Forretningen ble startet av Oluf Glad Backe som finmekanisk og nautisk forretning i Skagen 4 i slutten av 1870-årene. Han overlot firmaet til Garman Netland i begynnelsen av 1880-årene og dro til Amerika. Firmaet ble avviklet etter noen år. Glad Backe kom tilbake rundt 1900 og startet da firmaet på ny.

 

I 1908 døde Glad Backe, og Carl E. Buch overtok firmaet og drev det videre i sitt navn. Buch fikk sitt svennebrev som optisk-nautisk instrumentmaker i 1905. I 1920 flyttet forretningen inn i Centralgården i Kirkegata 3.

Sønnen Carl R. Buch overtok firmaet etter sin far. Mens reparasjon og salg av nautiske instrumenter var det viktigste da firmaet startet, ble brilleoptikk mer og mer dominerende.

Olav Illstad ble ansatt i 1951 og Per Kåre Isachsen i 1974. Sammen dannet de et aksjeselskap i 1986 for å styrke driften.