-tallet kan man se at røyking i skoletiden er et aktuelt tema. 

.

I enkelte skolearkiv kan man være heldig å finne opplysningsmateriale som har blitt brukt i undervisning.

I arkivet til Bru skole i gamle Rennesøy kommune, kan man finne manus til to dukkespill som er fra statens tobakkskaderåd. Stykkene heter «Blakken og grisen blir slappe» og «Nøffe tøffer seg». Disse inneholder mønster til å lage pappdukker og figurer til å lime på kartong.

Klikk for større bilde

Gjennom dukkespillene blir det forsøkt å forklare hva som skjer med kroppen når man bruker tobakk og hva som skjer når man blir utsatt for passiv røyking. I «Blakken og grisen blir slappe» blir for eksempel Blakken omtalt som den beste arbeidshesten på gården, han får problemer med kondisjonen etter at han har begynt med å røyke, og dermed få arbeidsoppgavene sine unnagjort. Dukkespillene er til en viss grad overdrevet for å tilpasse hva barn forstår.

Manus til dukkespillet «Blakken og grisen blir slappe»

Manus til skuespillet «Nøffe tøffer seg»

Foto: Heimdrag/Stavanger byarkiv

Forfatter: Elizabeth Staurland

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...