Øyposten

Månedens slipp for januar: Øyposten

Øyposten er Finnøys egen lokalavis. Avisa startet som et kommunalt informasjonsblad i 1970, og utgavene som er publisert på digitalarkivet.no og linket til her, er fra den kommunale perioden 1970-1999, før Øyposten ble overtatt av private krefter og omgjort til aksjeselskap.

«Bladet er tenkt å vera eit forum for allsidig lokal informasjon, engasjerande lokal debatt, grendenytt, lokalt organisasjonsnytt og mang anna som kan tena til å knyta øyriket sterkare samen, trass avstandene over sjø og land. Men samstundes vil eg nytta høvet til å understreka så sterkt eg kan: Både Øyposten og det kommunal-offentlege må på alle måter vera med og styrkja og støtta under det lokale initiativ, sosiale liv, den økonomiske konkurransevne og alle trivselsmessige faktorer i kvar einskild grend og på kvar lita øy. Binda samen, men samstundes desentralisera både velvilje og ansvar må vera livsviktig politikk i Finnøy i dag og for framtida». Øyposten nr. 3 1972, Ivar Nedrebø.

Klikk for større bilde

Meningen med det kommunale informasjonsbladet var å fungere som et bindeledd mellom kommunen og innbyggerne på Finnøy. Øyposten skulle orientere om viktige saker som var under forberedelse i kommunen, gi fyldige referat og vedtak, komme med meldinger fra kommunale kontor, instutisjoner og organisasjoner, og være et utlysningsblad for private og offentlige møter og tilstelninger. Øyposten ble valgt som et foreløpig navn, og i første nummer ble det lyst ut navnekonkurranse med en premie på hele 50 kr. 

Øyposten dekker Ryfylkeøyene, hovedsaklig de øyene som hørte til i tidligere Finnøy kommune (Finnøy, Sør-Talgje, Fogn, Byre, Sør-Bokn, Måløy, Halsnøy, Sjernarøy, Aubø, Bjergøyna, Helgøy, Kyrkøy, Nord-Hidle, Nord-Talgje, Tjul og Ombo) Det er en lokalavis uten riksnyheter, og uten stoff fra nyhetsbyråene. Avisen ble grunnlagt som et kommunalt informasjonsblad, og ble som nevnt innledningsvis omgjort til et uavhengig aksjeselskap i 1999. Etter kommunesammenslåingen i 2020, hvor både Finnøy og Rennesøy ble en del av Stavanger kommune, ble også Rennesøy med som en del av dekningsområdet til avisa. 

Stavanger byarkiv har digitalisert og publisert alle årganger fra perioden Øyposten var kommunal, det vil si fra 1970 og fram til august 1999. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle årgangene er komplette, men nummer som ikke er å finne digitalt kan bestilles og ses på vår lesesal. 

Øyposten (klikk på årstallene for å åpne dokumentene)
$

1970

$

1971

$

1972

$

1973

$

1974

$

1975

$

1976

$

1977

$

1978

$

1979

$

1980

$

1981

$

1982

$

1983

$

1984

$

1985

$

1986

$

1987

$

1988

$

1989

$

1990

$

1991

$

1992

$

1993

$

1994

$

1995

$

1996

$

1997

$

1998

$

1999

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...