Kongsgata, Storhaug bydel. Gata går fra Domkirkeplassen i sørlig retning til Lagårdsveien.

Navnet har sammenheng med Kongsgård og den gamle konge- og postveien som gikk over Jæren til Stavanger. Denne veien fulgte delvis Kongsgatas trasé inn mot Stavanger sentrum. Fram til 1955 gikk Kongsgata fra Torget, ved bygningene til Stavanger hjelpefengsel og Stavanger Sparekasse.

Frem til 1861 ble den nordlige delen av Kongsgata kalt Østre Bredevandsgade. Den møtte Vestre Bredevandsgade ved Domkirken, der Laugmannsgata løp ut i Hestetorvet. Den sørlige delen av Kongsgatas gateløp ble utvidet da Byterminalen og Bergelandsbrua ble bygd i 1991.

Bildet viser Kongsgata 10, Stavanger Handelsforening. Bygget var oppført av Det Stavangerske Klubbselskap.

Navnevedtak: 1861

“Allerede i 1837 hadde klubselskabet planer oppe om å opføre en bygning i Bispegårdens hage – Klubbhagen – for en sum av 3609 spd. 80 sk., men planen blev utsatt til 1841 og da vilde bygningen kostet 4000 spd. 26. november samme år foreligger en ny meget vidløftig kalkyle på 4 tettskrevne foliosider. Det gjelder nu en større bygning enn tidligere og til et samlet beløp av 5706 spd. 36 skill. Dimensjonene skal være 40 alen lang, 20 alen bred med to tømmeretasjer på gråstens kjelleretasje. Selve tømmerbygningen blir 13 alen høi fra grunntømmeret til gesimsen. Av beløpet var 20 spd. regnet for gatedøren med lås, hengsler, vindu over, trappesten og øvrige forsiringer. Det har ikke vært mulig å finne tiden når arbeidet er begynt, men 10. oktober 1843 optas takst over bygningen som da ikke var ferdig. Den manglet gulver, lofter, dører, vinduer og bordklædning. Dimensjoenen er nu 31 alen lang, 19 alen bred, 12 1/2 alen høi. Taksten blev 1440,0 spd. 26. mars 1845 avholdes ny takst. Nu er huset helt ferdig. Det inneholder 13 tømrede værelser, kjøkken og spiskammer, 3 tømrede ganger, muret kjeller med ildsted, 41 fag vinduer og 8 kakkelovner = 3610 spd. Ved bygningens østre ende står en toetasjes bindingsverk bygning med et gammelt værelse og et ditto skråkammer samt 3 fag vinduer, 5 1/2 alen høi, 12 alen lang og 7 1/2 alen bred = 80 spd. Et plankeverk 95 1/2 alen langt og 3 1/2 alen høit som inneslutter hagen fra gaten = 70 spd. tilsammen 3760 spd., et temmelig avvigende tall fra kalkylen og man må efter dette kunne gå ut fra at det er den første plan der er kommet til endelig utførelse. Senere blev der bygget kjeglebane og kjeglebanehus i hagen på nedre side av Skolebekken med to broer over denne.”

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Flere innlegg
PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes Planteskoler

PA-0628 Brynes PlanteskolerHistorien til Brynes Planteskoler går tilbake til året 1887. Det er dermed det eldste gartneriet i Norge som fremdeles er i drift.Grunnleggeren for planteskolen var Thorstein Bryne (1852-1941). Han var født i Stavanger i en kvekerfamilie....

De andre

De andre

De andre«De andre» er navnet på utstillingen Norsk Lydinstitutt hadde fra 2017-2018. Målet med utstillingen var å trekke frem «de andre» norske sangerne fra første halvdel av 1900-tallet. De fleste kjenner til Kirsten Flagstad og Ivar Andresen, som begge var sangere...

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard

Arne Dørumsgaard: Biografi og ressurserArne Oddvar Dørumsgaard Født: 7. desember 1921, Fredrikstad, Østfold Død: 13. mars 2006, Marzio, Italia Komponist, sanger og gjendikter. Foreldre: Lærer Peder Dørumsgaard (1882–1970) og lærer Kitty Hilda Kristoffersen...