Den 9. april i år er det 75 år siden Tyskland innledet sin fem år lange okkupasjon av Norge.
70-årsdagen for frigjøringen markeres den 8. mai.

Stavanger Byarkiv har noen få, men likevel svært interessante fotografier, tatt både under aprildagene 1940 og i løpet av maidagene 1945. Noen av dem kan du se i denne lille nettutstillingen.

Invasjon

Okkupasjon

Frigjøring