Stavanger Byarkiv har en stor kartsamling. Mange av disse er digitaliserte og kan ses og lastes ned på www.stavangerbilder.no. Her følger en kort presentasjon av noen av dem.

Aagaards kart fra 1726

Originalen av dette kartet ligger i Nasjonalbiblioteket i København. Stavanger Byarkiv har kun en kopi.

Aagaards kart over Stavanger
Aagaards kart fra 1726

Kartet etter Holmenbrannen i 1860

Premierløytnant og konduktør B. Hielm tegnet dette kartet etter Holmenbrannen i 1860. Originalen er, som du ser, ganske skitten og falmet, men vi har en kopi tegnet i 1915.

1860 - Holmenbrannen.jpg
B. Hielms kart over Holmen etter brannen i 1860
Rekonstruert kart over Holmenbrannen 1860
Kopi av B. Hielms kart, tegnet 1915

Torstrups kart fra 1863-1867

Dette er det eldste kartverket for Stavanger som er basert på nøyaktige oppmålinger.

Torstrups kart over Stavanger 1863 - 1867
Denne kartplaten fra Torstrups kart viser sentrum og Holmen
1863-1867 - Torstrup 08.jpg
Denne Kartplata fra Torstrups kart viser området fra Strandkaien og opp mot Eiganes

Langes kart fra 1880-årene

Dette kartet på 22 plater er basert på Torstrups oppmålinger, men med enkelte endringer.

1880-årene - Lange 12.jpg
Kartplate over sentrum og Holmen, basert på Torstrups oppmålinger fra 1860-tallet

 

N.S. Krums kart over Stavanger 1885

I likhet med Langes kart er også dette basert på Torstrups oppmålinger, men tilført endringer som er gjort i perioden fram til 1885.

1885 - Krum 1.jpg
N.S. Krum sitt kart over Stavanger fra 1885

 

Kart over Stavanger 1911

Dette kartet er basert på oppmålingene til ingeniør Dahl og Stavanger ingeniørvesen. Kartet er detaljrikt og består av seks plater. I tillegg følger tre kartplater over Hillevåg og Hetlandsmarka i daværende Hetland kommune.

1911 - Stavanger 2.jpg
En av kartplatene fra Stavangerkartet 1911
1911 - Hetland 2.jpg

Kartplate fra 1911 som viser Hillevåg og Hetlandsmarka i daværende Hetland kommune

Her følger noen flere kart du kan laste ned som pdf-filer:

Kart over Stavanger 1917

Stadsingeniørens kart over Stavanger 1930-tallet

Kart over Stavanger 1989