Friluftsliv

150 år med turglede

“Lad oss gjøre det let og billigt, at riktig mange kan komme og se, hva der er stort og vakkert i vort land” – Thomas Heftye, DNTs stifter.

Siden Turisforeningens far, Thomas Heftye, stiftet foreningen 21. januar 1868, har dette sitatet vært en rettesnor for Den Norske turistforening.

Klikk for større bilde

Siden 1868 har DNT vært en sterk forkjemper for det enkle friluftslivet og for at folk flest tar i bruk naturen, samtidig som vi skal ta godt vare på den.

Stavanger Turistforening ble stiftet i 1887 for “at virke til oparbeidelsen av turistruten over Stavanger”. STF var en av de første 14 turistforeningene som ble grunnlagt i landet mellom 1887 og 1893, etter at DNT ble stiftet i Christiania.

PA-0119 Peder Eeg

Peder Eeg var født 09.04.1873 i Stavanger. Han var sønn av postbetjent Rasmus Eeg, født i 1867 i Stavanger og Inger Eeg, født i 1870 samme sted. I 1900 var Peder Eeg handelsfullmektig i en metall- og isenkramforretning. I 1910 var han kjøpmann i en jernvareforretning.

Peder Eeg var i alle år et fremtredende medlem i Stavanger Turistforening. Han tilhørte den “Gamle garde” i foreningen. Eeg fotograferte mye på turistforeningens turer, og han bidro med illustrasjoner til årbøkene i perioden 1912 – 1932. Han skrev en rekke bøker fra virksomheten i turistforeningen.

Arkivet oppbevares ved Stavanger byarkiv

PA-0260 Stavanger skoglag

Stavanger Skoglag ble startet i 1942. Formålet med laget var å videreføre skogplanting i byens nærområder, som siden århundreskiftet hadde vært utført av skolebarn. Skoglaget var tilsluttet Rogaland Skogselskap. Stavanger Skoglag i sin daværende form ble nedlagt i 1997, men virksomheten skulle fortsette i regi av Parkvesenet i Stavanger kommune.

Arkivmaterialet omfatter perioden 1942 – 1997. Parksjef i Stavanger kommune Thorgeir Esig Sørensen avleverte arkivmaterialet etter Stavanger Skoglag 13.07.2007.

Arkivet oppbevares ved Stavanger byarkiv

Stavanger skoglag – 50 år

Klikk for større bilde

PA-0166 Naturvernforbundet i Rogaland

Rogaland Kredsforening for naturfredning i Norge ble stiftet i Stavanger 30.01.1928 av maskinmester Ole Isaksen som første formann. Foreningen var tilsluttet Landsforeningen for naturfredning som ble etablert i 1914.

I foreningens første 40 år (til midten av 1960-tallet) var det fredning det handlet om. Forbundet arbeidet for å inngå avtaler med grunneiere om fredning mot jakt, fredning av naturminner og av fornminner. Dette gjaldt også naturområder.

I 1951 skiftet foreningen navn til Rogaland Naturvern. I 1954 fikk Norge sin første naturvernlov som gjorde det mulig å etablere nasjonalparker.

I 1963 ble landsforeningen reorganisert, og fikk navnet Norges Naturvernforbund. I 1989 fikk den lokale foreningen navnet Naturvernforbundet i Rogaland.

Arkivet oppbevares ved Stavanger byarkiv

«Minner fra fjellet» fra hefte med håndskrevne turreferat av Peder Eeg

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...