Stavanger Byarkiv har noen få, men likevel svært interessante fotografier, tatt både under aprildagene 1940 og i løpet av maidagene 1945. Noen av dem kan du se i denne lille nettutstillingen. Vi har også funnet en film fra krigens første dager, filmet av Gard Paulsen, den kan du se under her. 

Gard Paulsen

Invasjon

Okkupasjon

Frigjøring