Brannbåten «Nøkk»

Månedens slipp for september: Brannbåten «Nøkk»

Allerede i 1879 besluttet Stavanger formannskap å anskaffe sjøbrannsprøyte. Båten ble levert av det svenske firmaet Jusne Mekaniske, ankom Stavanger september 1880, hvor den ble døpt «Nøk». D/S «Nøk» hadde dampmaskin, og krevde lang oppvarmingstid av kjelen før den kunne brukes i slukkearbeid. På grunn av den lange utrykningstiden reiste brannsjefen allerede i 1934 saken for kommunens styre om å få bygget en ny brannbåt. Etter en del fram og tilbake, avga formannskapet i 1938 en innstilling til bystyret om å bevilge penger til innkjøp av ny brannbåt. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Byggeoppdraget ble gitt til Rosenberg Mekaniske verksted i Stavanger.

Klikk for større bilde

Den 26. juli 1939 kunne den nye brannbåten sjøsettes ved Rosenberg. Båten ble døpt av stadsingeniør og branndirektør Juells kone. 11. september ble den overlevert brannvesenet, og etter en del testing, ble den fra 20. desember 1939 satt inn i full tjeneste.

I Stavanger byarkiv finnes det dekk- og maskinjournaler som dekker hver eneste dag fra 20. desember 1939 og fram til den gikk ut av bruk.

Det siste brannoppdraget «Nøkk» var med på, var slukkingen på Natvigs Minde i 2003, da et verneverdig hus brant opp. Det var en dramatisk brann, da sjøhuset plutselig kollapset. 1. april 2004 ble den overlevert til Stiftelsen Engøyholmen kystkultursenter, for å bli tatt vare på der som veteranfartøy.

Nøkk er 29 m lang og 5,6 m bred. Skroget er av klinket stål, mens dekk og overbygning er sveiset. Den har 2 propellmotorer på 160 hestekrefter, 2 pumpemotorer på 240 hestekrefter og 2 hjelpemotorer på 18 hestekrefter. Den er utstyrt med to pumper hver med en ytelse på 7000 liter pr. minutt. Den har 3 vannkanoner med variabelt munnstykke og 6 rekkekanoner.

I de fem krigsårene fra 1940 til 1945 var det mye bruk for «Nøkk». Det kunne være assistanse ved brann, lensing eller tauing.

For å markere brannvernuka i Stavanger har Stavanger byarkiv digitalisert dekksjournalen fra krigsårene, som du kan finne på digitalarkivet.

Link til dekkjournal finner du her.

Klikk for større bilde

Brannsjef Sigurd Evensen laget i 1964 et utdrag av denne dekksjournalen. Den gjengis her:

9. april 1940 – «Nøkk» blir av tyskerne beordret til assistanse for det tyske skip «Roda». Dette fartøyet var blitt beskutt av den norske torpedojager «Ægir» og hadde fått svær lekkasje. Det tyske fartøyet sank med sin last av krigsmateriell – lasten var kamuflert med koks. «Roda» ble liggende sunket til etter krigen, da den etter stort besvær ble løftet opp igjen.

Utsnitt fra «Krigens første dager» filmet av Gard Paulsen

10. april 1940 – Ordre om assistanse for det tyske skip «Mendoza» som hadde fått lekkasje ved flybombing. Skipet ble lenset og «Nøkk» kunne vende hjem.

18. april 1940 – Da kom «Nøkk»s ilddåp ved «Skrettingbrannen» som er omtalt annetsteds. Her viste «Nøkk» hva den kunne prestere.

22. april 1940 – Beordret til et sted nord for Kopervik. Det dreiet seg om det tyske artilleriskipet «Bremse» som var gått på grunn. «Bremse» ble trukket av grunnen neste dag med assistanse av andre fartøy. «Nøkk» fulgte med til Rosenberg Mek. Verksted.

24. april 1940 – Må «Nøkk» hjelpe «Rosenberg» med å lense dokken hvis maskiner var uten elektrisk kraft.

29. april 1940 – Tyskerne rekvirerte «Nøkk» til sleping av «Stavanger I». Den skulle bringes til Rosenberg for å gjøre tjeneste som losjiskip.

