Løkkeveien, Eiganes og Våland bydel. Forretnings- og boliggate som fungerer som gjennomfartsåre fra krysset Kannikgata/Madlaveien i nord og Bjergsted i sør. Den er en av byens mest trafikkerte gater og en del av stamveinettet som gir forbindelse til E39 fra bystrøkene Bjergsted og Sandvigå. I 1988 ble det nedre veiløpet omlagt i anledning oppføringen av Bjergsted Terrasse.

Løkkeveien var første gate ut da Stavanger hadde sin første, offisielle gatenavndåp i 1861. Gata fikk sitt navn etter Eiganes-løkkene. Gata skar gjennom alle disse løkkene, som datidens område vest for sentrum var oppdelt i. Fram til den offisielle navnedåpen hadde gata hatt ulike navn som «Veien paa Egenæs» og «Egenæs-Tverveien» på folkemunne. Den sørlige delen ble også kalt «Ullenhoug wey» og den nordlige «Baneveien» etter en reperbane som lå der.

Traseen til Løkkeveien hadde imidlertid blitt planlagt allerede i 1771, da generalveimester Georg Anthon von Krogh utarbeidet den første transportplanen for Stavanger. Fram til 1866 var Stavangers bygrense mot vest i stor grad sammenfallende med Løkkeveien.

Løkkeveien både har og har hatt mange kjente og markante eiendommer og bygninger liggende til seg, blant annet:

 • Blidensol
 • Bergene
 • Stavanger gassverk
 • St. Franciskus hospital
 • Folken
 • Frimurerlogen
 • Frøkenstiftelsen
 • Boligkomplekset St. Olav
 • Frøkenstiftelsen, hvor Radison SAS Royal Hotel ligger i dag
 • Bethel
 • Stavanger Boligbyggerlags høyblokk
 • Norsk-Fransk kultursenter
 • Møbelgalleriet AS (tegnet av Gustav Helland, tidl. Thorleif Sundes bilforretning)

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...