Byens vognmenn

Hestene holdt byens transportsystem i gang. Mange bedrifter, private og kommunale, hadde sine egne hester, staller og kusker. En gruppe blant disse var vognmennene. De hadde én eller flere hester og drev transportforretning på kommunal bevilling.

Byen hadde to slags vognmenn. Arbeidsvognmenn var navnet på de som fraktet varer, byggematerialer og alt annet som skulle transporteres og forflyttes i en by. Disse erstattet etter hvert hestene med biler. 

Klikk for større bilde

De som fraktet personer, ble kalt «vognmænd med personbefordring» eller «stadsvognmenn». Vognmennene hadde hestedrosjer, vogner og kjerrer, med seter for frakt av personer. Vognmannsskyss med hestedrosje var for dyrt for de fleste, og ble et tilbud til de mer bemidlede. De større vognmannsforretningene hadde også spesialvogner til bryllup og begravelser. 

Anders Svela Vognmandsforretning

Den mest kjente vognmannsforretningen i Stavanger var Anders Svela. På mange eldre bilder fra større begivenheter i Stavanger legger man merke til noen fine kjøretøyer forspent hvite hester. Dette er hestene til Anders Svela Vognmandsforretning. I en periode på 75 år var Svelas hester og kjøretøy i sentrum i de fleste viktige begivenheter i byens liv: kongebesøk, statsbesøk, besøk av kjente kulturpersonligheter og vitenskapsmenn, bryllup og begravelser. For byens øvre sosiale lag, var bare det beste godt nok, og det beste det var vognmann Svela og hans staskjøretøyer. 

Anders etablerte sin forretning i 1873 i Bredbakken 4. I 1892 flyttet forretningen til Bergelandsgata 31. Etter hvert utvidet han også med Bergelandsgata 28 og 30. Ved Svelas død i 1921, overtok sønnene. I 1939 ble imidlertid den ene sønnen sparket av en av hestene og ble lam. Driften ble da overtatt av andre. Etter krigen gikk driften fort nedover, og bilen fortrengte hestene i alle sammenhenger, og i 1948 var det slutt. 

Svelas vognpark var stor med vogner for enhver anledning. Hovedstammen besto av kongevognen, de tre begravelsesvognene, de to brudevognene, åtte landauere, kupévognen og en kalesjevogn. I tillegg hadde Svela noen «charabanger» (char-à-banc) og triller for enklere personbefordring og en rekke arbeidskjerrer og -vogner av ulike typer. Stasvognene ble kjøpt i Danmark, mens de enklere kjøretøyene ble laget lokalt. Flere ble produsert hos vognverkstedet Holmegaard & Svendsen i Kirkebakken i Stavanger. 

Vognmanns- og transportforretninger i Stavanger i 1917

Abrahamsen, Sven, Valberget 17 Oftedal, Ole Johan, Kalhammeren 34
Andersen, Edv., Løkkeveien 85 Omdahl, Martin, Spilderhaugsmauet 1
Andersen, Jonas, Waisenhusgata 51 Pedersen, Martin, Nedstrandsgata 35
Egeland, Torkel, Ryfylkegata 22 Pedersen, Osmund, Haugvaldstadgata 37
Gabrielsen, Sivert, Høgsfjordgata 3 Petersen, M., Wessels gate 10
Haarr, Henrik, Stiftelsesgata 24 Pettersen, H., Muségata 42
Helle, St. Svithunsgata 9 Ree, Hans Thorsen, Brødregata 4
Imsland, H., Engelsmindegata 24 Revem, Peder A., Klinkenbergbakken 24
Karlsen, Jens, Prinsens gate 10 Sandgren, K. N., Rosenkrantz gate 34
Knudsen, P., Muségata 8 Svela, Anders, Bergelandsgata 28
Kvie, Karl, Stiftelsesgata 21 Stavanger Visergut- & Transportforretning, Skansegata 9
Larsen, Hjalmar, Oscarsgata 96 Tvedt, Endre L., Møllegata 60
Midtbøe, C., Normansgata 39 Ulstrup, E., Skagen 40
Midtbøe, Petter, Storhaugveien 34
Nilsen, Sven, Muségata 15
Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...