13. april 1940 – Den gamle «Nøk» som (nå) het «Sprøyt» ble sendt for å lense et tysk marinefartøy, som var på grund ved Eiene tvers av Fjøløy. Ordren ble kansellert – «Nøkk» skulle gå istedet. Det dreiet seg om en armert tråler. Havaristen veltet helt om og «Nøkk» fikk ordre om å forlate stedet.

28. april 1941 – «Nøkk» forlater sin liggeplass ved Støberi & Dok. og fortøyer for en tid ved fiskespiren.

Skrettingbrannen

19. mai 1941 – Brann på Rosenberg. To av den tyske marines barakker var i brann. En kunne høre tyskernes brøl helt inn til Fiskepiren.

21. juni 1941 – «Nøkk» får liggeplass ved badeanstalten, Jorenholmen. Hovedbygningen på Bjergsted brenner. «Nøkk» går ut.

11. sept. 1941- «Nøkk» sendes til Dusavigen. Den tyske marines nr. 1106 ligger på grunn der. Etter 7 timers forløp var sjøsprøyten ferdig med denne jobben for den dagen.

12. okt. 1941- «Nøkk» måtte til Dusavigen igjen. Tyskeren ble brakt flott, og eskortert til Rosenberg.

14. okt.1941- Ut igjen til samme tyskeren – på Rosenberg. – Nytt lensearbeide.

15. okt. 1941 – Igjen til lensearbeide, denne gang til skip nr. 1106 igjen ved Rosenberg.

16. okt. 1941- Lensearbeide igjen, på. Dusavigen. Tysk lasteskip, «Norlidet». Bombet. Der var bl. Annet bombet hull i dekket. Tyskeren var «Juleskipet» full av all slags gode ting – som lå lett tilgjengelig i hullet og det lykkedes med forsiktighet å berge litt av de gode sakene.

3. des. 1941 – «Norlidet» ble slept til verksted.

4. des. 1941 – D/S «Vestri» var satt på grunn utenfor Bø-skinnene, var i brann og tyskerne beordret «Nøkk» ut. Assistanse viste seg å være hensiktsløs.

5. des. 1941 – Ut til Rosenberg til «Norlidet» igjen, lensearbeide.

21. jan. 1942 – Ut til Bangarvågen. Husbrann på Hundvåg.

Nøkk på visningstur. Samling: Stavanger Brannvesen

18. mars 1942 – Ut til brann til Nyhavn på Buøy. Mindre husbrann.

5. april 1942 – Ut til brann i Kongsgård.

9. mai 1942 – «Nøkk» ble sendt i Byfjorden hvor der var noe på ferde. Der lå 7 lasteskip for anker ved Ulsnes -. Det var brann i et av dem «Kreta» som var rammet av bombe. Brannen ble slokket og «Nøkk» var hjemme igjen over midnatt. Neste morgen til Rosenberg for å lense «Kreta».

13. mai 1942 – Ut til brann i en skøyte ved Jorenholmskaien.

16. mai 1942 – Brann i Nygaten. Slange utlagt men ble ikke brukt.

17. juni 1942 – Brann på spyleplassen ved siden av «Nøkk»s liggeplass. Der var karbidgenerator på en bil som hadde kommet i brann. Der var ikke bensin til biler da – der ble brukt karbidgass og der ble brukt trekullgass. (Knottgenerator).

15. okt. 1942 – Karbidgenerator igjen. Det var lumske greier.

11. des. 1942 – Ut til brann på Rosenberg. Det hadde vært branntilløp i et av tyskernes marineskip.

8. jan. 1943 – Ut til brann i skøyte ved Sølyst.

20. jan. 1943 – Karbidgenerator igjen.

1. feb. 1943 – Ut til brann i Nyhavn. Brann ombord i «Majoren».

28. feb. 1943 – Ut til brann i en båt ved Rosenberg.

7. april 1943 – Tysk skip med lekkasje underveis. «Nøkk» møtte det tyske skip «Jantje Fritzen» ved Bru. «Nøkk» ledsaget skipet til kai. Lensearbeide.

15. april 1943 – Stor Øvelse sammen med det sivile luftvern.
Øvelsesområde ved «Strong» og Bispebryggen.

