Nedre Banegate, Banavigå, Storhaug Bydel, fra Badedammen mot Havneringen og deretter i østlig retning mot Støperigata.

Oppkalt etter Andreas Cederberghs store reperbane som lå her. Reperbanen ble drevet til 1909, og i årene fra 1900 til 1916 ble mange av eiendommene overtatt av nye eiere. Bygninger ble revet og eiendommer delt for å tilpasses hermetikkindustriens behov. Mens fabrikkene i de sentrumsnære områdene hovedsakelig flyttet inn i eldre bygninger, var det nybygg med skreddersydde fabrikker som preget området mellom Møllehaugen og Lervig. Chr. Bjelland & Co. var først ute og kjøpte den vestlige delen av banen. Firmaet satte opp to karakteristiske murbygninger som ble brukt til trykkeri og maskinverksted.

 

  • Nedre Banegate 3: Tidligere Chr. Bjellands papir og blikktrykkeri, fabrikk nr.9, oppført i 1911 og i drift fram til 1980, vernet som industribygg, Firmaets varemerke «Manden med fisken», tegnet av Th. Kittelsen, i gavlen mot vest.
  • Nedre Banegate 5: Tidligere Chr. Bjellands maskinverksted, reist i 1913, vernet som industribygg.
  • Nedre Banegate 19-21: TK-Service, tidligere hermetikkfabrikk fra 1916. Thomas Jaasund kjøpte en del av reperbanetomten og startet i 1916 AS Ths. Jaasund Canning Co. Ved siden av hermetikkfabrikken drev Jaasund en trådstiftfabrikk med lokaler i samme bygning. Han solgte fabrikkanlegget til Enok Helland kort tid før sin død i 1924. I 1921 startet han firmaet Atlantic Canning Co. AS som inkludert det konkursrammede firmaet The Atlantic Packing Co. i Nedre Banegate 43/45. Virksomheten her ble solgt til Th. Osmundsen i 1924. Overtatt av Ragnvald Helland i 1955, som flyttet virksomheten til Nedre Banegate 19. Var i drift fram til opprettelsen av Norway Foods i 1981. TK-Service overtok lokalene. De siste restene av den gamle reperbanen forsvant i 1964. De hadde da vært brukt som lagerskur før rivningen. Jaasund & Co. Mek. Verksted driver fremdeles i den gamle hermetikkbygningen.
  • Nedre Banegate 34: 1911 – 1916: Stavanger Høvleri & Dampsag. 1916 – 1923: AS Ocean Packing Co. 1925 – 1926: Jaegers Ltd. AS. 1928 – 1940: Ocean Packing Co. AS
  • Nedre Banegate 41: 1913 – 1957: Cape Canning Co. AS. 1957 – 1962: Figveds Møbelfabrikk. Jaasund & Co. Mek. Verksted ble etablert her I 1962.
  • Nedre Banegate 51: Tidligere The Viking Sardine Factory 1912 – 1926, og Preserving Co. Nor fra 1924.

 

Navnevedtak: 1882

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...