3. mai 1943 – «Nøkk» ble av tyskerne beordret til Kopervik for lensearbeide. Da «Nøkk» passerte Dusavigen fikk den maskinstopp i en av propellmotorene. Etter samråding vedtokes å fortsette
med en maskin. I Kopervik lå et mineskadet tysk skip surret til kaien men med så stor slagside at vann
strømmet inn i åpen luke over dekket. Slagsiden Øket på – surringene til kaien brast og fartøyet kantret helt over. Intet å gjøre for «Nøkk». Den andre propellmaskin ble brakt iorden og «Nøkk» reiste hjem og var hjemme etter 10 timers forløp:

18. aug. 1943 – Tyskerne melder at brennende skip er underveis fra Kristiansand. «Nøkk» gikk ut og møtte «Emsriff» av Hamburg. Bunkerbrann. Ledsaget skipet inn til ankerplass i Byfjorden. Det var vanskelig å slokke. Bunkeren måtte tømmes for kull og det greide tyskeren selv.

30. okt. 1943 – Til Rosenberg for å lense tysk motortorpedobåt.

16. nov .1943 – Lensejobb ved Bjørneviks slipp i Galeivågen. Sunket lekter.

9. des. 1943 – Ut til Kalhammeren. Brann i Stavanger Busselskaps knottfabrikk og i et murhus med tysk matvarelager i lys lue.

18. des. 1943 – Ut til Rosenberg. Der var brann i et hus som bruktes til formannskontor og annet.

6. jan. 1944 – Ut i fjorden til lensearbeide på det tyske skip «Drossel».

17. feb. 1944 – Ut til brann i lagerbygning på Rosenberg.

12. mars 1944 – Tysk politiordre om å gå til Strandkaien. Tysk marine hadde røykøvelse.

15. mars 1944 – Ut til Tungenes for å assistere tysk skip. Ble stoppet og sendt tilbake. Det var for sent.

19. mars 1944 – Ut til Nyhavn. Lensearbeide på en Hollandsk lekter.

6. april 1944 – Til assistanse for norsk skip «Hårfagre». Skipet hadde kommet seg inn til Strandkaien hvor «Nøkk» tok fatt på lensearbeid.

23. april 1944 – Ut til brann i knottfabrikk i Sandvika.

4. mai 1944 – Lenset en sunket kutter ved Jorenholmen.

18. aug. 1944 – Lenset lekter ved Steinkaret.

10. okt. 1944 – Ordre om assistanse fra tysk skip et sted i Boknafjorden. Det dreiet seg om «Bochum»
som stod på grunn på Flate Rova ved Årviksholmen. Måtte ankre opp på grunn av været uten å kunne assistere. Det ble bestemt at «Nøkk» skulle holde seg i nærheten, Bergingsbåt «Parat» ankom, «Nøkk» gikk hjem.

27. okt. 1944 – Ut til brann i tysk skip «Markobrunner» ved Rosenberg.

29. nov.1944 – Ut til brann i knottfabrikk i Hillevåg. Sabotasjebrann.

2. des. 1944 – Fung. brannsjef satt inn.

6. jan. 1945 – Flyalarm. Samme dag brann i Stavanger Jernvareforretning.

20. jan. 1945 – Ut til tysk havarist på grunn i Randaberg bukt. Det mislykkedes å. få. skipet flott og «Nøkk» måtte ut igjen neste dag. Lenset da endel rom i skipet. Slepebåt ankom og tok seg av havaristen.

1. feb. 1945 – Ut til samme sted igjen til det tyske skip 0. J. 1956. Skipet slept av tysk slepebåt til Rosenberg. Samme skip måtte lenses igjen 9. febr.1945.

17. feb. 1945 – Tysk S. båt (torpedobåt) lå på nordsiden av Hånesholmen. Forskip på tørt land og akterskip under vann. Den ble trukket av og slept til Rosenberg.

14. mars 1945 – Lenset D.S.D.s «Sand» som lå sunket ved Klasaskjæret.

30. mars 1945 – Til brann på Buøy, hvor en barakke for russiske krigsfanger var kommet i brann. Flyalarm samme dag to ganger.

9. mai 1945 – Ut til «Grand Hotel»-brannen.

17. mai 1945 – «Nøkk» gikk for første gang på lang tid til Vågen for å delta på tradisjonell vis i 17de mai feiringen.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...